Saturnus v37

Hej alla Saturnusar! 

 

Längre ned i detta veckobrev finns en hel del viktig information om utvecklingssamtalen som är viktig att ni föräldrar läser.

 

Vi har under veckan haft klassråd och en hel del diskussion har varit kring hur vi ska vara mot varandra. Det förekommer en hel del hårda ord och ett inte så schysst sätt att vara mot varandra. Framför allt gäller det vid fotbolls- och king-planerna. Vi har tillsammans upprättat regler för vad som gäller när man är där och spelar och vi övar nu på att följa de reglerna. Vi har även pratat börjat att samla på “goda gärningar” för att vända denna negativa spiral.

 

Kunskaper

 


svenskan har vi arbetat med arbetsboken och läsförståelsefrågorna kopplade till veckans läsläxa. Vi har också haft ett litet “läxförhör” med de ord som eleverna fick med sig hem för att lära sig stava.

 

På matte-lektionerna har vi övergått till ett nytt kapitel som handlar om addition och subtraktion med eller utan växling. 

 

 

SO:n har vi arbetat med tidslinjer. Vi funderade på hur ser tiden ut? Har olika kulturer/religioner olika syn på tiden. Om den är oändlig, eller om den är som en cirkel, eller en linje? Vi studerade sedan en tidslinje från istiden och fram till nutid. Därefter fick eleverna göra sin egen tidslinje med viktiga saker som har hänt i deras liv och med saker som de önskar ska hända.

 

Tekniklektionen ägnade vi åt att gruppvis dela upp en massa saker i olika högar efter egenskaper. Eleverna prövade olika sätt bl.a. efter material, hårdhet/mjukhet, storlek, färg och ätbart/inte ätbart. 

 

 

Några elever har fått visa sommarläxan. Det är verkligen kul att höra en elev i taget berätta om vad de lärt sig och hur det gick till. De andra ställer många frågor och visar verkligen intresse för varandras kunskaper.

 

På veckans friluftsliv arbetade vi med kartan. Varför ska man ha kartor? Vilka sorts kartor finns det? Vem har nytta av kartor? Detta var några av frågor vi funderade på. Eleverna fick göra en egen karta över material liggande på en bänk. Vi gick sedan ut och provade en orienteringskarta över Lemshaga. Vi arbeta i par där en sprang och ställde en kon på en plats. Markerade sedan det på kartan och den andre fick leta upp konen med hjälp av kartan.

 

 

“Under veckans bildlektion i röda gruppen gjorde vi en tavla med uppåt-puffar. Nästa vecka är det de grönas tur. Alla elever fick skriva en positiv uppmaning till sina kompisar. Tanken är att man ska kunna gå och läsa på den här tavlan i klassrummet om man behöver lite stöd för att våga prova eller orka gå vidare om man har misslyckats.

Innan vi skapade fina uppåt-puffar fick eleverna lära sig en liten ramsa:

Ingen är som jag.

Jag tror på mig själv.

Jag gör mitt bästa.

Jag kommer att lyckas.

Det vore fantastiskt om detta kunde bli något som eleverna hela tiden bär inom sig! Positivt tänkande hjälper oss alla att lyckas.

Hälsningar Cissi”

 

 

Hem och skola       

 

Vi har nu lagt upp tider på SchoolSoft för utvecklingssamtal som vi erbjuder under vecka 39. Framför allt kommer tiderna att ligga på onsdagen den 23:e september då skolan är stängd. 

 

Om man behöver omsorg anmäler man det till fritids: Skriv på schoolsoft, under kommentar från vårdnadshavare Närvaro alt. Ledig, samt lägg in aktuella tider för dagen. 

Vi behöver din anmälan senast söndag 13/9 för att kunna säkerställa rätt bemanning. 

 


Samtalen kommer att ske digitalt via Google meet. Det är viktigt att den mailadress ni lagt in i SchoolSoft är den ni vill bli kontaktad på då ni kommer att bli inbjudna till mötet via er mailadress. 

När ni blivit inbjuden att delta i ett Google Meet behöver ni inte ha ett eget Google-konto (eller låna elevens lemshaga-inloggning). Däremot, om ni inte har ett Google konto så måste ni delta på en dator (eller modernare tablet/mobil via en webbläsare). Mobil-appen ”Google Meet” kräver att man har ett google-konto, men det finns inget krav på Google-konto om man öppnar Google-Meet länken i en modern webbläsare. 

 

Eleven ska vara med på samtalet vilket innebär att är eleven på skolan sitter hen med oss mentorer. Är eleven hemma sitter hen med er föräldrar. Glöm inte att fylla i ”Inför utvecklingssamtal” minst 5 dagar innan. 

Eftersom situationen är som den är, innebär det att samtalen kommer att se något annorlunda ut. Vi anser ändå att det är viktigt att vi ses på detta vis.

 

Information kring hämtning/lämning på Klubben vid utvecklingssamtalen 22-23/9.

 

Den 22/9 under det ordinarie morgonpasset på Klubben håller vi till utomhus.

Vi hänger av väskorna i respektive kapprum och Saturnus hänger sina saker vid entrén i Storgården. Incheckning sker ute på gården.

 

Den 23/9 är det pågående möten i Jupiters klassrum vilket påverkar oss på Klubben.

Just denna dag använder vi INTE Jupiters entré som vi normalt brukar. 

Istället har vi fått dispens för att ställa upp dörren vid Storgårdens huvudentré.

 

Mvh

Klubben

 

Eftersom vi inte kan kan ha ett fysisk föräldramöte kommer vi under september månad att sammanställa en digital presentation istället. Ni kommer få chans att ställa frågor och dela med er av era tankar i samband med detta. 

 

Läxa: Läsläxan till måndag vecka 38 är att läsa kapitel 3 och samtala om texten med er där hemma. Skrivläxan med instruktion är inklistrad i den gröna läxboken där barnen även ska skriva. Hjälp dem så de använder blyertspenna och suddar när det blir fel, skriver med små bokstäver (gemener) och så det blir fint. 

 

Vecka 38

Måndag: Läxa lämnas in.

Idrott ute för båda grupperna. Ta med handduk och ombyte.

Tisdag: Skoldagen börjar 9:50. Klubben är öppen mellan 8-9, sedan är barnen på Mellangården eller ute.

Läxa lämnas ut.

Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

 

Med vänliga hälsningar

 

Eva, Ansi, Ulrika, Cissi & Johannes

Klasstelefon: 08-586 313 13

ann-sophie.petersen@lemshaga.se 

eva.lorne@lemshaga.se

ulrika.mannerstedt@lemshaga.se 

cecilia.hogsveden-east@lemshaga.se

johannes.sterneby@lemshaga.se

 

 

3 kommentarer

Kommenteringen är stängd.