Saturnus v.39

Hej alla Saturnusar!

 

Vilken fantastisk  utflykt vi hade på tisdagen. Vi fick lära oss mycket nytt om Gustavsberg och Porslinsfabriken. Tack Marie för att du tog dig tid att ta emot oss. Eleverna och vi pedagoger var väldigt nöjda med dagen.

 

Kunskaper

 

I svenskan har vi diskuterat och tagit reda på mer om vilka medier eleverna använder sig av på fritiden. Vi har också pratat om de karaktärer och miljöer som eleverna möter genom dessa medier. Dessa karaktärer har eleverna sedan fått skapa en berättelse av i skolan. Först med hjälp av en  stödstruktur, sedan skrevs sagan på ett papper för att slutligen skrivas rent på Ipaden. Eleverna har även fått illustrera sina sagor, där bilderna har fotats för att sedan infogas i dokumentet.

 

Denna vecka har vi arbetat med “Wild animals” på veckans engelskalektion. Vi har sjungit, pratat och skrivit om olika vilda djur. Vi har arbetat med orden a, and och saw (see).

 

Under matematiklektionerna har vi påbörjat ett nytt kapitel med arbete med talsorter, talets värde och algoritmer med addition och subtraktion. Vi har “växlat upp” och pratat mycket om ett tals värde samt en siffras position i ett tal. Vi har dessutom arbetat med en app som heter “Number Pieces Basic”. Denna app konkretiserar talsorterna och man kan “växla” mellan ental, tiotal och hundratal. Alla elever har denna app på sin iPad. Jag kan rekommendera att ladda ner denna app för de elever som känner sig hjälpt att tydliggöra ännu ett steg.

  

  

 

På veckans SO-lektion åkte klassen till Gustavsberg och fördjupade sig i Porslinsfabrikens historia. Vi fick en inblick hur arbetet på fabriken har sett ut samt ser ut idag. Vi fick med oss massor med intressant historia och fakta. Då vi hade vädret på vår sida valde vi att fortsätt titta vidare på Gustavsbergs historia. Vi promenerade vidare till Farsta slott och området runt om. Mats som har bott i området under stor del av sitt liv fungerade som vår guide. Även de elever som har haft området som sin sommaruppgift fick berätta mer. Dagen efter hade vi förberett ett dokument i iPaden med bilder och textstöd till eleverna med syfte att återberätta upplevelsen.

   

  

  

  

  

 

I NO har vi dykt djupare ner i människors användning av olika verktyg och material på Järnåldern. Vi har också tittat tillbaka och repeterat hela forntiden med sten-, brons- och järnåldern.

 

Skola och hem

Fritids

Vi har under fritidsråden börjat arbeta med “uppväxtvillkor”. Jag kommer att ha denna övergripande rubrik under en lite längre tid. Detta för att eleverna dels själva ska kunna identifiera sina uppväxtvillkor och även kunna relatera till andra.

 

Läxa till på torsdag:

  • Nyckeln till skatten – Läs kapitel 6, samt sammanfatta vad kapitlet handlar om, skriftligt på ett papper som ska lämnas in. Eleverna får denna gång välja om de vill skriva för hand eller i en dator/iPad, som antingen kan skrivas ut eller mailas till mig.
  • Matteläxa – läxa 4, s.10-11.

 

Nästa vecka:

 

  • Idrott – Fredag. Det kommer att vara utegympa ett antal veckor framöver.

 

  • Slöjd – Grupp A och B har slöjd på onsdagen och grupp C på fredagen.
  • Friluftsliv – Måndag. Det behövs inget ombyte, kläder efter väder.  

 

Trevlig helg!

 

Ingela, Ann-Sophie, Mats & Trixie

Klasstelefon: 08-586 313 03

ingela.eriksson@lemshaga.se

ann-sophie.petersen@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

trixie.lindberg@lemshaga.se

 

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']