Plutos veckobrev v.34

Hej alla Plutofamiljer!

 

Återigen varmt välkomna till det första skolåret på Lemshaga- förskoleklassen Pluto!

Som vi berättade för er på informationsmötet i mars är vårt yttersta styrdokument ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”. (Se Skolverkets hemsida.)

Undervisningen i förskoleklassen och fritids ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del ett och två i läroplanen. Förskoleklassen och fritidshemmet har varsina egna delar, som kompletterar del ett och två genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen. Ni har säkert följt debatten om att även förskoleklassen ska bli obligatorisk, men det är den inte än.

Vi har valt att ha delar av läroplanens mål och riktlinjer som rubriker i våra veckobrev, så att ni är delaktiga i hur vi arbetar för att nå målen. Rubrikerna är:

”Normer och värden”, ”Kunskaper”, ”Elevernas ansvar och inflytande” och ”Skola och hem”.

Med kursiv text ger vi barnen en fråga att svara på då ni läser veckobrevet tillsammans. Det blir en hjälp för er att få ett samtal om skolan och en övning för era barn i att återberätta upplevelser.

 

Normer och värden

 

 

Under veckan har vi firat de barn som fyllt år i juli och i augusti. De har fått fina låtsaspresenter av sina Plutokompisar i klassen.

 

 

 

 

 

Barnen kommer med alla sina egna erfarenheter och kulturer från sina förskolor och vi är nu i det första viktiga skedet i att skapa ett gemensamt fint klimat här i gruppen.

En regel som vi har bestämt för att vi ska trivas tillsammans är att om man säger ”stopp” eller ”jag vill inte” betyder det att man slutar på en gång. Man kan också använda sig av en stopphand för att tydligt visa för sin kompis, och för sig själv, att något händer som inte känns bra.

I lekarna upptäcker barnen själva regler som behövs bestämmas för att allt ska fungera. Som tex att det behövdes ritas upp ett streck så att man visste var man skulle stå om man ville vara med och hoppa hopprep. Fanns det inte en tydlig plats så ställde sig alla på olika ställen och de visste inte vems tur det var. Och stod man för nära så gick det inte att veva utan att få hopprepet på sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en samling har barnen berättat för varandra vad de har lekt på lunchrasten. På detta sätt blir barnen mer synliga för varandra och får tips på nya spännande lekar och platser som de kanske inte har provat ännu.

Berätta för den du läser veckobrevet med vad du tycker om att göra på rasterna ute på gården.

 

 

 

Dagligen i alla möten, stora som små, försöker vi vara lyhörda, finnas med och vägleda barnen i denna nya utmaning som det är för dem att vara tillsammans. Ni föräldrar är viktiga i detta arbete. Visa era barn att ni är intresserade av deras nya Plutokompisar genom att hälsa på alla. Lyssna på och bekräfta alltid era barns känslor och upplevelser vid eventuella konflikter, men tänk på att det alltid finns flera perspektiv. Håll gärna en dialog med oss så att vi kan hjälpa barnen att få fina kamratrelationer här på Pluto.

 

 

 

 

Kunskaper/Elevernas ansvar och inflytande

 

Allt eftersom pryds nu barnens hyllor och deras lådor för extrakläder med barnens namnskyltar som de gör själva. Det blir väldigt fint med dessa personliga skyltar.

 

Då ni var här på våra besöksdagar visade väggarna det gångna årets arbeten och aktiviteter. Vi vill att barnen är delaktiga i deras miljö på skolan och att det som sitter uppe på väggarna är något de själva kan berätta om. Alfabetet sitter nu uppe på väggarna i klassrummen efter att barnen varit bokstavsdetektiver ute på skolgården. Barnen samarbetade i grupper och letade efter bokstäver som de blev tilldelade. Då grupperna hittat bokstavskorten kom de in till mattan igen och tillsammans lade vi dem på rätt plats i alfabetet. Till vår hjälp ramsade vi alfabetet och sjöng alfabetssången.

