Sändare-meddelande-mottagare?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.35-50

Vad?

Du ska lära dig att känna igen och hur man skriver olika texttyper. Du ska lära dig hur man anpassar skrivandet/sina skrivhandlingar efter syfte och mottagare (vem som ska läsa texten).

Vi börjar med berättande text-hur du skriver en kort novell. Novellen ska helst försöka fånga en stämning, en känsla.

Frågeställning och följdfrågor

Vilka olika texttyper finns det?

Hur anpassar man sin text efter mottagaren?

Vad betyder syfte och meddelande?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Centralt innehåll från kursplanen
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Matris, novell

Skrivuppgift, debattartikel

Debattartikel 2 elevexempel

Debattartikel

Debatterande, argumenterande text, matris

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2015/12/Debattartikel.pdf

Hur?

Vi kommer att sätta oss in i Gleerups digitala läromedel i svenska. Där kommer vi läsa, diskutera, göra övningar, titta på filmer och andra roliga saker för att lära oss och ta till oss kunskaper.

Ni kommer att få korta skrivuppgifter som ska genomföras inom en begränsad tid.

Vi kommer att försöka lära oss ”Skrivhjulet”. M16-1skrivhjulet

Ni kommer även ibland att få skrivmallar.

Ni kommer att först få skriva två och två, för att sedan skriva självständig.

Vi kommer att träna på att ge varandra respons/gensvar. Då kommer vi utgå från Texttriangeln. M16-2texttriangeln

 

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag bedömer hur du deltar på lektionerna. Hur aktiv du är och vilka typer av frågor du ställer. Det är viktigt att tänka på att försöka ställa följdfrågor, gärna till klasskompisar.

Jag bedömer hur du ger och tar respons.

Jag bedömer hur väl du har anpassat din text till texttypen. För bedömning kommer vi använda ”Texttriangeln”. M16-2texttriangeln

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.35 Novell

V.36 Hur man känner igen olika texttyper och deras syften.

In-texter, det är texter med egna tankar, såsom tankar om vad något är.

V.37 Debattartikel och olika typer av argument

V.38 Bedömning av elevtext och exempel på debattartiklar

V.39 Börja skriva egen debattartikel

V.40 Fortsätta skriva debattartikel

V.41 Lämna in din debattartikel och arbeta med elevrespons. Du ska läsa två klasskompisars texter och bedöma dem.

V.42 Finslipa din egen debattartikel efter respons. Lämna in din debattartikel för slutlig bedömning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.