RE – Två världsreligioner

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.8 – v.17

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys:
 • Hur skapades världen enligt Bibeln och för vilka är detta skapelsen?
 • Hur har skapelsen påverkat de 2 religionerna?
 • Vad hände Abraham och vad gör honom viktig för de 2 religionerna?
 • Vad hände Mose och vad gör honom viktig för de 2 religionerna?
 • Hur ska man leva som jude/judinna för att leva rätt och vad är kärnan i religionen?
 • Vad hände Muhammed och vad gör honom viktig för för muslimerna?
 • Hur ska man leva som muslim för att leva rätt och vad är kärnan i religionen?
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan att leva som jude/judinna och att leva som muslim (regler, högtider)?
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan judar och muslimers heliga böcker och byggnader?

Material:

 1. Keynote från lektioner (länkar till NE finns i denna):
  JD & KD – elev
 2. NE:
  Abraham:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14025
   

  Mose & förbundet
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/14025?tab=extraMaterial&id=1463995Judendomens religiösa regler: Kläder + mat + bar mitzva och bat mitzva
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13058

  Judiska sabbaten + synagogan
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13057
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13059

  Judiska påsken + lövhyddohögtiden
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13057

  Muhammed – profeten:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13922

  Islams fem pelare: trosbekännelsen + bönen + hajj

  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13062

  Islams fem pelare: allmosor + fastan + mosken
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13062
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13063

  Islams religiösa regler: Haram & halal + kläder + mat
  https://laromedel.ne.se/material/reader/280/13062

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 •  kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
• analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
• reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll från kursplanen

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
• Begreppen religion och livsåskådning.
• Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
• Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer starta  med berättelser om viktiga händelser och personer. Vi skapar serier kring dessa för att lära oss dessa. Serierna ska kopplas till viktiga delar i hur man ska leva som jude/judinna eller muslim. För att synliggöra detta och för att stanna till och fundera runt dessa kommer vi skapa filmer som visar och förklarar. Tillsammans jobbar vi med att förstå religionernas kärna och för att se likheter och skillnader mellan dem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Serierna och filmerna lägger grunden för att sedan kunna göra en analys på slutet där vi ser hur berättelser kopplas till hur man lever och vad som är likheter och skillnader mellan de 2 religionerna.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.8 Skapelsen  och Abraham
v.9 lov
v.10 Mose + kärnan i Judendom
v.11 Mose + kärnan i Judendom
v.12 Muhammeds liv
v.13 Filmer – Leva som jude/judinna/Muslim
v.14 Påsklov
v.15 Vi kollar på filmer och summerar hur det kan vara att Leva som muslim /Jude/judinna
v.16 Vi kollar på filmer och summerar hur det kan vara att Leva som muslim /Jude/judinna
v.17 Repetition + Analys (TI)

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det är nu dags att bygga vidare på religionskunskaperna. Vi kommer här studera viktiga personer som vi delvis stött på och platser vi hört om tidigare. Nu ska vi förstå hur de hänger samman med hur man lever inom de 2 religionerna.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.