  

 

Vi tittade också på vilken bokstav barnens namn började på och barnen reflekterade över hur många som började på samma bokstav.

Barnen har fått varsin ritbok som de har i sina lådor och tar fram då de vill rita. De har också fått sin första arbetsbok och arbetat med bokstaven A. Vi tittar på bokstaven, vad den heter, hur den låter och hur den skrivs. Denna gång fanns det en apa och en anka i bokstavslådan, och vi sjöng sångerna som vi sjöng vid besöksdagarna och vid inskolningen.

   

 

Kommer du ihåg att du gör tre olika uppgifter då vi arbetar med bokstäverna? Det är det du kryssar av på din lista. Berätta hur vi gör och vad du ritade och skrev i rutan. Ta hjälp av bilderna.

(Efter att vi har presenterat bokstaven arbetar barnen först i sina böcker. Där får de öva att forma bokstaven och rita och skriva något som börjar på bokstaven. Sedan lägger de en fjäder i sin hand och uttalar bokstaven, för att känna med kroppen hur mycket kraft som behövs och sedan skriver de bokstaven igen, med fingret, på brickan med sand.)

Förutom att på ett lekfullt sätt väcka intresset för att läsa och skriva övar vi också på arbetsgången att lyssna på instruktioner, arbeta och slutföra. I detta ingår också att ta fram det man behöver för att göra uppgiften, fråga om hjälp om man behöver och att plocka undan efter sig. Man måste också respektera de som fortfarande arbetar, även om man själv är klar och börjar leka lite lugnt.

 

 

 

Vår första högläsningsbok är ”Lillebror och Nalle”. En bok som vi upplever ligger barnen nära och lockar till många skratt.

Vad var det som hände Lillebror den där gången som han var och hälsade på i skolan? Kommer du ihåg hur alla kapitel i ”Lillebror och Nalle” slutar?

(Lillebror klämmer sig i dörren och varje kapitel slutar med ”…Lillebror och Nalle”.)

 

 

 

 

 

 

 

Då övriga klasser befunnit sig på lägerdagar på annat håll under fredagen passade vi på Pluto på att promenera runt på Lemshaga och titta på alla hus som tillhör skolan och de platser som vi kommer att möta under året; tex IP och Annexet, idrottsplatsen och där skolsyster Judith har sitt rum. Vi pratade om att alla skolans klasser har namn efter planeterna i vårt solsystem. Vi avslutade vår promenad på IP och de som ville testade att springa ett varv runt löparbanan.

I klassrummet tittade vi återigen på de olika årskursernas namn och kopplade dem till våra sifferkort- som nu sitter uppe på väggarna i klassrummen.

  

 

Kommer du ihåg vad huset heter där Pluto, Neptunus och Uranus går? (Mellangården)

 

Skola och hem

Vi har nu delat in barnen i två klasser som vi kommer prova under en period framöver. De kallas Grön och Röd eftersom alla klasser på Lemshaga heter så. Dessa är inte permanenta klasser inför Neptunus utan vi vill under året ha möjlighet att prova oss fram.

 

Under nästa vecka kommer vi att starta upp arbetet med sommaruppgiften. Barnen kommer att få presentera sina valda platser för varandra. Inför det fortsatta arbetet med dessa platser tar vi gärna emot skolådor och champagnekorkar (de korkar som ser ut som svampar är vi ute efter).

 

Vi kommer att börja med idrott i gymnastiksalen v.36. Röd har idrott på måndagar och Grön på torsdagar. Inga ombyteskläder eller skor behövs ta med. Men välj gärna mjuka kläder som är lätta att röra sig i och eftersom de tar av sig barfota så välj strumpor istället för strumpbyxor.

 

Välkomna till de sk ”lärakännasamtal” som vi ses på nästa vecka. (Vi träffas 30min utan era barn. ) Syftet med samtalet är att ni föräldrar ska få möjlighet att berätta om och ge oss er bild av ert barn.

 

 

 

Hoppas att ni får en fin helg önskar Plutos pedagoger!

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']