Saturnus veckobrev v 2

Hej!

Det var så roligt att få träffa alla fina Saturnusbarn igen. Vi har fått en mycket fin start på den här terminen!
Eleverna har varit engagerade och motiverade under våra lektioner. Vi har haft många fina samlingar.
Gottis hälsar att även vårterminens idrott har startat på ett mycket bra sätt.
Nytt i Villan är att vi har bytt klassrum och kapprum. Vårt hus har både sina fördelar och nackdelar som ni alla vet och vi försöker att göra saker så rättvist som möjligt. Alla får t ex prova på att ha kapprummet på övre plan och att gå utan skor i trappan…
Vi har fått en ny fast vikarie på Mellangården som heter Elvira. Hon har fått presentera sig för oss och har varit hos hos några dagar. Albin har vikarierat några dagar då Urban har varit sjuk och ledig.


Arbetsro, attityd och hänsyn

Vi startade upp veckan genom att presentera tre viktiga ord som vi kommer att arbeta mycket med under den närmaste tiden. Orden är: arbetsro, attityd och hänsyn. Dessa ord har en hel del gemensamt, de passar bra under rubriken ”respekt”, men eftersom detta är ett ganska övergripande ord kan det vara bra att bryta ner det för att förstå vad det innebär i praktiken.

Om någon elev har svårt att följa dessa ord påminner vi dem men kommer också att hålla en mycket tätare kontakt med er föräldrar i de fall då vi ser att det behövs.
Under vårens utvecklingssamtal kommer vi också att koppla tillbaka till dessa ord.
Vi behöver ert stöd och hjälp i detta arbete tillsammans med era barn.
När vi ses för föräldramöte, den 15 februari, kommer vi att samtala med er föräldrar kring detta.


Våra arbetsro-former

För att få arbetsro kan det krävas olika saker och olika ljudnivå tolereras beroende på vad man arbetar med.
Vi använder oss av tre färgformer (röd-tyst, gul-svag samtalston och grön-prat och ev rörelse). Dessa former går vi igenom och sätter upp på tavlan i lektionens början.
Den röda formen sätter vi upp när vi har tyst läsning, prov eller samling (man får inte avbryta eller störa den som pratar).
Den gula formen använder vi när man ska fråga en kompis om hjälp, när man samarbetar eller gör en uppgift tillsammans.
Den gröna formen använder vi t ex när vi har rytmik, idrott, slöjd, musik, pyssel, lek och rörelse.

Prata gärna med ditt barn hemma om hur vårterminen har startat. Om du undrar över något, vänligen kontakta oss.


Normkritik och normkreativitet

Under detta läsår arbetar hela Lemshaga med normkritik och normkreativitet på olika sätt.
Normkritik:
– Synliggöra normer
– Problematisera normer, och inte avvikelser
– Bli medveten om egna privilegier
Normkreativitet – själva görandet.
Hur underlättar vi för varandra att vara oss själva?
Vi kan inte behandla alla lika efter som vi har olika förutsättningar.
Sandra har arbetat med en bok “Konstiga djur” och diskussioner kopplade till denna bok för att göra eleverna medvetna om vad som kan vara “konstigt eller normalt”.

Den här veckan hade jag (Cissi) en samling där jag frågade eleverna:
Vad är det som gör att vi tycker att något är konstigt eller normalt?
I samlingarna pratade vi om att det som vi är vana vid kan upplevas som normalt och det som är nytt eller främmande kan upplevas som konstigt. Flera elever gav exempel från resor som de har gjort. När man har lärt känna en person eller en smak så tycker man mer och mer om den… Vi blir sugna på att lära oss mer om olikheter. Hanan ska få berätta mer om Syrien (enligt elevernas önskemål). Vi kommer att berätta för varandra och visa olika projekt som engagerar oss, t ex SOS-barnbyar. Melker har tagit med sig en kartatlas och en historisk atlas som hjälper oss att förstå hur det har varit – och varför det är som det är just nu.Vi har även tittat på bilder av “Supermjuka hjältar”. De visar en lite annorlunda bild som vi inte så ofta ser av våra hjältar. Bilderna har överraskat oss, men också gett oss många skratt. Materialet finner ni här:

Super-Mjuka-Hja_ltar


Engelska
På engelsklektionen har vi tränat på att beställa olika maträtter, detta som en övning i vår engelskbok. I would like to have…
Nu vill jag utmana er att låta era barn beställa om ni är på restaurang utomlands!


Inför nationella prov

Under veckorna fram till sportlovet kommer vi att fokusera på att förbereda oss inför de nationella proven på olika sätt. Matte: Vi arbetar med mätning och volym samt repeterar olika områden som vi har arbetat med. Vi provar på att göra tidigare nationella prov i matte. Svenska: Vi avslutar våra sagor och ger varandra respons; två stjärnor och en önskan. Vi tittar på meningar, röda tråden, beskrivningar mm. Både struktur och innehåll är viktigt för att en berättelse ska vara intressant.
På veckans IUP-lektion har vi repeterat stavningsregler.


Matte

Vi försöker under denna vecka och eventuellt en bit in i vecka 3, avsluta våra 3:D arbeten och färdigställa våra hus i SketchUp.

Från och med v.3 och ca 9 veckor framåt, kommer eleverna, 30min/dag, intensivträna matematik via en app som heter Vektor. Syftet är att träna elevernas kognitiva funktioner och taluppfattning. För att vi ska kunna genomföra detta projekt behöver eleverna ha tillgång till hörlurar. Då skolan inte har hörlurar så det räcker för en hel klassuppsättning är vi tacksamma om eleverna kunde ta med sig egna hörlurar till skolan. De behöver använda dessa redan nu på måndag, den 16/1. Parallellt med detta arbetar vi med matteböckerna, problemlösningsuppgifter samt ett material som heter “klara målen” och används inför de nationella proven i matematik för åk 3. Här finns uppgifter som tränar och befäster kunskaper kopplade till Lgr 11.


Utvecklingssamtal

Glöm inte att boka in en tid för samtal på school soft. Först till kvarn…

Fritidsinformation ang ang samtalsdagen den 25/1:
Alla måste få med att föräldrarna ska anmäla frånvaro/närvaro när det är utvecklingssamtaldag i veckobrevet..
Här kommer den fungerande länken. Testat detta redan:-)
https://goo.gl/forms/2Qz2dcJbNrWSJE552

Mvh Ingela och Agneta


Föräldramöte

Boka redan nu in vårens föräldramöte den 15 februari kl 17.30-19 (obs tiden)
En av punkterna under mötet är att Lena (vår speciallärare) kommer att informera om de nationella proven i matte och svenska.

Nästa vecka
Ma: Läxor: sv, ma, eng, IUP/slöjd
Ti: Röda gruppen åker till biblioteket, idrott
On: Tag med en reklambild till bildlektionen. På bilden ska det finnas minst en person.
To: Gröna gruppen åker till biblioteket, IUP/slöjd
Fre: Idrott, läxförhör

Trevlig helg!
Cissi, Sandra, Hanan, Albin och Elvira

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']