Repetition och fördjupning

Ansvarig/Ansvariga: Madeleine Theander, Ingrid Eriksson
När, under vilka veckor? v. 2 – v. 8

 

Vad?Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka områden ingår i matematiken?
Vilka begrepp behöver vi kunna?
Vilket innehåll behöver vi träna mer på?
Vad kan vi fördjupa inom respektive område?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Algebra
• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Metoder för ekvationslösning.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisenHur?

Hur ska vi arbeta?

Algebra – huvudsakligen utifrån Prio 9.

Geometri – tidigare nationella prov

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 2 Torsdag: Heldag med matematik då vi repeterar grunderna inom algebra (teckna uttryck), små och stora tal (prefix och potenser), procent och bråkräkning samt problemlösning.

v. 3 Onsdag: Algebra – grundläggande 


Inledning:
Ge exempel på vilket tal x kan vara om 2x + 4 är
a) större än 50
b) ett negativt tal
c) ett positivt tal som är mindre än 4


Skillnaden mellan numeriska uttryck och algebraiska uttryck.
Förenkla uttryck som innehåller parenteser.


Arbete i Prio 9
s. 24 – 27: nivå ett, två eller tre.


TIPS! Öva multiplikationstabellen till i morgon!


Torsdag:
Multiplikationstabellen – inledande test på tid. Kolla hur du ligger till!


Ladda ner dokumentet "Multiplikationstest 1.pdf"
Ladda ner dokumentet "Multiplikationstest 2.pdf"
Ladda ner dokumentet "Divisions- och multiplikationstest.pdf"
Facit till test 2:

Ladda ner dokumentet "Facit multiplikationstabellen.pdf"

Multiplicera uttryck i parenteser.

Arbete i Prio 9
s. 28 – 31 Nivå ett, två, eller tre.


Blir du klar:

Faktorisera uttryck.

Arbete i Prio 9
s. 32 – 34 Nivå ett, två, eller tre.
v. 4 Onsdag – HEMSTUDIEDAG
LÄXA
Arbete i Prio 9
s. 24 – 27: nivå ett, två eller tre.
s. 28 – 31 Nivå ett, två, eller tre.
Extra: (s. 32 – 34 Nivå ett, två, eller tre.)
Titta på filmerna nedan inför lektionen på torsdag:
 
Torsdag: Ekvationer och ekvationslösningar
Ekvationsmetoder
Balansmetoden
Arbete Prio 9
s. 35 – 38 Nivå ett, två eller tre
För dig som känner dig trygg med ekvationer, genom gång i mindre grupp av ekvationssystem:
v. 5 Onsdag
Diagnos på av algebra
Problemlösning med ekvationer
s. 39 – 41 Nivå ett , två eller tre
Torsdag:
Promblemlösning – bedömningsuppgift
Ladda ner dokumentet "problem_ekvationer.pages"
v. 6
Onsdag: Geometri – start
Titta på följande filmer innan onsdagens lektion:
Arbeta med omkrets, area och enhetsomvandling:
Stenciler på två nivåer delas ut på lektionen.
För dig som vill ha utmaning:
Prio 9 s. 127 – Lös problemen
Prio 9 s. 134-135 Hög höjd
Torsdag:
Pythagoras sats
se följande film: Pythagoras sats
Problemlösning från gamla NP fokus area, omkrets och pythagoras sats
v. 7
Onsdag: Allaktivitetsdag
Titta på följande filmer till torsdagens lektion:
Rätblock och kub: Volym
Cylinder: Volym cylinder
Uppgift från NP 2006 B2-delen
v. 8
Onsdag:
Gå igenom ”cylinderuppgiften”
Bedöm din egen uppgift utifrån bedömningsmallen
Torsdag:
Uppgifter i Prio 9 sid 110-115
Likformighet
Uppgifter i Prio 9 sid. 180
Länk till gamla nationella prov: