Plutos veckobrev v.2

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

Välkomna tillbaka efter ledigheten. Vi har kunnat mjukstarta denna vecka och endast haft tre mysiga skoldagar tillsammans. Det har varit roligt att återse alla kompisar, att få leka och arbeta tillsammans igen.

SVENSKA

Veckans bokstav
Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Ll. I lådan låg bilder och ordbilderna LEJON, LUCIA, LJUS och LAVENDEL. Vi sjöng “Ett lejon går på vägen”, Luciasången “Ute är mörkt och kallt” och “Majas abc-sång om Lavendel”.

Bokstavsslingan
I arbetsboken “Lyckostjärnan A-Ö” har vi ritat något på Ll. Spårat Ll i “sanden” och övat på att säga bokstavens ljud Lllllll till “fjädern”. I ipadsen har vi i arbetat med skolplus/bokstavståget.

Bokstavsboken
Vi har samlat ord på tavlan som har Ll i början, mitten eller slutet. I bokstavsboken har vi övat på att skriva stora och lilla Ll upprepade gånger. Vi har har färglagt L-fält i en bild för att få fram motivet, samt ringat in L-bilder/ord.

Språklust
I veckan har vi fortsatt att arbeta med RIM. Vi har övat oss på att känna igen ord som rimmar genom övningen “Djurskoj”, vi har ramsat “Pelle Plutt”, sjungit rimsånger och lyssnat på Rimsagor vid högläsningen.

MATEMATIK

Under veckans matematiklektioner har vi arbetat med talet 8 både i matteboken och i vårt sifferhäfte.

Vi har tränat på talens grannar från 0 till 8 genom att bland annat numrera hus.


Vi har delat upp tal där vi vet hela talet och en av delarna. Hur kan vi lista ut vilken som är den andra delen? Ett sätt är att först räkna de vi ser och sedan räkna upp till det hela.

Vi har också spelat bingo där vi övade på att koppla siffra med antal. När vi spelar bingo på Pluto får alla bingo.

SO
Vi avslutade denna kortvecka med att leka “Pomperipossa” och “Fruktsallad” i röd och grön. Vi avrundade sedan skolfredagen som vanligt med städdisco.

 

Skola och hem / information

Kartläggning i förskoleklass
Under höstterminen genomförde vi skolverkets obligatoriska kartläggning i matematik och svenska i förskoleklass. Elevernas resultat har efter det lyfts med skolans specialpedagog och rektor. De elever som vi kan se skulle gynnas av göra lite extra övningar i svenska och matematik kommer att erbjudas detta under vårterminen. Under nästa vecka kommer Mellangårdens specialpedagog, via mail, att kontakta berörda familjer med mer information.

Mångrupperna
Denna termin byter mångruppsaktivteterna veckodag till onsdagar och grupperna byter aktivitet. Första tillfället är nästa vecka, onsdagen den 15 Januari.
Hydra = Dramalek.
Nix = Sagomattan.
Charon = Simskola.

På schoolsoft ligger nu en uppdaterad lista över mångrupperna, där ni kan se vilken grupp ert barn tillhör.

Simskola – Charon
Hydragruppen startar med simskola tillsammans med Maria. Barnen behöver vara lämnade på skolan senast kl. 07.50 denna dag, då lektionen startar 8.30 i Gustavsbergs badhus. Två simlärare ansvarar för simundervisningen och Maria är med hela tiden. Vi kommer att åka skolskjuts dit och tillbaka. Klockan 8.00 avgår bussen från Lemshaga parkeringen. Det finns även möjlighet lämna direkt vid badhuset. Där väntar ni in oss som kommer med bussen, var där senast 8.15. Detta får dock endast göras efter överenskommelse med Maria.

I sin ryggsäck behöver barnen ha med sig:
*badkläder
*handduk
*vattenflaska

All annan utrustning som barnen kan komma att behöva finns på badhuset, så inga simglasögon eller flythjälpmedel ska tas med.

Dramalek – Hydra
Nixgruppen träffar Anna i dramalek. Här får barnen möjlighet att lära känna sina nya kamrater i en mindre grupp där vi provar olika lekar och dramaövningar. Vi utvecklar vår fantasi och kreativitet i ett lekfullt sammanhang. Vi skapar en trygg och positiv grupprocess så att alla kan känna tillit till varandra. Vi lär känna våra egna och kamraternas styrkor i leksamanhanget och tillsammans gör vi vår egen lekbank.
Det finns en Lpp, lokal planering, för Dramalek på hemsidan. Den ligger under Normer och värden – Pluto.

Sagomattan – Nix
Gruppen Charon träffar Lisa och börjar med Sagomattan. Vi kommer att göra olika sagor tillsammans efter en struktur och så ritar vi bilder till.

 

Vecka 3
Måndag: Idrott/röda gruppen (inget ombyte). NO/gröna gruppen.
Tisdag:
Onsdag: Mångrupper. Simskola 07.50, Övriga 8.20.
Torsdag:
Fredag:

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

 

 

5 kommentarer

Kommenteringen är stängd.