Plutos veckobrev v.8

Hej alla Plutofamiljer!

 

Språkarbete
Vi startade veckans språkarbete med att presenterade veckans bokstav Ss som i Sverige, svenska flaggan, svenska (språket), Stockholm. Vi tittade på ”Bästa bokstav” från UR och samlade fler ord som börjar på S-ljudet. Vi arbetade även i abc-boken, övade på bokstavsljudet med fjädern och att spårade bokstaven i sanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bara i bilden på sandvargen hittade barnen många ord som började på s-ljudet, hur många kan du hitta?

 

 

 

 

(Sandvargen, Zakarina, snäcka, sand, sten, svans, saltvatten)

 

 

 

 

 

I språklust har vi arbetat vidare med kapitlet “språk och begrepp”. Den här veckan har vi övat oss i att kategoriserat olika saker. Till exempel så samarbetande och försökte vi se hur många olika DJUR, BLOMMOR, FÄRGER och FRUKTER vi kunde komma på. Vi har också fått öva oss i att dela in olika saker i rätt kategori med hjälp av bildkorten.

 

Natur
Denna vecka var det röda gruppens tur att arbetat vidare med sitt naturmönster som de skapade i skogen för några veckor sedan. Gruppvis fick barnen presentera sitt mönster, visa upp fotografiet vi tagit på mönstret och lära oss andra hur det låter när man säger det. efter det jobbade grupperna vidare med att färdigställa sin dokumentation genom att skriva ord på föremålen som ingår i mönstret (mönstrets melodi).
Den här är en aktivitet där många olika ämnen ingår (bla.a kreativ matematik, skapande, natur) och fler förmågor tränas (samarbete, återberätta, skrivförmåga mm).

 

Matematik
I veckan har vi tittat på jämna och udda tal, övat oss på tiokompisarna och laborerat med flera/färre och flest/färst.
Vi har som vanligt startat upp tillsammans vid mattan för att sedan arbeta självständigt eller tillsammans med en kompis i matematikböckerna.

  

 

Idrott
Gröna gruppen hade idrott i veckan. Efter uppvärmningen, ”väcka kroppen” och ”rörelsestopp” fick alla utmana sin motorilskaförmåga på olika redskapsstationer.
Vi avslutade med nedvarvning och avkoppling på mattorna till lugn musik.

 

Simskola
På sista simtillfället började vi med att simma både bröst och ryggsim. Vi avslutade passet med simma genom en hinderbana. Efter dessa nio tillfällen är det alltid lika kul att se vilken framsteg alla har gjort.

Dramalek
På sista dramalekstillfället lekte vi de lekar som barnen i gruppen hade önskat till det här tillfället. Vi lekte “En bonde i vår by”, “Pomperipossa”, “Bro bro breja” och “Spegeln”. Efter det utvärderade vi tillsammmans utifrån frågeställningarna; “Vad har vi gjort?” och “vad har varit kul?”.

Teknik
Vi det sista tillfället på tekniken tittade vi på visselpipan. Vi fick lära oss att det sägs att man använde ekollon innan visselpipan var uppfunnen. detta ska barnen komma ihåg att prova i höst!
“Man kunde vissla med ekollon” “Man kunde blåsa i dem för att varna”.
Sedan tittade vi på de saker vi tittat på under våra tekniktillfällen. Vi försökte tillsammans minnas vad vi lärt oss om de olika sakerna, vad vi gjorde vid det tillfället och vad man använde innan de sakerna var uppfunna.

 

Fritidstid/rastlek
Vi är så glada för att snön kom tillbaka, så under veckan har vi passat på att ta tillfället akt och lekt ute så mycket som det gått. I tisdags blomstrade kreativiteten och det samarbetades för fullt vart man än tittade på skolgården. Den ena efter den andra snöfiguren ploppade upp och i slutet av dagen var skolgården full av olika konstruktioner.

 

Även inne har det konstruerats under veckan. De här två figurerna och ett djurlandskap blev förevigade på bild innan fredagen/”krajardagen”. Det är dagen då vi river och städar undan alla byggen, så vi kan starta på ny kula kommande vecka.

 

Information

12-grupperna
Efter sportlovet, vecka 10, fredagen den 10 mars, är det aktivitetsbyte i våra tolvgrupper. Ni hittar de olika grupperna på en lista i hallen.

Nix kommer nu att ha startar sin simskola. Barnen behöver ha med sig badkläder, handduk, vattenflaska och en frukt/grönsak. De behöver vara lämnade senast kl 08.00. Maria följer med gruppen och de blir hämtade av en minibuss vid parkeringen. Två simlärare ansvarar för simundervisningen och Maria är med hela tiden.

Hydra byter till dramalek med Anna. Gruppen kommer att vara inne i det gröna klassrummet och ska vara lämnade till kl 8.30.

Charon har teknik med Malin och de kommer vara i det röda klassrummet. Barnen ska vara lämnade till kl 8.30 och de behöver inte ha med sig någonting.

 

Kläder
Nu under vintermånaderna behöver vi extra mycket hjälp av er föräldrar med alla kläder.
Vill vill att du:

  • hjälper oss att dagligen tömma torkskåpen på ert barns kläder vid hämtning.för att garantera att blöta kläder ska hinna torka behöver ni ta hem dem vid hemgång, då skolans torkskåp inte står på under kvällen/natten.
  • gå igenom korgen i hallen, där finns kläder som inte är namnmärkta.
  • fyll på med extrakläder regelbundet. Strumpor och byxor är det som går åt mest.
  • hjälpa ert barn med att hålla ordning på kapprumsplatsen. Se till att det finns lagom med kläder och saker så underlättar ni för ert barn.

 

Nästa vecka v. 9 (sportlov):

Under sportlovsveckan har vi öppet som vanligt 7.30-17.00. På måndagen kommer sportlovsaktiviteterna att presenteras och information om det hittar du här på hemsidan under veckobrev eller på kapprumsdörrarna i Mellangården. Ni som har anmält behov av fritids under sportlovet men får ändrade planer går som vanligt in på schoolsoft och gör en frånvaroanmälan. Ni behöver även ringa fritids, senast kl. 9.00.
Fritids mobil: 08-586 313 27. Mejladress: fritids@lemshaga.se
De barn som kommer att vara på fritids under loven träffar pedagoger som vanligtvis arbetar på fritids en trappa upp.

 

 

Vi önskar er alla en fin sportlovsvecka!
/Plutos pedagoger

5 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']