Plutos veckobrev v.45

Hej alla Plutofamiljer!

Välkomna tillbaka från höstlovet och till den andra delen av höstterminen. Veckan har på olika sett präglats av snövädret, men här på Pluto har upplevelsen av snön varit positiv eftersom barnen tyckt om att leka och bygga i snön under raster och fritidstid.

img_2727 img_2724 img_2730

18-grupper

Som vi tidigare nämnt är en av målsättningarna under Plutoåret att skapa så bra och tillitsfulla relationer som möjligt mellan barnen och därmed bygga en trygg och stabil grund för framtida skolår på Lemshaga där alla barn känner och accepterar varandra väl. Vi tycker därför att det är viktigt att vid några tillfällen under året blanda 18-grupperna så att barnen får möjlighet att lära känna fler kompisar på ett djupare plan.

Det blev därför en nystart för alla Plutokompisar när de kom tillbaka efter höstlovet eftersom vi nu blandat om i grupperna. De nya gruppindelningarna sitter i hallen och på respektive klassrumsdörr. Barnen har även fått nya platser i matsalen, nya samlingsplatser och nya arbetsplatser. Spännande och roligt tyckte många och lite ovant tyckte några.

2. Övergripande mål och riktlinjer (Lgr 11)

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

Alla som arbetar i skolan ska

– medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

Språk

På arbetsstunderna efter lunchrasten har vi den här veckan börjat arbeta med Språklust igen och då med fokus på ord och meningar. Målsättningen är att barnen ska lära sig förstå vad ord och meningar är. Under följande veckor ska vi träna på:

  • att dela upp meningar i ord
  • att hitta på egna meningar
  • att avsluta meningar
  • sammansatta ord
  • att uppfatta ordlängd

img_2705    img_2707   img_2708-2

img_2706-1

Lyckostjärnan

Båda grupperna har i veckan hunnit arbeta med en ny text och tillhörande arbetsuppgifter i Lyckostjärnan. Berättelsen den här gången hette Den goda tvillingen. Kommer du ihåg vad den handlade om?

Alfabetet

I bokstavsarbetet har vi hunnit fram till Ii. Vilka ord skrev du i din abc-bok?

img_2709

 

img_2710 img_2711

 Natur

Båda grupperna har haft natur den här veckan och eftersom snön kom i mängder passade vi på att gå till ”Rutan” och ”Raketen” för att leka och titta på förändringar.

Faddrar

I torsdags hade vi planerat en första träff med faddrarna från Mars (åk 5). Vi blev tyvärr tvungna att ställa in eftersom alltför många elever i Mars var frånvarande på grund av vädret. Vi hoppas att vi kan träffas nästa vecka. Faddergrupperna består av två barn från Pluto och två till tre barn från Mars.

Syfte och mål med faddring på Lemshaga

Syfte: Att öka tryggheten på skolan genom att eleverna får skapa relationer med varandra över åldersgränserna. Att yngre elever och äldre elever lär sig av varandra och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter

Mål: Eleverna ska träffas minst två gånger per läsår såsom en naturlig del av lärandet.

Stöd i Läroplanen: Samarbetsformer ska utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande

Lemshagas Vision och Pedagogiska profil: Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans

Grön Flagg

I fredags firade vi att Lemshaga fått en ny “grön” flagga, eftersom den gamla som hängt i flaggstången varit lite trasig. Alla klasser samlades högtidlig i amfiteatern där Marie (åk 1 lärare) höll tal. Den nya flaggan hissades och vi sjöng Upp, upp och Lahles Goliat.

Tidigare i veckan resonerade vi om vad det betyder att Lemshaga är en Grön Flagg certifierad skola och några barn berättade också hur deras gamla förskolor arbetade för en bättre miljö. Här är några exempel på miljöarbeten barnen varit med om på deras förskolor: plockat skräp, gjort äppelmos, bakat bröd och några familjer kör elbilar.

img_2732

Information

Lucia

Enligt Lemshagas tradition brukar Plutobarnen medverka som tomtar i skolans luciatåg utomhus i amfiteatern och så kommer det vara även i år. Vi återkommer med inbjudan om exakt tid.

Barnen behöver kläder efter väder och det kanske kan vara bra att redan nu se över vad som finns hemma eller låna ihop kläder inför detta tillfälle. Eftersom barnen troligtvis behöver ha varma ytterkläder under sina tomtekläder behöver de vara rymliga. Tomtarna kan vara både grå gårdstomtar och röda jultomtar. I tomtesången sjunger vi att vi har röda luvor, så får barnen önska kanske de vill att luvorna är röda.

 

Biblioteksbesök

På torsdag 17/11 åker den gröna gruppen till biblioteket i Brunn. Vi åker en buss som går kl 08.00 från Lemshagas busshållplats mot Brunn.

Samling på Pluto senast kl 7.35!

Vi är framme 8.10 vid Brunns busshållplats. Ni som vill lämna era barn där måste vänta in oss som kommer med bussen från Lemshaga.

I hallen sitter en lista där ni föräldrar fyller i om barnen åker buss med Malin och Anna eller lämnas direkt till oss vid bushållplatsen i Brunn kl 8.10.

Den röda gruppen har idrott på skolan och åker till biblioteket den 30/11.

 

Musikteater i Gustavsberg

På fredag 18/11 åker vi buss till Gustavsbergsteatern för att titta på Pettson & Findus med Blåsarsymfonikerna.

Alla barn ska vara lämnade på Pluto senast kl 8.15!

 

12-grupperna Hydra, Charon och Nix

Fredagen den 25/11 är det aktivitetsbyte i våra tolvgrupper. Barnen är i samma grupp under hela året, men aktiviteterna ändras var nionde vecka. Ni hittar de olika grupperna på en lista i hallen.

Hydra startar sin simskola. Barnen behöver ha med sig badkläder, handduk, vattenflaska och en frukt eller grönsak. De behöver vara lämnade senast kl 08.00. Maria följer med gruppen och de blir hämtade av en minibuss vid parkeringen. Två simlärare ansvarar för simundervisningen och Maria är med hela tiden.

Charon byter till dramalek med Anna. Gruppen kommer att vara inne i det gröna klassrummet och ska vara lämnade till kl 8.30. I dramaleken kommer vi att leka lekar som gör oss glada och modiga. I början leker vi lekar som barnen kanske känner igen från sina förskolor eller dagbarnvårdare, som t ex ”Hunden och benet”. Tanken är att barnen ska lära känna sina egna och kamraternas styrkor i leksammanhanget och ha kul ihop.

Nix har teknik med Malin och de kommer vara i det röda klassrummet. Barnen ska vara lämnade till kl 8.30 och de behöver inte ha med sig någonting. Under våra tekniktillfällen kommer vi att titta på fiffiga saker som finns i barnens vardag. Saker som de tar för givet och kanske tror alltid har funnits. Men som är saker som människan har skapat, som fyller en funktion för vårt välbefinnande och våra behov och underlättar för oss.

 

Stjärtlappsåkning på Lemshaga

På vintern öppnar vi upp för stjärtlappsåkning på lunchrasten och på fritids på eftermiddagen.

Vi åker (på skolans stjärtlappar, medtag inte en egen) i backen vid amfiteatern.

Barnen behöver inte ha hjälmar, men vi vill att ni meddelar oss om ni vill att ert barn ska ha det. Ta då med en namnmärkt hjälm (med passande mössa att ha under) och häng den vid ditt barns hylla. Vi har inga hjälmar för utlåning.

 

Nästa vecka, v.46:

Måndag: Bokstavsarbete

Tisdag: Språk / grön grupp. Natur / röd grupp

Onsdag: Språk / röd grupp. Natur / grön grupp

Torsdag: Biblioteksbesök i Brunn för grön grupp. Idrott för röd grupp.

Fredag: Musikteater i Gustavsberg för alla, kom senast 8.15.

v.47

Måndag: Balettföreställning i Gustavsbergsteatern. Barnen behöver en lunchmatsäck!

Plutopedagogerna önskar alla familjer en härlig vinterhelg! 

img_5469

 

 

16 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']