Reading comprehension and strategies

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

11-15

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vi tränar och stämmer av läsförståelse och lässtrategier.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Centralt innehåll från kursplanen
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska titta på gamla nationella prov, bedömningsmaterial från skolverket och samla exempel på strategier för läsning. Dessa samlas i en mind node här nedan.

Ni får ett häfte med läsförståelseprov att träna på, i kombination med att förfina era presentationer av strategierna (som vi gjorde med hörförståelsedelen).

Vi kommer att varva provarbete med strategisamtal, men huvudsakligen kommer du att jobba individuellt i din egen takt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningar sker löpande genom att vi tittar på utvecklingen av förmågorna samt i slutet när vi samlar in provmaterial och gör ett ’Final Test’.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 11 –

Utdelning av provhäfte och uppsamling av lässtrategier.

Börja göra övningsproven.

 

V 12 –

Fortsätta göra övningsproven.

 

V 13 –

Avstämning av strategier, rättning av hittills gjorda prov och info om ’Final Test’.

 

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.