Plutos veckobrev v. 42

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

NO
I måndags var det röda gruppens tur att ha NO. I matten har vi arbetat med talet 6 så vi utgick ifrån den siffran när vi ritade en ekorre. Under året kommer vi följa ekorren igenom alla fyra årstider. Vi tittade på ett avsnitt av Djurverket som handlade om ekorrar.
Under veckan hittade vi en stor spindel inne på Pluto, som troligtvis är en större husspindel. Ute på skolgården lyckades vi fånga en liten mus på bild och en Buskvårtbitare som tyvärr tappat ett ben. Vi kunde se att det var en hona på den långa taggen där bak. Buskvårtbitaren äter blad, blommor och frön.

IDROTT
Den här veckan hade gröna gruppen idrott. Vi inledde med uppvärmningsövningen ”Väcka kroppen” och “Rörelsestopp”.
Efter det lekte vi leken “Ögat ser”. Leken går ut på att bybornas ska försöka ta tillbaka byns skatter (ärtpåsarna) från den elaka häxan som bor på andra sidan skogen. För att göra det måste en från varje hus (rockringarna) ta sig fram genom skogen (redskapen), ta en skatt och sedan lyckas tas sig tillbaka genom skogen utan att bli upptäckta av häxan. Varje gång häxan blundar och ropar “123 ögat ser” förflyttar en sig i skogen, annars håller en sig gömd bakom träden (redskapen).
Vi avslutade lektionen genom att koppla av på golvet till lugn musik.

SVENSKA

I veckan har vi inte arbete med veckans bokstav utan har istället fortsatt med de sista delarna av skolverkets bedömningsstöd.

Hemliga uppdrag
Barnen har under veckan fått hemliga uppdrag. Inne i klassrummet och ute på skolgården.
Syftet med uppdragen har vara att se om eleverna kan uppfatta och följa en instruktion i flera led.
Uppdragen kunde till exempel vara:
– Spring tre varv runt boden, kom tillbaka och viska ditt namn i mitt öra.
– Gå fram till ett träd och krama det, kom sedan tillbaka och gör high-five med mig.
– Hoppa 10 jämfotahopp på asfaltsplanen kom tillbaka och visa en rolig grimars för mig.

Återberätta Saga
Vi inledde med att lyssna på boken “Ugglan som inte ville läsa” av Ulf Stark. Efteråt fick eleverna rita tre bilder. En bild av vad som hände i början, en bild av vad som hände i mitten och en bild av hur sagan slutade. Efter det fick varje elev återberätta sagan med hjälp av sina tre ritade bilder. De fick även använda sig av bildkort från sagan som de lade i den ordning som bilderna visades i boken, samtidigt som de berättade.

MATEMATIK
Under veckans matematiklektioner har vi haft Josefine på besök. Vi fick se en karta av en lekplats och vi fick föreställa oss att vi satt i en helikopter ovanför. Vi fick veta att ett barn skulle försöka hitta sin kompis och vi fick hjälpa till genom att förflytta barnet fram i genom parken med hjälp av bilder. Det var sex olika bilder och genom de kunde vi lista ut vilken väg barnet skulle ta för att hitta fram till sin kompis.

SO

Bokstavsbyrån
I torsdags var vi i Gustavsberg på dansföreställningen Bokstavsbyrån. Att ta bussen dit och hem var ett äventyr i sig självt, där många tyckte att det var kul att åka buss och känna igen sig i sin närmiljö. Dansföreställningen var sedan i sig väldigt bra den med. Vi fick vara med uppe på scenen och hjälpa till att ljuda fram boktstavsljud i olika ord, dansa disco och forma bokstäver med kroppen. När vi var tillbaka på skolan åt vi vår medhavda matsäck i klassrummet. På eftermiddagslektionen utvärderade vi vår upplevelse av föreställningen medhjälp av VT-rutinen ”Dragkampen”.

Tyggisar, klassråd och elevrådsmöte

Under veckan har vi det varit Tryggismöte, Elevrådsmöte och vi i Pluto har även haft vårt första Klassråd.
Vi har lottat fram två representanter från Pluto som är med i Tryggisgruppen och två som är elevrådsrepresentanter.

