Samband och förändring (procent)

Ansvarig lärare: Mr Forselius

När, under vilka veckor? v.11-21

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • När behöver vi procent och vad är det?
 • Vad menas med procentuell förändring?
 • Hur använder vi oss av procent i vardagen?
 • Hur kan vi beskriva samband på andra sätt?
 • Hur använder vi oss av ett koordinatsystem?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris Procent:forandring och samband

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under första delen av tiden kommer jag att hålla vissa genomgångar där vi behandlar centrala begrepp inom området. Det blir en del tid till eget räknande och fördjupning. Vi kommer försöka koppla så mycket som möjligt till vardagsproblem.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inlämning av olika läxuppgifter.
Aktivt jobb under lektionstid eftersom du ständigt har möjlighet att visa dina kunskaper där.
Prov på avsnitt 4.1-4.4 samt sedan olika bedömningsuppgifter på avsnitt 4.5-4.8

Facit – Arbetsblad

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Vecka 11

Fredag (grön): Oavsett var du befinner dig (hemma eller i skolan) så skall följande göras!!

 1. Titta på filmerna omvandling procentform till decimalform och  grunder i procent.
 2. Jobba med dessa uppgifter Grundkurs procent
 3. Här hittar du facit till uppgifterna: Facit – procent

Vecka 12

Läxa vecka 12: När den här veckan är slut skall du ha gjort klart alla de arbetsblad som vi jobbat med under veckan!!

Lektion 1: Då sparkar vi igång ordentligt med procentavsnittet. Hur var det nu? Fanns det inte en minnestriangel? Vilka begrepp hittar vi där? Tränar gör vi på följande uppgifter: Grundkurs procent

Facit – procent

Filmgenomgångar: Omvandling procentform till decimalform och  Grunder i procent.

Lektion 2: Vi gör något exempel när vi inte känner till hur stor delen är. Sedan ägnas resten av lektionen åt att träna på följande arbetsblad.
Beräkna delen

Beräkna andelen

Beräkna det hela, 100%

Filmgenomgång: Beräkna andelen

Lektion 3: Idag blandar vi in begreppet promille. Hur räknar man då? Tränar gör vi på nedanstående arbetsblad.

Filmgenomgång: Promille

Blandade procent och promilleuppgifter

Vecka 13

Betingläxa v.13: Bli klar med uppgifter på sidan 134-141, arbetsblad 4.2.

Lektion 1: Sista lektionen där vi befäster grunderna inom procent (det du gjorde förra veckan). Jag kommer repetera “kom ihåg triangeln” samt promille.
Du gör själv uppgifter i boken på sidan 134-137. När lektionen är slut skall du fota av dina uträkningar på antingen nivå 1 eller nivå 2 och maila in till mig.

Lektion 2: Kan man effektivisera procenträkningen? Vi pratar om begreppet förändringsfaktor och ser om det kan hjälpa oss. Efter genomgången skall du göra:
1. Arbetsblad 4.2 (fota uträkningar/svar och lämna in)
2. Två nivåer i boken på sid 140-141.

Arbetsblad 4.2

Film om förändringsfaktor (grunderna)

Film om förändringsfaktor (fortsättning)

Lektion 3: Vi börjar med att jag tipsar och går igenom en ny “hjälptriangel” med förändringsfaktor. Ni får sedan lite tid för att göra klart uppgifter i boken på sid 140-141.

Numera hittar du lektionsplanering på classroom.

Röda Klassen: https://classroom.google.com/u/0/w/NTQxNzExNDM0MzBa/t/all

Gröna Klassen: https://classroom.google.com/u/0/w/NTUyODUxMjU2NDRa/t/all