Hej alla familjer i Pluto!

Vi rivstartade veckan med Allaktivitetsdagen på måndagen, en dag när alla elever från Mellangården möts i tvärgrupper utifrån sina aktivitetsval. Allaktivitetsdagen återkommer varje läsår någon gång i februari. De flesta barn verkade nöjda och glada över sina val. Berätta gärna hemma vad du gjorde och vad du tyckte om din aktivitet.

  

Vi hade en jättefin dag med mycket fantasi, dans, rörelse och improvisation. Hela gruppen förvandlades t ex till en cirkus!

Vi använde fallskärmen och gjorde flera roliga och gruppstäkande övningar.
Sedan gick vi runt till fyra stationer:
Ballongbadminton/vanlig badminton
Blåspingis
Cirkus
Mini-redskapsbana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Ekvallen hade barnen möjlighet att ta skridskokörkort och ishjältekörkort.

 

Matematik

Vi har börjat med ett nytt kapitel i Mondoboken som kommer att handla om begreppen siffror och tal och om olika egenskaper hos tal som till exempel hur man kan dela upp tal och vad som menas med udda och jämna tal. Den här gången fick barnen lyssna till en berättelse kopplad till samtalsbilden På skolgården som finns i Mondoboken. Sedan funderade vi tillsammans kring olika frågor som till exempel, Vad är matematik i bilden? Vilka tal ser du? Vilket är det lägsta talet på hagen? Hur många barn ser du på skolgården? Sedan arbetade barnen med att leta efter hur många siffror från 0 – 9 de kunde hitta på bilden som de skrev i sin bok. Så här svarade några barn på frågan Vad är matematik i bilden?

I hopphagen – man ser siffrorna i rutorna, i ormen, siffrorna i klockan, där man kastar bollar, femman på tröjan.

  

Språk

Vi fortsätter vårt arbete med att identifiera bokstavsljud och den här veckan har vi provat att lägga till och dra ifrån olika bokstavsljud till ord.

Vilket nytt ord blir det om du sätter Ssss (ljuda) framför?

…ur

…kal

…tall

…lott

Vilket ord får du om du har ordet ägg och sätter Vvvv framför?

Några fler exempel:

f – öra

s – kratta

v – al

r – åtta

Försök hitta fler exempel tillsammans där hemma och prova gärna att ta bort det första bokstavsljudet från några ord till exempel, tand – and.

 

Plutokompis på blixtvisit

Vi har en kompis som mestadels bor i Frankrike under vårterminen men har varit här i Pluto denna vecka. Vi har fått höra om hur det är att gå i skola i Frankrike.

 

Lek och pyssel på fritids

Många barn fortsätter att sy färdigt sina bokstäver eller pärla pärlödlor under eftermiddagarna men det är också en hel del barn som just nu tycker det är mycket roligt att leka affär och restaurang. Det är lätt att se när affären är öppen eller stängd.

 

 

   

Information

Utvecklingssamtal
Nästa vecka och veckan därefter träffas vi på utvecklingssamtal och ni möter samma mentor som ni träffade i höstas på lära-känna-samtalet. Barnen är inte med under detta möte utan vi träffar endast er föräldrar/förälder under ett 30 minuters-samtal. Vi kommer att samtala om hur vi har lärt känna ditt barn utifrån dessa områden:

Normer och värden: Samspel i relationer med kompisar.

Kunskaper: Intresse och arbete för det vi gör i förskoleklassen, raster och fritids.

Ansvar och inflytande: Självständighet kring praktiska saker.

Välkomna!

 

Snart är det Sportlov!

För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet.

Fyll i enkäten som finns i länken nedan. Kom ihåg att trycka spara efter ifylld enkät.

Glöm ej att det är ett sista anmälningsdatum 13/2.

Fritids har öppet kl. 7.30-17.00.

Mvh Fritids

Länk till sportlovsanmälan

Trevlig helg! Plutos pedagoger

13 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']