Plutos veckobrev v.2

Välkomna till vårterminen 2017 alla Plutofamiljer!

En ny spännande termin har startat och vi har nu haft vår första skolvecka tillsammans.
Vi inledde veckan med att uppmärksamma att det har blivit ett nytt år och månad på olika sätt.
Under vår första första samling var det många som ville berätta och dela med sig om olika händelser från sin ledighet. Bland annat så berättades det om nyårsafton och om de fyrverkerier som barnen sett.

För att knyta an till det så har vi ritat fyrverkeri-teckningar med oljepastell och några kompisar berättade då hur de hade målat fyrverkerier på ett annat spännande sett med hjälp av toalettrullar på sin förskolan. Det blev vi såklart sugna på att prova, så under fritidstiden dukade vi upp en station i ateljén där de som ville fick prova på. Alla fantastiska konstverk sitter nu uppe att beskåda på en av väggarna i hallen.

 

Vi har också valt ut en speciell händelse från ledigheten som vi skrivit om och ritat en bild till.

  

 

”Lyckostjärnan”
Under veckan som gått har vi arbetat med kapitlet ”kojan” som lyfter känslorna glad, ledsen och arg. Vi har lyssnat på berättelsen, samtalat om de olika känslorna och gestaltat dem .
Genom uppgifterna i arbetsboken har vi fått öva oss på att läsa av känslostämningar, känslouttryck och att se en berättelse utifrån olika karaktärers perspektiv.
    

 

 

Genom att lyssna på instruktioner och rita in fler föremål på bestämda platser i bilden har vi fått öva på att förstå lägesbeskrivningar och namn på färger.

Genom övningen ”följ med pennan…” har övat vårt penngreppet och skrivförberedande motorik, bland annat för v-, m-, o- och s-formerna.

  

 

”Språklust”

I språklust har vi nu börjat arbeta med stavelser. Vi har lyssnat efter, klappat och räknat stavelser i våra namn och i olika ord. Vi har gått stavelsegång för att få att få en rytm och känsla för språkets melodi samt lärt oss några nya ramsor och sånger.

Ur språklust:2 ” Att dela in ord i stavelser är naturligt för barn. En del barn lär sig att läsa med hjälp av hela stavelser. Målet är att barnen ska uppnå en säkerhet i att dela in ord i stavelser och sätta samman stavelser till ord.”

 

Ta hjälp av bilderna nedan.

*Visa för någon där hemma hur vi klappade eller delade upp ord i stavelser.

*Hur många stavelser är det i ordet KAMERA (KA ME RA) och CYKEL (CY KEL)?

*Sjung eller ramsa tillsammans med någon där hemma.

  

  

 

Information

 

Intervjuer
Under veckan har vi pedagoger träffat era barn individuellt och intervjuat dem inför
utvecklingssamtalen. Frågorna som vi ställt har handlat om hur de trivs på Pluto och vad de har intressen under skol- och fritidstiden. Det har varit jättekul och värdefullt att på detta sett fått lära känna era barn ännu mer.

 

Utvecklingssamtal
Nu kan ni boka tid för samtal som sedan genomförs under veckorna 7 och 8. Bokningslistor sitter uppe i hallen och ni bokar en tid med samma mentor som ni träffade i höstas på lära-känna-samtalet. eleverna är inte med under detta möte utan vi träffar endast er föräldrar/förälder under ett 30 minuters-samtal.

 

Kläder
Nu under vintermånaderna behöver vi extra mycket hjälp av er föräldrar med alla kläder.
Vill vill att du:
* hjälper oss att dagligen tömma torkskåpen på ert barns kläder vid hämtning.
* för att garantera att blöta kläder ska hinna torka behöver ni ta hem dem vid hemgång, då skolans torkskåp inte står på under kvällen/natten.
* gå igenom korgen i hallen, där finns kläder som inte är namnmärkta.
* fyll på med extrakläder regelbundet. Strumpor och byxor är det som går åt mest.
* hjälp ert barn med att hålla ordning på kapprumsplatsen. Se till att det finns lagom med kläder och saker så underlättar ni för ert barn.

 

Kvalitetsundersökning
I månadsskiftet januari/februari kommer det att gå ut en anonym kvalitetsundersökning till alla föräldrar i förskoleklass. Vi är mycket måna om att ni föräldrar tar er tid till detta, då den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete på skolan, och bland annat ligger som grund för hur vi lägger upp verksamhetsmålen inför varje nytt läsår.
Undersökningen är uppbyggt utifrån läroplanens olika rubriker och riktlinjer.
Följer ni våra veckobrev så har ni nog redan nu kunnat få en god bild över hur vi arbetar utifrån målen i läroplanen och då är det lättare att fylla i enkäten så att den inte blir missvisande.

Viktigt att veta är att en ej ifylld enkät eller ett vet ej svar i enkäten blir oerhört missvisande för hela resultatet och stjälper mer än det hjälper. Så är de frågor du inte tycker du har fått svar på så fråga gärna oss så kan vi förklara hur vi arbetar, innan du fyller i den.
När ni har skickat in er enkät vill vi gärna att ni meddelar oss.

 

Nästa vecka v.3
Måndag: Veckans bokstav
Tisdag: Natur/gröna. Lyckostjärnan/röda.
Onsdag: Matematik
Torsdag: Lyckostjärnan/gröna. Idrott/röda
Fredag: 12-grupperna startar igen. Hydra/simskola, Charon/dramalek och Nix/teknik.

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

11 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']