Plutos veckobrev v.5

Hej alla Plutofamiljer!

 

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

 

SVENSKA

 

Veckans bokstav

Denna vecka har vi trollat fram bokstaven Nn. I lådan låg en nallebjörn, bilder och ordbilderna NYCKELPIGA, NALLE, NOSHÖRNING och NYPON. Vi sjöng “En nyckelpiga jag har i handen”, “En Noshörning”, “Majas abc-sång om Nypon” och några Nallesånger, bland annat “Teddybjörnen Fredriksson”. Vi har arbetat med Bokstavsslingan där vi denna vecka bytt ut momentet “spåra i sanden” till  “forma bokstaven med lera”. Vi har samlat en massa ord på tavlan och skriva ord på stora papper samt arbetat i Bokstavshäftet. 

 

 

 

Den här veckan har vi sjungit rörelsesången “Vi är schimpanser”.

 

Språklust 

 

Sammansatta ord

Vi har avslutde avsnittet med sammansatta ord med en sista övning där vi parade ihop ord med rätt bildkort. Sedan fick alla hitta på och rita ett eget sammansatt ord.

 

Vi har också arbetat med ordlängd. Vi började med att lyssna till ordpar med tydliga längdskillnader, så att vi enklare kunde uppmärksamma att det tar olika lång tid att uttala olika ord. Som till exempel MARMELADBURK och KO. För att klura ut vilket ord som är längst eller kortas behövde vi lyssna noga och räkna bokstavsljuden.

 

Genom den här språkleken utmanas vi i att uppmärksamma formen hos ett ord (antalet språkljud i ett ord vilket påverkar ordets längd) till skillnad från dess innehåll. Det vill säga att upptäcka och förstå att ett tåg till formen är ett mycket kort ord med endast tre språkljud, trots att tåget i verkligheten är mycket långt med alla sina vagnar.

 

Plutokompis! 

Be någon där hemma läsa orden nedan högt för dig. 

Vilket ord är lägst?

NYCKELPIGA eller TÅG

 

Vilket ord är kortast?

SKOSNÖRE eller BRO

 


MATEMATIK

Under veckans matematiklektioner har vi jobbat med talet 9. Vi börjar känna igen oss bland övningarna i matteboken som vi gjort tidigare fast med lägre tal. Vi letade antal i en bild, tränade på att skriva 9 uppifrån och ner och klurade ut talens grannar med hus.

Plutokompis! Vilka husnummer saknas?

 

 

Vi har bildat par genom att dra streck mellan två tallrikar. Om man har en tallrik med 4 jordgubbar. Vilken tallrik måste man ta tillsammans med tallriken med 4 om man ska ha sammanlagt 9 jordgubbar?  

 

 

Vi tränade talföljd genom att rita prick till prick mellan talet 1 och talet 10.

 

Vi har gjort siffran 9 i vårt sifferhäfte. Vi tränade igen på att skriva siffran. Vi ritade 9 föremål. Vi bildade talet 9 med två tärningar. Den här gången fanns det två olika sätt att visa talet.

 

 

NO

Denna vecka var det gröna gruppens tur att ha NO. Vi såg på ett avsnitt av Djurverket som handlade om gräsänder. Sedan gjorde vi ett faktapapper om gräsanden. Vi tittade på tre korta filmer om fåglar och bon, fågelpar och ugglor. Till sist spelade vi ett spel på ipaden där det gällde att para ihop bilder på fåglar med fågelns namn.

 

 

IDROTT

Den här veckan var det röda gruppen som hade idrott och vi hade turen att gympasalen var ledig, så vi gick dit. Vi inledde med uppvärmning, “Väcka kroppen” och “Rörelsestopp”.

 

Huvudaktiviteten denna gång var “Bollkontroll”. Alla fick en varsin boll och sedan gällde det att röra sig runt i rummet och samtidigt utföra olika övningar med bollen till musik.

Vi provade att rullade bollen på olika sätt, med handen, foten, huvudet, rumpan.

Vi studsade bollen i golvet och fångade den.

Vi dribblar bollen från hand till hand. 

Vi studsade mot vägg och fångade den.

Vi kastade och fångade både högt och lågt och med handklapp emellan.

Vi övade på att kasta i basketkorgen.

Vi samarbetade två och två och rullande och kastade en boll mellan oss på olika sätt.

Vi avslutade passet med utvärdering och avkoppling sittandes på golvet.

 

 

SO

Mångrupperna (Nix ,Charon, Hydra)

 

Sagomattan – Nix

Vi började med att se del två av sagomattan. sedan drog vi stenar ur sagopåsarna. Vi fick reda på att sagan skulle handla om ett spöke, i en luftballong, en spindel, en vulkan och en prinsessa. Sedan ritade alla varsin passande bild på ipaden. På högläsningen läste vi upp sagan för både röd och grön grupp och visade bilderna som vanligt.

 

 

Simskola – Charon

Vi övade på både bröst och ryggsim med och utan flythjälpmedel samt finslipade på tekniken. Några kompisar gick med Maria ut till stora bassängen för att öva att simma bröst- och ryggsim en längre sträcka. 

