Revolutionernas tid

Ansvarig/Ansvariga: Patrik Bohjort
När, under vilka veckor? 7/8 – 14

 

Vad?

Franska och Amerikanska revolutionen.

Slaveriet och triangelhandeln
Industriella revolutionen

Imperialismen

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en revolution?
Varför uppstår revolutioner (Orsaker)?
Vad leder revolutionerna till (Konsekvenser, slutsatser)?
Vilka påverkas av de olika revolutionerna (perspektiv)?
Påverkar revolutionerna varandra (samband)?
Vad är en historisk källa?
Hur använde/används historiska källor?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Se frågeställningar:

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Historia:

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier. 

• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. 

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Använda en historisk referensram: tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Förklara orsaker och samband

(samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk- mord)

(hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i)

Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.
Konsekvenser Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om konsekvenser.
Beskriva (förklara och se samband) utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor. Kan beskriva enklasamband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Förslag/slutsats/kärna (till tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer)

(om människors levnadsvillkor)

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet. Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag/slutsatser på fortsättning med hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiskt källmaterial: granska, tolka och värdera källor
Källkritik Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Diskussioner

Föreläsningar
Gemensamma reflektioner
Källkritiska uppgifter kopplade till ämnet

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Arbete i små grupper

Genomgångar i helklass

Uppgifter i källkritik

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

V.8 – Amerikanska frihetskriget & Franska revolutionen + Historiska källor

V.9 – LOV
V.10 – Napoleon + (prov)
V.11 – Industriella revolutionen
V.12 – Industriella revolutionen
V.13 – Imperialismen

V.14 – Imperialismen + Analysuppgift 

Bra länkar: