Saturnus v.17

Hej alla Saturnusar!

 

Idag fredag har vi tillsammans på Mellangården firat in våren. Vi har först städat vår gård och gjort den vårfin. Sedan hade vi vår traditionella Hattparad, där vi förutom att sjunga, läsa vårdikter också visade upp våra fina hattar som vi skapat. Temat för Saturnus i år har varit “Näringskedjor” i havet.

 

   

   

 

Kunskaper

 

Under veckans matematiklektioner har vi fokuserat på vilket räknesätt man ska välja. Eleverna har i par fått arbeta med problemlösning där de ska klura ut vilket/vilka räknesätt de ska använda för att lösa uppgiften. Vi har dessutom diskuterat och arbetat med rimlighet. Är svaret rimligt och hur gör jag för att kontrollera svaret? Utöver det har vi vi arbetat med talmönster och prealgebra. Är det någon skillnad om siffran eller talet byts ut till en symbol eller bokstav?  

 

Under svenskalektionerna har vi sedan en vecka tillbaka börjat arbeta med och titta på “Läsmysteriet”. För att kunna lösa mysteriet behövs ledtrådar som fås om man klarar två uppdrag. Uppdragen utgår från läsförståelsestrategierna: förutspå, reda ut oklarheter, ställa frågor och sammanfatta. Syftet med serien är att eleverna på ett inspirerande sätt ska få en uppfattning om hur strategierna fungerar och få lust att tillämpa dem på texter de läser. Vi har både provat på att lösa en del av uppdragen i klassrummet samt diskuterat hur de löst dem i filmen.

 

Denna vecka har vi i SO fortsatt vårt arbete med järnåldern. I vårt arbete har vi utgått från elevernas frågor. Vi har läst och tittat på korta filmer om järnåldern. Några elever har även provat på att skriva runskrift.

 

NO-lektionerna har vi återigen lyft begreppen producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare, som en repetition. Årets hattparad-hattar utgår också från vårt arbete med näringskedjor och under skapandet av dem hade vi också anledning att repetera våra kunskaper.

 

Under veckans friluftsliv utforskade vi våra närmiljö och insekterna som bor i den. Vi fördjupade oss i myrans värld. Eleverna fick flera uppdrag att undersöka. Hur gör myror när de möts var ett av de uppdrag eleverna skulle undersöka. Vi fortsätter med detta arbete under nästa friluftsliv.

 

   

 

Elevers inflytande och ansvar

För att förbereda eleverna inför kommande läsår pratar vi om att de kommer att behöva ta ännu mer personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. På föräldramötet pratade vi om vissa förmågor som vi anser att eleverna behöver ha med sig när de börjar år 4. En av förmågorna var att passa tiden. Något vi nu upplever är att de glider lite på tiderna vad det gäller att komma in efter rasten. Eleverna själva behöver bli bättre på att ta ansvar för att komma i tid till lektionerna och detta är något vi fortsätter träna på.

 

Hem och skola

 

Läxa:

  • Läs “Nyckeln till skatten” kapitel 23.

 

Fritids:

Snart är det dags för lov!

 

För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids.

Fyll i formuläret i länken nedan och kom ihåg att trycka på spara.

Vi har ett sista anmälningsdatum 30/4.

Fritids har öppet kl 7.30-17.00.

Notera att vi stänger 15.00 dag före röd dag och afton. Detta infaller onsdag 9/5, tisdag 5/6 och dag före midsommarafton 21/6. Notera även i kalendern att fritids har stängt för planering 13-14/8. https://goo.gl/forms/edK7DGkK2VR2sxm92

Mvh Fritids

 

Nästa vecka:

  • 30/4 – Skola och fritids stängt
  • 1/5  – Skola och fritids stängt

 

Kommande händelser:

  • 9/5 – Skolans dag, denna dag  bjuder vi in er föräldrar att besöka skolan. Mer info om denna dag kommer. Tänk på att fritids stänger kl.15.00 dag före röd dag.
  • 10/5 – Kristi himmelfärdsdag,  skola och fritids stängt
  • 11/5 – Lovdag, fritids öppet
  • 14-16/5  – Studiedagar, fritids öppet.   
  • 18/5 – Klassens nya klasskompisar kommer på besök.
  • 25/5 – Övernattning i Villan. Klassföräldrarna kommer med mer information men skriv redan nu in datumet i kalendern.

 

Hälsningar från vår skolledare:

Vi vill uppmärksamma alla vårdnadshavare att skolan, i samband med Kristi Himmelsfärd, kommer att ha tre studiedagar. I praktiken innebär det att eleverna har lov 10-11 maj och studiedagar 14-16/5. Fritids/Klubben håller öppet dessa studiedagar. Anledningen till att det kommer 3 studiedagar i följd är att de Nationella proven ska rättas i alla ämnen samt ytterligare en fortbildningsdag för lärarna som inte handlar om  rättning.

 

Trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

 

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']