 

Dramalek – Hydra

 

  • Namnkedjan
  • Rörelsestopp
  • Charad
  • Theos lek – Bänk
  • Massage

 

Namnkedjan startar vi med varje gång för att komma ihåg varandras namn, hitta fokus och koncentration. Plutokompis, berätta hur vi gör!

 

Rörelsestopp. Vi provade på att röra oss som fyra olika djur –  fjärilen, elefanten, sengångaren och hästen. Vi försökte hitta in i djurens rörelser till musik som passade till varje djur. När musiken slutade stoppade vi rörelsen.

 

Den som ville fick prova att med hjälp av sin fantasi låtsas plocka upp en sak ur vår lilla tygpåse, visa för kompisarna som sedan gissade. Vi fick bla se en flöjt, en nål och tråd, en brödkavel, en hammare och spik, en näsa, en trumpet.

 

 

Vi lärde oss en lek av Theo som han kallar för Bänk. Ett barn i taget sätter sig på samlingstrappan och bestämmer sig för att vara ett djur. En kompis kommer fram och ger djuret något som det tycker om, tex kött till tigern eller morot till hästen.

 

Massage. Anna delade in barnen i par som turades om att ge och ta emot massage en liten stund. Den som gav massage härmade Annas rörelser samtidigt som alla kunde lyssna till hennes lilla berättelse. Flera kompisar var vana vid massage från förskolan.

 

FRITIDS

 

Pågående aktiviteter

Vi har njutit av snö och vinter under veckan. Stjärtlappsåkning i amfiteatern måndag och fredag. Mycket bygglek i snöhögarna på skolgården och rumpåkning i backarna på skolgården.

Vi har sytt, pärlat och lekt med våra leklådor, restaurang, skola och veterinär.

 

Skola och hem

 

Information

 

Utvecklingssamtal v.7

Vecka 7 är det dags för utvecklingssamtal. Även denna termin kommer samtalen ske digitalt via Google Meet. Efter att ni bokat en tid kommer vi skicka en inbjudan via mail, med en länk till mötet. Oavsett i vilken grupp ert barn går i just nu, så bokar ni ett samtal med samma mentor som ni hade lära-känna samtalet med i höstas. Tiderna hittar ni i schoolsoft under Aktuellt/Bokningar. 

Eleven ska vara med på mötet och pga rådande situation så rekommenderar vi att ni har era barn hemma denna dag. Har ni däremot inte möjlighet till detta så kommer fritids att vara öppet för de elever som är i behov av omsorg. Dokumentet ”Inför utvecklingssamtalet” fyller ni vårdnadshavare i tillsammans med ert barn och har med er till samtalet. Dokumentet hittar ni som en bifogad fil under nyheter i Schoolsoft samt i kommande veckobrev. Varmt välkomna! /Maria & Lisa 

 

Våga Visa – kvalitetsundersökning – förskoleklass

Under veckan har vi delat ut Våga Visa-enkäten vid hemgång till varje familj. Om du inte hunnit få en så säg till i början på nästa vecka. 

 

Våga Visa är en anonym kvalitetsundersökning som föräldrar i förskoleklass får svara på varje år.  

Enkäten är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och ligger bland annat som grund för hur vi utvärderar och vidareutvecklar verksamhetsmålen inför varje nytt läsår. För att resultat av enkäten ska bli rättvisande måste vi få så många svar som möjligt. Så vi önskar att ni alla tar er tid till detta. 

Undersökningen är uppbyggt med frågor utifrån läroplanens olika rubriker och riktlinjer. Genom att läsa våra veckobrev har ni kunnat ta del av hur vi arbetar utifrån läroplanen. 

Vi vill ber er att inte fylla i vet ej som svar, då det precis som en utebliven enkät blir oerhört missvisande för hela resultatet. Om det dyker upp frågor som ni tycker är svåra att svara på, är det bättre att ni fråga oss, så kan vi förklara hur vi tänker kring det kopplat tillverksamheten.

 

Det finns två sätt att svara på enkäten. 

 

Alt. 1 Ni föräldrar fyller i enkäten och återlämnar den sedan i det medföljande svarskuvertet (ingen klistrat) till oss på skolan. När svarstiden har gått ut skickar vi på skolan in kuverten till rätt instans. 

 

Alt. 2 Ni föräldrar fyller i enkäten digitalt. Hemsida, inloggningsuppgifter och lösenord hittar ni i formuläret. Varje enkät har två lösenord så att två föräldrar kan svara separat om de önskar. Om ni väljer detta alternativ så vill vi att ni meddelar oss, så att vi lättare kan se hur många svar vi får in totalt. 

 

Ni har möjlighet att svara på enkäten mellan den 3-16 februari. 

 

Tack för ert engagemang!

 

Vecka 6

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag: Mångrupper. Skolstart för simskola 07.50, dramalek/sagomattan 8.20.

Fredag: Idrott grön (utomhus alt. i klassrummet) / NO röd.

 

Trevlig helg! 

/Plutos pedagoger

 

 

 

En kommentar

Kommenteringen är stängd.