Plutos veckobrev v.39

Hej alla Plutofamiljer!

 

Normer och värden / Skola och hem / Elevernas ansvar och inflytande

 

Föräldramötet

Tack för er medverkan och ert engagemang på föräldramötet i onsdags.

De normer och värden som kommer att råda hos barnen kommer att ha stor påverkan av er och vi har en stor tillit till att ni kommer att hjälpa dessa -11:or att ha fina år tillsammans här på Lemshaga.

Vi bifogar ett protokoll som du hittar här: Protokoll föräldramöte 170927

Ni är varmt välkomna att vara med oss under en dag eller en del av dagen som passar er. Hör av er till oss om ni vill boka in en dag.

 

Toaletterna

Vi har pratat med barnen om vikten av att lära sig att sköta sin hygien på toaletten. För sin egen skull och för att det ska vara trevligt för den som går på toaletten efter det att man har varit där.

Barnen har kommit med många bra förslag om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att hålla våra toaletter fräscha.

• Lyssna på kroppen, så att man går på toaletten i tid.

• Om ALLA sitter ner, och tänker på att sitta djupt ner i toaletten, så kommer inget kiss utanför.

• Om det ändå skulle råka komma kiss på toalettsitsen eller golvet så städar man efter sig och ber     om hjälp om man behöver.

• Om kläderna inte är rena, behöver man byta kläder för att det inte ska klia, svida eller lukta.

• Då man är helt klar på toaletten, torkat sig och spolat, det är då man tvättar sina händer noga med tvål.

Det här är en mycket viktig del av barnens självständighetsträning som vi vill att du arbetar aktivt med hemma om du tror att detta är något som just ditt barn kan behöva.

 

Plutos föräldrakoordinationer

Mailadresserna till Plutos föräldrakoordinatorer hittar ni på vår anslagstavla i hallen.

 

Föräldrakoordinatorer har till uppgift att:

•samordna föräldrars intressen och arbeta för utveckling av Lemshagas värdegrund.

•vara länken mellan skola och hemmet.

•ha en god kontakt med mentorerna för sin klass.

•vara ”bollplank” till föräldrarna.

•samla idéer och synpunkter och föra fram dem på mötet till rektorerna.

•vara beredd att efter val sitta i styrelsen för Lemshaga Akademi.

•sätta upp mål för året efter första mötet på hösten.

•vara delaktig i framtagandet av våra styrdokument, tex Likabehandlingsplanen.

 

 

Kunskaper

 

Bokstavsarbetet

 

 

Veckan startades upp med bokstavsarbetet och bokstaven F.

F som i färg, färglägga, fisk, flundra, fyra, fem, formsagan och en plutokompis namn!

Efter bokstavsslingan fick de en stencil med fina fiskar. Dessa skulle färgläggas efter de färger som siffrorna visade.

 

 

Flundran

Flundran ligger platt och lurar…

Man kan nästan tro den surar!

(Sätt armarna i kors, gör en sur min och låt lite sur.)

Men Gösta makrill han gör konster,

ryter och gastar som ett monster!

(Sträck snabbt ut händerna som klor och låt som ett monster.)

 

Språklust

Vi har ett pass språkarbete efter lunchrasten. Som vi tidigare har skrivit så arbetar vi strukturerat och systematiskt med att nå språklig medvetenhet genom materialet Språklust. Det är ett tolvveckors program med målet att barnen genom språklust ska nå läslust.

Vi arbetar nu med området  ”Språk och begrepp”.

Vi fortsatte förra veckans arbete med att reflektera kring tre saker. Två hör ihop och en ska bort. Vilken ska bort och varför det?

Barnen har fått samarbeta och tillsammans i grupper hämta tre saker som de pratat ihop sig om. Sedan har de fått presentera sina tre föremål och förklara hur de har tänkt kring vilken som ska bort och varför.

 

Med hjälp av dessa sekvensbilder har barnen fått öva sig i att göra en berättelse som har en röd tråd. Att sagan hänger ihop, med en början, en fortsättning och ett slut.

      

 

Plutokompis, nu ligger bilderna huller om buller. Peka på dem så att sagan följer en röd tråd och berätta berättelsen för den du läser veckobrevet med!

 

 

 

Natur

 

Vissa veckor arbetar vi med Lyckostjärnan och vissa veckor har vi Natur. Denna vecka tog vi med lupper, korgar och svampböcker till Raketen, för att titta lite närmare på alla svampar som finns nu. Det är också härliga lekar och fint samarbete som lockar i skogen.

 

    

 

 

 

 

Matematik

Vi räknar framåt och bakåt, arbetar med talkorten i par, delar med oss av våra metoder och övar därmed metodförmågan.

Vi har mött våra nya kompisar i våra matematikböcker, som kommer att ge oss matematiska utmaningar på olika sätt.

 

 

 

 

 

 

 

Sommaruppgiften, barnen bjuder in till lek i sina lådor

Barnen har fått frågan: ”Om du skulle bjuda in någon i lådan, i din miljö, vad skulle ni göra då?”

Arbetet med sommaruppgiften har tagit ännu ett varv och nu är lådorna med i barnens lekar.

 

    

 

 

Det blev också dags för skolfotografering igen:

 

   

 

Fritids

 

Svampar

Under fritidstiden på eftermiddagen har de som velat sorterat svamparna som vi plockade uppe vid Raketen. De har använt sig av svampböcker för att bestämma vilken svamp det är och skrivit namnkort.

  

 

 

Pärlödlor

Vi har många fina ödlor på Pluto nu och de är med i lekarna, både i de miljöer barnen har byggt i sina lådor och i andra lekar.

    

 

 

Skolgårdslekar

Hopprep och hopprepslekar, parkourbanor, bandy, Minecraft och andra rollekar. Det leks och leks och barnen lär känna varandra allt mer.

 

Nu går det att skriva kommentarer till våra veckobrev!

Trevlig helg önskar Plutos pedagoger

14 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']