Plutos veckobrev v.42

 

Hej alla Plutokompisar och föräldrar!

 

För vuxna:

Som vi berättade för er på föräldramötet är våra styrdokument Grundskolans läroplan (Lgr11, se Skolverket) och Lemshagas vision och pedagogiska profil (se Lemshagas hemsida).

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter. I vårt yttersta styrdokument Lgr11 (Grundskolans läroplan) kan du läsa detta:

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Mål

Skolans mål är att varje elev

-tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

-successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

-har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

För barn:

Som vi redan har pratat lite om, och som vi kommer att prata mer om nästa vecka, så har du flera rättigheter. Rättigheter betyder att det är något som du måste få, ingen får bestämma att du inte ska få det. En rättighet som du har är att du har rätt till att gå i skolan och lära dig saker.

Vi lärare vill hjälpa dig att lära dig hur just du lär dig allra bäst. För att vi ska veta hur vi ska göra det så har vi gått i en skola för vuxna, en skola där man lär sig att bli lärare. Vi ska hjälpa dig;

-att lära dig hur du ska göra för att kunna lära dig saker,

-så att du får vara med och bestämma vad du vill lära dig och

-att lära dig hur man gör för att bestämma saker så att det blir så bra som möjligt. Både för dig och för dina kompisar.

 

Det här är några saker som vi gör på Pluto just nu under Inflytande och ansvar:

 

Planering av veckans bokstav och presentation:

De som ska hålla i bokstavssamlingen planerar det veckan innan.

Denna vecka presenterade två Plutokompisar bokstaven H. Vi provade nytt, och hade presentationerna uppdelat i Röd och Grön, istället för en gemensam samling som innan. Vi upplevde att det blev ett bättre fokus.

De hade bestämt fyra djur som börjar på H.

Kommer du ihåg vilka det var?

På höna skulle vi rimma, på häst skulle vi sjunga ”Lilla hästen plopp”, på hare skulle vi sjunga ”I ett hus” och på hund skulle vi sjunga ”Här ligger vår lilla fru hund”.

 

Barnens mål:

Vi har intervjuat barnen om något de skulle vilja ha som mål under deras år på Pluto.

Syftet är att barnen ska kunna se sin egen del i processen. Jag vill lära mig något, hur ska jag göra, vad behöver jag för hjälp osv. Vi kommer att dokumenterar processen för att hjälpa barnen att få syn på deras lärande.

Om barnen berättar för er vad de skulle vilja lära sig så är det viktigt att ni bemöter det positivt och tänker på att inte lägga er värdering i det de har valt. Barnen har fritt valt något som de i stunden skulle vilja lära sig mer om.

Någon vill hoppa flera hopp med hopprepet, någon vill lära sig läsa och någon vill kunna titta längre under vattnet på simskolan mm.

 

Bokpresentation:

Syftet är att barnen ska få övning i att hålla sig till en uppgift, skriva eller få hjälp med att skriva bokrecensionen de fick med sig hem och presentera boken för sina kompisar vid arbetsstunden.

Barnens övning vid att stå i centrum då de får presentera olika saker gör dem till både goda lyssnare och goda talare.

På köpet får vi ta del av alla dessa bokskatter som finns, olika författare och illustratörer, genrers och magiska lässtunder. Vi får lyssna till två böcker per dag.

Denna vecka har vi fått lyssna på de här böckerna:

img_4210-jpg

img_4211-jpgimg_4212-jpgimg_4213-1-jpg

img_4214-1-jpg    img_4216-jpg    img_4217-jpg    img_4215-1-jpg

 

Om det blir knasigt i leken:

I veckan har vi behövt prata om hur vi gör om det blir knasigt i leken. Vi gjorde det genom VT-rutinen (Visible Thinking, se hemsidan) Think-pair-share.

Vilket betyder att man själv tänker en liten stund, delar med den man sitter bredvid och sedan delar de med sig till den stora gruppen. Här är några av de samlade tankarna:

-Man kan försöka fixa det. Man kan visa stopphanden. Och gå till en vuxen. Eller så kan man fråga en annan kompis, kanske den kan hjälpa.

-Man kan försöka lösa det och om det inte funkar så kan man gå till en fröken.

-Om man blir osams kan man gå ifrån lite och sen gå tillbaka och bli vänner igen.

-Komma överens, prata ihop sig, och prata och leka en annan lek.

-Att man kan gå in och stoppa ett bråk man ser.

-Man kan vänta lite och gå till en fröken om mitt stopp inte funkade.

Berätta för den du läser veckobrevet med hur du brukar göra om du tycker något har blivit fel i leken.

Om du har råkat göra någon ledsen, hur gör du då?

Om någon har råkat göra dig ledsen, hur gör du då? 

Hur vill du bli tröstad?

 

 

Lite mer av veckans arbete:

 

Arbetet med känslor

Vi har arbetat med några av grundkänslorna veckorna innan och nu dilemman som i sig ger känslor. Denna vecka med känslan som bra resp. dåliga hemligheter kan ge.

De har fått lyssna på sagor med små dilemman om detta. Där en bra hemlighet var att kaninungarnas förälder snickrade på en kälke ute i vedbon till en av dem i julklapp. Den dåliga hemligheten var att katten såg att en annan katt tog fiskar från den snälla fiskarens sump och barnen fick tänka kring hur man gör då man vet en sådan hemlighet. Ta gärna en titt på dokumentationerna som sitter på väggarna i hallen mellan Röd och Grön.

 

Brandövning och besök på brandstationen

Denna vecka har vi verkligen fått träning i hur vi ska göra om brandlarmet går i skolan eller om det börjar brinna.

I måndags pratade vi om vår lilla brandövning vi gjorde för några veckor sedan och var det var vi skulle gå om brandlarmet gick på skolan. Här är några av kompisarnas tankar:

-Vi ska lugnt och stilla gå till staketet.

-Men ska inte springa, då kan det bli kaos.

-Man ska inte ta på sig sina kläder eller sina värdaste saker.

-Man ska springa ända till de röda banden.

-Om man sitter och leker så måste man säga till sin kompis.

-Om man inte vet var man ska gå ut kan man titta efter den där skylten, den där gröna, med pilen.

På tisdagen hade vi vår förberedda brandövning på hela skolan. Vi hade pratat med barnen om att skolan skulle prova våra brandlarm och att alla barn och vuxna skulle öva sig i hur man gör. Därför fick barnen innan sätta på sig sina skor och sin jacka och gå in i rummen igen och låtsas ha arbetsstund. Det som hände i ena gruppen när larmet gick var att några började skrika gällt, av både spänning men också av skräckblandad förtjusning, så att några blev oroliga och ledsna av det. Annars gick allt mycket bra.

Berätta hur du ska göra om brandlarmet går på Pluto. (Om du upplever att ditt barn inte vet detta är det mycket viktigt att du återkopplar det till oss snarast.)

På onsdagen hade vi ett mycket uppskattat besök på brandstationen. Vi tittade på en kort film där vi lärde oss om eld, de som ville fick prova att krypa i låtsasrök och att släcka en låtsaslek. Det avslutades med dragkamp- David mot alla Plutokompisar. David berättade för barnen varför de vann då de var många fler- “Tillsammans är vi starka!”

img_4173-jpg

img_4180-jpg  img_4190-jpg  img_4192-1-jpg

 

Brandmannen David berättade för dig att det var viktigt att veta vilken adress du bodde på. Varför var det viktigt? (Om du skulle behöva ringa 112 så behöver du säga var du är någonstans.)

Vad heter din gata och vilket nummer på gatan bor du på? 

Han undrade också om ni hade brandvarnare hemma. Har ni det? Var sitter de? 

Har ni en brandsläckare? Var finns den?

 

Vi uppmärksammar FN-dagen på måndag

Under torsdagen och fredagen förberedde vi barnen inför FN-samlingen på måndag. Vi pratade om vad FN var, tittade på filmen “Om hela världen var en by”, sjöng de sånger som vi ska sjunga tillsammans och pratade om hur samlingen kommer att gå till.

De barn som vill får gärna ha på sig kläder från ett annat land. Om de vill kommer de att få visa upp sin klädsel i samband med FN-samlingen, som vi har tillsammans med Neptunus, Uranus och Saturnus i musikladan.

 

Höstlovet

Höstlovet är schemabrytande. På måndagen kommer vi att lägga ut en veckoplanering här där ni hittar våra veckobrev. Där hittar ni information gällande den veckan, till er som anmält att era barn ska vara här.

 

Plutos föräldrakoordinatorer detta år är:

Biancas mamma Maja Grönblad, ni når henne på gronblad.maja@gmail.com

Georges mamma Victoria Veres, ni når henne på victoriaveresbergsten@gmail.com

 

img_4218-jpg

Hoppas att ni får vackert väder i helgen och trevligt på sammankomsten som föräldrar och barn i Hydragruppen bjuder in till!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har nu flera fall av löss på Pluto. Om alla luskammar ordentligt hemma i helgen så får vi tillsammans bort dessa små kryp i helgen. Det är tyvärr inte alltid så att det kliar så mycket. Så det är viktigt att alla hår kammas, inte bara de som kliar.

Hälsningar Plutos pedagoger

22 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']