Tryggisarna träffas två gånger per termin. Deras arbete handlar om att hitta fler sätt att öka trivseln och tryggheten på skolan. De förslag som kommer upp arbetar sedan klasserna vidare med för att nå en utveckling.
Efter Tryggismötet i onsdags berättade klassens Tryggis att de hade prata om “ -Hur en bra kompis ska vara” och hur vi arbetat med det i våra klasser. Efter det fick de ett uppdrag med sig tillbaka som vi alla kommer att jobba med fram till nästa möte. Uppdraget handlar om “Trygga och otrygga platser på skolgården”.

Elevrådet träffas även de två gånger per termin. Deras uppdrag är att lyfta tankar och frågor av olika karaktär som kommer upp på Klassråden och som berör hela Mellangården. I fredags eftermiddag var det dags för första mötet och nästa vecka kommer Plutos representanter att få berätta mer om vad som togs upp på det mötet.

I fredags hade Pluto sitt första Klassråd. Inför mötet hade vi fått hjälp av träslöjdsläraren Ayla som svarvat två fina ordförandeklubbor till oss, dagen till ära. I röd och grön valdes en ordförande och en sekreterare ut och sedan kunde mötet öppnas.
På vårt första möte samtalade vi utifrån punkterna: trivsel i klassrummen och i matsalen. Eleverna fick möjlighet att lyfta fram saker som de tyckte fungerade bra eller mindre bra. Det som eleverna tyckte bland annat tyckte fungerade ”bra”: var att vi var snälla mot varandra, vi var hjälpsamma och att det var god mat i matsalen. De som fungerade “mindre bra” fortsatte vi att och diskutera fram olika lösningar på.
Till exempel:
Några elever tyckte att det slarvades med skogränsen i hallen.
Genom lösningsinriktade diskussioner kom eleverna bland annat fram till att vi kunde sätt upp tydligare skyltar som bättre visar vart skogränsen börjar. Sagt och gjort, efter mötet satte några elever genast igång med skylttillverkningen. Nu sitter det fina skyltar uppe som vi hoppas kommer hjälpa.

 

FRITIDS

Leken
På eftermiddagarna har de barn som vill, möjlighet att låna leklådor med material som inspirerar till rollek inom olika temaområden. Nu under oktober har vi introducerat lådan “skollek” där det finns material som barnen kan leka skola med. Det har varit mycket populärt och vi har sett många barn som haft roligt och samarbetat bra tillsammans. Under läsåret kommer vi att presentera flera temalådor som kan inspirera till olika rollekar. Vi tycker att rolleken är en viktig fritidsaktivitet för barn i den här åldern, eftersom leken kan bidra till så mycket positiv grupputveckling och fördjupade relationer mellan barnen, men även förmågor som kreativitet och samarbetsförmåga tränas i lek.

Många barn väljer fortfarande att stanna kvar ute på gården för att leka under eftermiddagarna och den här veckan har ett stort gäng lekt i sandlådan.

Skogen
Den röda gruppen gick iväg till en ny plats och tittade på vindskyddet som byggdes uppe på berget ovanför skolan i våras. Där uppe har vi en fantastisk utsikt över Lemshagas alla hus och det är ju lite häftigt att se skolan från ett helt annat perspektiv.
Vi gick sedan vidare till Raketen för lite lek innan vi vände tillbaka till skolan.
Med inspiration från förmiddagens dansföreställningen Bokstavsbyrån var det många barn som spontant fick upp ögonen för att det faktiskt finns bokstäver i skogen..

Veckans pyssel
Lite halloweenpyssel har pågått under några eftermiddagar den här veckan.

 

Skola och hem / information

Mångrupper
På tisdag är det då dags för första tillfället i Mångruppsaktivteterna. Se tidigare veckobrev för mer utförlig information.

Extra mellanmål
Vi ser att flera elever har med sig ett litet extra mellanmål för att hålla energin uppe hela dagen. Det tycker vi är toppen och är mycket positiva till. Vi vill dock bara påminna om att det eleverna kan välja att ta med är frukt, grönsak eller smörgås, ej riskakor eller kanelknäcke. Av erfarenhet har vi sett att för “avancerade” mellanmål leder till avundsjuka och byteshandel. Det vill vi gärna komma ifrån, samt undvika att allergiker får i sig något de inte tål.

 

Vecka 43

Måndag: Idrott Röd grupp / NO Grön grupp.
Tisdag: Mångrupper – Nix, Charon & Hydra
Onsdag:
Torsdag: Skogen, gröna gruppen 14.30-16.00
Fredag:

 

Trevlig helg!
/Plutos pedagoger

 

 

 

 

 

En kommentar

Kommenteringen är stängd.