Skaparprojekt i Pluto

Skaparprojekt i Pluto

Utifrån sommaruppgiften En plats som får mig att må bra skapar varje elev sin ”plats” i en låda. 

Ansvarig:

Anna Berlind

När?

September och oktober 2019  

måndag, onsdag, fredag kl.15-16 

Vad?

Hur kan vi koppla och utveckla elevernas sommarläxa till ett kreativt arbete på fritids?

Hur kan vi använda återvinningsmaterial i projektet?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

  1. Skolans uppdrag
  • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.
  • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

2.1 Normer och värden

  • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

Centralt innehåll från kursplanen

  1. Fritidshemmet
  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om hur vi kan arbeta med sommaruppgiften på ett kreativt sätt.

Vi kommer att arbeta i smågrupper i ateljen.

Vi blandar elever från båda klasserna.

Eleverna börjar med att berätta för varandra vilken plats de valt.

Vi funderar tillsammans vilket material som behövs och hur vi kan hitta fiffiga lösningar i skapandet.

Vi använder skolådor som en bas i arbetet.

Tanken är att lådorna sedan ska kunna användas i rolleken.

Varför?

 Som ett led i att lära känna varandra ha eleverna under skoltid berättat om sin sommaruppgift. Genom att gå vidare med det till ett kreativt projekt på fritids skapar vi meningsfulla sammanhang i elevernas skoldag. Eleverna ges även möjlighet att skapa i olika material och utveckla sitt bildskapande.  

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Utvärdering

Samtal med eleverna vid projektets slut där var och en får visa och berätta hur de arbetat och vad de lärt sig. Vi ställer sedan ut lådorna i hallen för att inspirera varandra och visa föräldrar och andra elever på skolan vad vi gjort.