Retorikmatchen

Ansvarig lärare

Catrin Colliander

När

HT-21

Frågeställningar

Hur kan jag bli en bättre talare?

Vad betyder patos, etos och logos?

Vad är retoriska stilfigurer och hur kan jag använda mig av dem?

Hur kan jag använda kroppsspråk och röstläge för att påverka mitt framförande?

Hur skapar jag en röd tråd med inledning, huvuddel och avslutning?

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt talspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Centralt innehåll

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Kunskapskrav

Bedomningsmatris_muntlig_fardighet

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ser äldre avsnitt av retorikmatchen. Under och efter avsnitten undersöker, skriver, tänker och diskuterar vi utifrån programmet. Vi fokuserar både på innehåll och utförande och använder den klassiska retoriken som metod för att utveckla den muntliga förmågan.

 

Vi arbetar med de uppgifter vi får via Retorikmatchen. Alla är delaktiga i att välja ämne, söka information och formulera innehåll till talen.

 

Varför?

Demokratin vilar i hög grad på allas rätt att uttrycka sig fritt. Även om vi lever i ett samhälle där detta är en grundlagsskyddad rätt finns det många som upplever att de inte kan, vill eller vågar tala för sin sak. Genom att få utveckla sina möjligheter att kommunicera kan vi öka elevens tilltro till sin språkliga förmåga och bidra till att fler säger sin mening.