Pluto veckobrev v.34

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

Sommaruppgift
I veckan har vi påbörjat vårt arbete med sommaruppgifterna. Barnen får då, uti får sin bild, berätta om den vänskap i naturen som de har sett/hittat under sommaren. Genom att prata inför varandra, samtala och lyssna nyfiket på varandra formar vi det goda klimat vi vill ska råda i våra klassrum. Vi får även möjlighet att lära känna varandra ännu bättre och knyta fler kompiskontakter. Denna vecka har vi bland annat fått höra om om vänskapen/samarbetet mellan bin och blommor i trädgården. Om olika fjärilslarver, deras livscykel och vilka växter de är kompisar med. Men vi har även fått flera exempel på hur vi människor behöver naturen. Att odla frukt och grönsaker är det flera kompisar som har gjort i sommar, bland annat så har vi fått lära oss att ett Taybär är en korsning av ett björnbär och hallon.

 

Lek och socialt samspel
För bygga en gemenskap, känna tillit och trygghet ägnar vi fortfarande mycket tid till att landa i vår dagsstruktur och de olika rutiner som vi har på skolan. Vi har bland annat pratat om hur vi vill ha det tillsammans och lyft aktuella regler som som hjälper oss i leken och att vara en bra kompis.

Vi ger forfarande mycket utrymme för lek. Under veckan har vi lekt flera vuxenledda leker som Alla som…, Hitta Minionen och gjort olika rörelselekar. I den fria leken inne och ute på rasten pågår det många olika aktiviteter och lekar,  ute är det allt från sandlek, hopprep till olika rollekar. Bandyplanen är  välbesökt och de klassiska jaga-lekarna har nu satt i gång. Vi vuxna behöver nu finns nära till hands för stötta barnen och vid behov hjälpa dem att sätta upp regler som för att leken ska fungera bra.
Flera av barnen börjar nu känna sig trygga och i och med det så vågar de också utmana sig själva mer och även testa var gränserna går. Det i sin tur innebär att vi är startskedet av den fas som kallas för rollsökning, när en pratar om grupprocessen. Längre fram kommer vi berätta mer om hur vi tänker och arbetar oss igenom denna fas tillsammans med barnen.

En bra kompis
I veckan har också samtalat kring ämnet En bra kompis. Vi har utgått från frågorna, hur är en bra kompis och vad gör en bra bra kompis? Vi har delat med oss av våra erfarenheter till varandra och samlade våra tankar på tavlan. Vi tittade även på ett avsnitt av Grodan och hans vänner som handlar om vänskap.

 

Kompisarmband
Vi har också utforskat och arbetet med begreppet mönster under veckan. Vi samtalade först kring vad ett mönster är?
Så här så gick en del av samtalet:
-mönster kan vara olika former som stjärnor eller hjärtan, som på den kompisens tröja.
-jag vi kan ha olika mönster våra kläder.
-ett mönster är när något är varannan.
-förklara mer, hur menar du med varannan?
-som grön, blå, grön, blå…
-ja, det är ett mönster med två olika färger.
-jag har gjort mönster med pinnar och stenar i skogen.
-hur låter det mönster?
-pinne, sten, pinne, sten.

Vi tittade på några olika mönster som Maria/Anna lagt med olika material och färger och provade att säga dem. Vi samtalade vidare om vad det är som gör att det det blir ett mönster. Vi samtalade om att ett mönster fortsätter och upprepar sig.

Som uppgift fick vi sedan rita ett eget färgmönster med två eller tre färger. Det mönstret använde vi sedan i uppgift två när vi skapade ett varsitt kompisarmband. Armbandet la vi sedan i vår presentlåda som vi använder när vi firar en kompis födelsedag.

 

Högläsning
Efter lunchrasten vi lektionen med högläsning. Det ger alla möjligheten till en stund avkoppling och nedvarvning efter rasten. Kapitelboken vi börjat läsa heter Lillebror och Nalle och är skriven av Jujja Wieslander, Thomas Wieslander. Den här veckan har vi bland annat fått höra om när Lillebror skulle springa upp i ett träd, om den hemliga kojan och hur det gick när han besökte skolan för första gången. Även på fritis förekommer högläsning, men då mer på ett eget intiativ som när en kompis läser högt för ett par trötta kompisar i soffan.

 

FRITIDS

Fritidssamling
Varje eftermiddag runt 14:30 har vi en fritidssamling på gården utanför Plutos klassrum. Vi berättar vilka aktiviteter barnen kan välja under eftermiddagen och den här veckan har de kunnat välja på att gå in i klassrummen för lek i våra lekhörnor, pyssel och spel. I ateljen dukade vi upp playdoh lera och i slutet av veckan tog vi fram stafflierna för måleri. Varje dag kan de som vill fortsätta sin lek ute på gården som en aktivitet.

 

Skola och hem

Information

Regnkläder och stövlar
På Pluto är vi ute på raster oavsett väder, därför är det viktigt att det varje dag finns komplett utrustning för regn och rusk, dvs regnjacka, regnbyxor och gummistövlar.

Exktrakläder
Vi påminner också om vikten av extrakläder, särskilt när vädret blött.

Märkning av kläder
Med många barn i samma kapp- och klassrum blandas kläder lätt ihop. Hjälp oss genom att märka ditt barns kläder, skor och stövlar med namn.

Samtycke för namn/foto i veckobrev
Du som vårdnadshavare behöver ta ställning till samtycke av bildpublicering i våra veckobrev gällande ert barn. Det gör ni i schoolsoft och där hittar ni även utförligare information gällande skolans policy kring detta.

Hälsobesök i förskoleklass
Elever i F-klass kommer under höst och vårterminen att kallas till ett hälsobesök hos skolläkaren. Då skolläkaren är endast på skolan en dag i månaden är vi tacksamma om ni snarast hör av er om ni inte kan komma på erbjuden tid. Vid besöket förväntas en vårdnadshavare delta samt överlämna hälsouppgiftsblanketten som bifogas kallelsen. Se nyhet “Hälsobesök i F-klass” i schoolsoft för ytterligare information.

Välkommen Christina
Vi välkomnar Christina Långstedt till Pluto. Christina kommer att arbeta som mentor och ansvara för lektionstiden i förskoleklass tillsammans med Maria.

 

Blänkare:
*Torsdag den 16/9, Skolfotografering för Pluto under förmiddagen.

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger