Plutos veckobrev v. 37

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / normer och värden / NO / bild / teknik.

Vi startade upp veckan med att Maria, Malin och Emma tog med sig nästan alla kompisar upp till skogsplatsen ”Raketen”. I skogen lektes och utforskades det för fullt. Det klättrades i träd och några övade på parkour. Många lekte rollekar av olika slag som till exempel älgfamilj, hästar och Minecraft.

Anna var kvar på Pluto med sju barn och de jobbade med att bygga upp sin ”plats” i en skokartong i ateljén. Alla har nu kommit igång med sina kartongbyggen och många har även färdigställt sina platser. Ta gärna en extra titt i hallen vid hämtning, där utställningen har börjat ta form.

 

Kunskaper / svenska.

 

Veckans bokstav
Vi har arbetat med veckans bokstav Dd genom att:
*Tittat på bokstavståget.
*Samlat ord som börjar på Dd.
*Arbetat med bokstavsslingan.
*Spelat drakspelet med en kompis.

Några av de ord vi kom på var:
Dinosaurie
Drake
Daggmask
Druvor
Diamant
Disa
Dino
Dynamit
Dennis
Däck
Duva

Plutokompis! Kan du något annat ord som börjar på Dd?

 

 

 

 

Lyckostjärnan

Under veckan har båda klasserna arbetat med första kapitlet i arbetsboken lyckostjärnan (andra sidan av ABC-boken).
Vi inleder dessa lektioner med att läsa en berättelse ur högläsningsboken. I elevens arbetsbok arbetar sedan barnen med uppgifter som knyter an till högläsningsberättelsen och de samtal som uppkommit i klassen. I boken finns även övningar som bland annat tränar och utvecklar elevernas ordförråd, finmotorik, begreppsbildning.

Plutokompis! Berätta vilket hus du tror att Ceasar bor i, och varför du tror det?

 

 

Språklust

Ur ”Språklust 2 av Carin Rydja.”:
”Barn behöver strukturer för att förstå sin omgivning. För att kunna förklara, kommunicera och uttrycka känslor och tankar behöver de känna till både ord och begrepp i språket. Att kunna göra jämförelser och se likheter och olikheter, att utifrån olika egenskaper och användningsområden kunna sortera och dela in ord i olika ”klasser” är en väsentlig kunskap. Att kunna berätta och beskriva är också värdefullt i det sociala samspelet.”

Denna vecka ar vi inlett kapitlet som handlar om ”språk och begrepp”. Genom att göra dessa dagliga övningar, som bygger på bornholmsmodellen, kommer barnen att får en större språklig och social färdighet. Deras ordförråd, begrepp och språkförståelse ökar, vilket i sin tur påverkar läsförståelsen på ett positivt sätt.

Tillsammans har vi lärt oss mer om:
*Årstider
*Månader
*Veckodagar
*Morgon, förmiddag, eftermiddag och kväll.
*Sjungit årstidsånger och veckodagssånger.
*Sett en film om årstiderna.
*Tittat närmare på årshjulet.
*Undersökt Almanackan.
*Gått igenom dagens schema.
*Kategoriserat och identifierat (färger, frukter, blommor, djur).

 

 

Kunskaper / idrott och hälsa

Vi inledde veckans lektion med att ”väcka kroppen”. Då turas barnen om att leda och hitta på rörelser som vi utför tillsammans för att värma upp kroppen och alla olika kroppsdelar. Tillexempel ”springa på stället för att väcka benen”, ”göra cirklar med armarna för att väcka armarna” osv.
Vi avrundade uppvärmningen med ”Röreslestopp”, där vi rör oss runt i salen till musik på många olika sätt. Tillexempel som ålande ormar, krypande tigrar och studsande studsbollar.
Denna veckas huvudaktivitet var leken ”Djungelvrål”. En lek som övar flera olika förmågor, bland annat rumsuppfattning, öga- handkoordination, samarbete, strategi och minnesförmågan.
Vi avslutade passet med ”ballongen” och nedvarvning till lugn musik.

Plutokompis! Berätta gärna för någon där hemma hur leken Djungelvrål gick till och vad du tyckte om den.

 

Kunskaper / normer och värden 

 

Mångrupperna 

Simskola: På simskolan denna vecka fortsatte vi att öva på bentagen och finslipa på tekniken. Vi simmade både med och utan flythjälpmedel beroende på kunskapsnivån. Vi fick även öva på ryggsim. Vi avslutade med att hoppa från kanten och simma genom rockringarna.

Sagogruppen: I Sagogruppen pratade vi först om vad en folksaga är. Jag, Malin,  berättade “Rödluvan” och vi pratade sedan om det lyckliga slutet och budskapet i sagan. Sedan tittade barnen på bilder som illustrerade sagan. De fick genom samarbete försöka återberätta sagan för att få dem i rätt kronologisk ordning. Dessa bilder kommer att finnas på Pluto, så att barnen själva kan använda dem och berätta sagan.

Dramalek: På dramaleken denna vecka fick vi använda vår fantasi och improvisationsförmåga. Vi turades om att plocka upp något osynligt ur en tygpåse som kompisarna skulle gissa var det var. Genom att låtsat hålla i tillexempel en blommar och sedan lukta på den kunde kompisarna gissa var det var. Vi lekte även lekarna ”musikstopp”, ”Pomperipossa” och Hur mycket är klockan herr Lejon”.

 

 

Skola och hem / information

 

Föräldramöte
Varmt välkomna till föräldramöte i Plutos klassrum onsdagen den 27 september kl. 18.00-19.30!
Vi kommer att berätta om hur vårt arbete tillsammans med barnen kommer att se ut under året och hur vi tillsammans med barnen och er föräldrar kan fortsätta skapa goda relationer och en positiv utveckling i klassen. Har ni frågor eller önskemål om innehåll på mötet kan ni mejla oss i förväg.

 

Teater
Fredagen den 20 oktober kommer vi att åka till Gustavsberg och gå på teater.
Denna dag kommer barnen behöva ha med sig lunchmatsäck, dricka och ett litet fika i en ryggsäck. Lunchmatsäcken behöver vara lagom stor så att de står sig till mellanmålet som vi äter som vanligt på skolan. Till dricka fungerar vatten, mjölk, chokladmjölk eller saft/festis. Med ett litet fika menar vi en kanelbulle eller två småkakor/kex. Läsk, godis eller snacks (chips) är inte tillåtet.

 

Nästa vecka v.38
Måndag:
Tisdag:
Onsdag: Röd/idrott
Torsdag: Grön/idrott
Fredag: Nix/simskola, Charon/sagor, Hydra/dramalek.

 

Trevlig helg önskar Plutos pedagoger!

 

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']