Queen Elizabeth II, Timeline

Ämne: Engelska

Årskurs: 7

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: v 40-43

Varför?

För att Queen Elizabeth II avled 8 september 2022 och det har skapat intresse och diskussioner som vi tar vidare.

Vad?

Vi tittar på videos, läser, pratar och lär oss om Queen Elizabeth II, sedan väljer vi ut olika delar att fördjupa oss i. Dessa delar forskar vi sedan i på egen hand eller i par/små grupper.

Hur?

V 40: Vi tittar på videos, läser, ’forskar’ själva och fördjupar oss.

V 41-42: Vi producerar posters om det vi fördjupat oss i och sätter sedan upp det längs en tidslinje i klassrummet. 

V 43: Vi berättar muntligt om det vi fördjupat oss i.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

 

Tid 

Vi lägger tid på att prata och förstå sammanhang och språk.

Möjligheter 

Vi försöker jobba i olika former så att fler ges möjlighet att delta och lyckas. Vi hjälps åt att komma på former för projektet, elever och lärare. Vi hjälps åt att komma på former för projektet, elever och lärare.

Förväntningar 

Vi förväntar oss att alla är delaktiga och försöker sitt bästa.

Rutiner 

Vi använder chalk-talk och think-pair-share en hel del för att synliggöra och dela vår kunskap.

Interaktion 

I samtal med varandra och i mötet med kunskap.

Miljö 

Vi sätter upp delar av processen i klassrummet för att påminnas, utveckla och bygga vidare på vår kunskap.

Språk 

Vi övar på att dela våra känslor och tankar på ett språk som ibland inte är vårt eget. Vi bygger på med bildspråk och andra konstformer för att få fler möjligheter att uttrycka oss.

Modellering 

Genom att vara en med-undersökande lärare hoppas jag kunna visa att vi lär oss tillsammans, samt skapa en tillåtande atmosfär.