Plutos veckobrev v. 3

Hej alla Plutofamiljer!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

NO

I NO har vi startat upp ett nytt tema om vintern. För att ta reda på vad barnen redan visste om vintern fick det tillsammans i grupper rita ner på affischer allt de kunde komma på när de hörde ordet ”vinter”. Efter en stunds tänkande och ritande, stannade vi upp och tittade på en film som handlade om vintern. Medan barnen tittade på filmen skulle de se om det fanns något i filmen som de kunde komplettera med på sina affischer. Det fanns massvis med spännande saker vi kunde rita: fåglar som bor kvar, spår i snön, olika djur som visar sig på vintern, men också djur som går i ide. Nästa gång ska barnen få presentera sin vinter-affischer.

SVENSKA

Veckans bokstav

Från och med denna termin har vi ändrat upplägget i arbetet med veckans bokstavsarbete. Istället för att arbeta med detta vid flera tillfällen i veckan, kommer vi nu viga en heldag åt detta. Det innebär fler arbetsuppgifter under en och samma lektion vilket ger eleverna möjligheten att öva på att koncentrera sig och arbeta under en längre stund.

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Mm. Vi sjöng Majas Alfabetsvisa om Midsommarblomster. Vi ramsade “Masken kryper i vårt land”. Vi tittadade på bokstavståget och samlade ord M-ord på tavlan.

Språklust

I språklust har vi övat på att “göra klart meningarna”. Vi lyssnade på olika meningar där det fattades ett ord i slutet. Uppdraget blev sedan att komma på olika ord som passade och gjorde att meningen blev hel.

 

Plutokompis! Kan du göra de här meningarna hela?

 

Igelkotten har många …..

 

Brandkåren släcker …..

 

Imorgon ska vi gå till …..

 

Min favoritmat är …..

Vi har med en bild på ett troll som utgångspunkt fantiserat ihop en saga. Vi inledde berättelsen med meningen “Det var en gång…” och sedan så turades vi om att hitta på meningar för att bygga vidare på sagan. Här är resultaten:

Vi har har lärt oss en ny ramsa om “Fågel Fenix” och sjungit “Elefantvisan”. Vi har även börjat arbeta med sammansatta ord. Sammansatta ord är ord som kan stå vart och ett för sig men också sammanfogas till ett nytt.

För synliggöra och förstå detta så enkelt som möjligt använder vi våra händer till hjälp.

Orden GLAS och ÖGON bildar det nya ordet GLASÖGON

Plutokompis!

Vilket nytt ord får du om du sätter ihop orden SOL + STOL? Berätta och visa med händerna för någon där hemma.

Vi har även övat på att dela upp sammansatta ord för se vilka två ord vi får då.

Då har vi gjort samma övning med händerna som hjälp fast gjort rörelsen tvärtom.

I ordet FISKPINNAR hittar vi orden FISK och PINNAR.

 

Plutokompis!

Vilka två ord hittar du i ordet HÅRBORSTE? Berätta och visa med händerna för någon där hemma.

MATEMATIK

Nu är vi igång med Singma igen! Målet med veckans Singmapass var att kunna jämföra och storleksordna tal samt att kunna avgöra vilket tal som är störst respektive minst. Vi inledde lektionen med att visa upp en bild med bakverk på storskärmen.

Vi skulle tillsammans utforska vilket fat som hade störst antal kakor och på vilka olika sätt vi kunde ta reda på det. Barnen fick fundera och prova själva en stund. Sedan samlades vi för att gå igenom vad barnen kommit fram till. Olika metoder barnen hade använt sig av var bland annat:

  • De använde kuber i olika färger eller symboler som representerade de olika kakorna.
  • De ordnade bakverken i rader och såg att den längsta raden innehöll den största gruppen.
  • De räknade bakverken.

