Serieteckning

Bild – åk 6- Serieteckning

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Mia Widoff

När, under vilka veckor?

Tellus Grön, Tellus Röd v 5-

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad är en serie för dig?

Läser du egna serier?

Vad behöver finnas med för att det ska bli en serie?

Hur skulle du kunna skapa en serie själv?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

-Framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

-Arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

Framställning av berättande och informativa bilder, tex serier.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, tex från andra serietecknare.

Redskap för bildframställning

Verktyg för teckning och måleri.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Olika element som bygger upp och skapar rumsligt i bilder.

Bildanalys

Konst-, dokumentärbilder, från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen  kunskapskrav-serieteckning

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Keynote kring arbetet: serier

Vi börjar projektet med serieteckning genom att jag presenterar olika typer av serier. Vi bläddrar i olika serietidningar. Vi pratar om vad som kännetecknar en serie. Vad en serie betyder för just dig. Vad behöver vara med för att det ska bli en serie? Tittar på instruktionsfilmen, Berättarskolan;  https://www.youtube.com/watch?v=hiLYZSDzG58

Vi tittar vidare på hur figurer, symboler, pratbubblor och uttryck oftast brukar gestaltas i serieteckningar. Testa att göra en serie på tre rutor utan pratbubblor. Här är det viktigt att figurerna i rutorna har tydliga uttryck för att man ska förstå handlingen. Därefter använder vi oss av tidningsurklipp och lägger till egna pratbubblor och symboler. Detta för att testa hur berättandet ändrar sig beroende på vad man lägger till för symboler.

Det stora arbetet i det här projektet blir att du ska göra din egen serie på minst 6 rutor. Man får göra fler om man vill.

Steg 1- i det stora arbetet är att du ska göra en plan kring vad din serie ska handla om, vem/vilka det ska handla om, vad den ska ha för rubrik samt hur den slutar. Var och en får ett papper där jag har förberett rubriker kring detta.

Steg 2 -är då att rita upp dina rutor (det kan ju behövas fler rutor efterhand) och börja teckna berättelsen i blyerts.

Steg 3 -är färgläggning. Rita endast svarta konturer, då vi sedan ska färglägga serierna digitalt för att få en bra ”seriekänsla”.

Manus: manus serier

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar i klassen där var och en får chansen att visa upp sin serie och svara på frågorna;

Vad var svårt? Förklara

Vad var lätt? Förklara

Vad var roligt? Förklara

Vad kunde du gjort bättre? Förklara

Vad tycker du om resultatet? Förklara

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Vi pratar om olika serier. Presentation av projektet. Övning med och utan pratbubblor.

Lektion 2. Börjar på det stora arbetet. Skissa på en plan kring din serie

Lektion 3. Arbeta med din serie.

Lektion 4. Arbeta med din serie.

Lektion 5. Redovisning och sammanfattning

Instruktioner Pixelmator

1. Starta Pixelmator och välj ”Create new image…” och välj 1280 x 800
2. Välj Layer –> New Layer from FaceTime.
3. Ta en bild av din serie i bra ljus, gärna nära ett fönster
4. Spegelvänd bilden med Edit –> Flip horizontal
5. Zooma in på en ruta.
6. I Effects Browser: Öka kontrasten och gör bilden ljusare om det behövs.
7. Välj trollspöet (kortkommando W)
8. Markera det du vill och kopiera (cmd+C)
9. Skapa ett nytt lager med det lilla plustecknet i Layers och klistra in din markering där (cmd+V)
10. Måla med Gradient (G), Färghinken (N) eller pennan (B)

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att titta på hur andra serier runtomkring dig ser ut, bli inspirerad av dem och skapa din egen, övar du dig i ett berättande, som är utvecklande för både din fantasi och ditt bildskapande.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans. Under redovisningen pratar vi tillsammans om hur vi upplevde projektet, hur arbetsprocessen gått till och våra tankar kring resultatet.