SH – Kampen om Sverige idag

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.47-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor till Analys: 
 • Vilka grupper av människor bildade de första partierna och hur passar de in på höger-vänsterskalan?
 • Vad innebär demokrati och vad innebär den i Sverige?
 • Vilka kämpade för rösträtt och hur hänger detta ihop med liberalism?
 • Vilka partier sitter i Riksdagen idag och vem har rösträtt till Riksdagen?
 • Vad gör riksdagen idag, vad har de för ansvarsområden?
 • Hur kan man påverka de beslut som tas i en demokrati?
 • Vad är regeringens uppgifter och hur hänger den samman med Riksdagen?
 • Hur utses en statsminister i Sverige?
 • Vad menas med en statschef och vilka likheter och skillnader finns mellan vår statschef idag och de statschefer vi hade under Stormaktstiden & Frihetstiden?
 • Vilka granskar politikerna och varför är det viktigt med information om våra politiker?
 • Varför är grundlagar extra viktiga och vad handlar de vi har i Sverige om?

Material:

 1. Keynote från lektioner:
  Kampen om Sverige idag – elev
 2. Lpp-genomgång att lyssna på:
 3. NE
  Partier & höger- vänster
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13020Vad innebär demokrati:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13019Riksdag, regering & grundlagar:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13021 

  Massmedia:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/13010

  Hur kan man påverka i en demokrati:
  https://laromedel.ne.se/material/reader/278/14071

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.47: Den nya Riksdagen och de första partierna
v.48: Riksdagen
v.49: Regeringen & grundlagarna
v.50: Repetition + Analys fredag
v.51:

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.