Efter att vi själva fått prova så fokuserade vi på metoden att jämföra och storleksordna tal. Vi satte upp bilderna på bakverken på tavlan under varandra. Vi pratade om att sju munkar är FLER än fem kakor och att tre muffins är FÄRRE än fem kakor. Vi jämförde också med talraden 1-10 och ringade in just talen 3, 5 och 7 för att tydliggöra. Vi kunde konstatera att 7 är STÖRST och 3 är MINST.

Vi avslutade med att arbeta i våra övningsböcker där de fanns uppgifter som gav barnen möjlighet att träna och befästa sina kunskaper.

Fritids

Nu är vi inne i vårterminens andra vecka och här kommer lite information gällande eftermiddagarna på Plutofritids.

Utedagar

Vi fortsätter med våra utedagar på torsdagseftermiddagarna, kl.14.30-16.00. Grön och röd grupp turas om att gå till Raketen eller någon annan närliggande plats varannan vecka och vi är tillbaka på skolan senast kl.16.00. Det betyder; grön grupp jämn vecka och röd grupp ojämn vecka fram till sportlovet. På vår anslagstavla visas det varje vecka vilken grupp som går iväg och det går även att läsa i veckobreven.

Veckans pyssel

Under hösten har vi pedagoger planerat pyssel och skapande aktiviteter till fritidseftermiddagarna, vilket vi också kommer att fortsätta med, men nu vill vi att barnen ska bli lite mer delaktiga i planeringen. Därför har vi introducerat Plutos förslagslåda för barnen så att de får möjlighet att komma med egna förslag.

Delaktighet, inflytande och ansvar För att eleverna ska uppleva att verksamheten i fritidshemmet är stimulerande är det en förutsättning att de får vara delaktiga och ta ansvar. Lgr11 4 kap.

Skola och hem

Information

Ny elev i Pluto

Under fredagen fick vi besök av vår nya Plutokompis som börjar den 28 januari. Det gick superbra och alla på Pluto gjorde verkligen sitt bästa för att de skulle känna sig så välkomna som möjligt. 

Våga Visa – kvalitetsundersökning

På måndag vid lämning/hämtning vill vi att ni kommer fram till någon av oss pedagoger så att vi kan dela ut Våga Visa-enkäten till er.

Våga Visa är en anonym kvalitetsundersökning som föräldrar i förskoleklass får svara på varje år. Enkäten är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och ligger bland annat som grund för hur vi utvärderar och vidareutvecklar verksamhetsmålen inför varje nytt läsår. För att resultat av enkäten ska bli rättvisande måste vi få så många svar som möjligt. Så vi önskar att ni alla tar er tid till detta.

Enkäten är uppbyggt med frågor utifrån läroplanens olika rubriker och riktlinjer. Genom att läsa våra veckobrev har ni kunnat ta del av hur vi arbetar utifrån läroplanen. Något vi hoppas ska göra det enklare för er fylla i formuläret. Vi vill även be er att inte fylla i vet ej som svar, då det precis som en utebliven enkät kan bli oerhört missvisande för hela resultatet. Dyker det upp frågor som ni tycker är svåra att svara på, fråga oss, så kan vi förklara hur vi tänker kring det kopplat till verksamheten.

Det finns två olika sätt att svara på enkäten.

Alt. 1 Ni föräldrar fyller i enkäten och återlämnar den sedan i det medföljande svarskuvertet (igenklistrat) till oss på skolan. När svarstiden har gått ut skickar vi på skolan in kuverten till rätt instans.

Alt. 2 Ni föräldrar fyller i enkäten via internet. Hemsida, inloggningsuppgifter och lösenord hittar ni i formuläret. Varje enkät har två lösenord så att två föräldrar kan svara separat om de önskar.

Ni har möjlighet att svara på enkäten mellan 21 januari och 1 februari.

Tack för ert engagemang!

Nästa vecka

Måndag: Idrott/ NO

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Utflyktsdag GRÖNA gruppen 14:30-16:00

Fredag:

Lämna en kommentar så ser vi att ni läst veckobrevet!

Trevlig helg!

/Plutos pedagoger

 

20 kommentarer

Kommenteringen är stängd.