Skriva reportage

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

 

Vad?

 

Du ska skriva ett reportage om din prao-plats.

 

När?

 

Vecka 43 (Förberedelser)
Vecka 49 (Skriva reportage)

 

Frågeställningar

 

Hur skriver man ett reportage?

Vilka genretypiska drag har ett reportage?

Hur gör man en intervju?

Hur samlar man dokumentation?

Hur skriver man gestaltande beskrivningar

 

Kunskaper

 

Steg E Steg C Steg A
2 – SV År 7, 8, 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Jag kommer särskilt titta på i vilken utsträckning ditt reportage har:

 

Rubrik som fångar läsarens intresse.

Ingress som sammanfattar det viktigaste i texten.

Inledning som hjälper läsaren in i texten.

Innehåll med mellanrubriker

Bilder eller illustrationer med bildtexter som förklarar vad läsaren ser.

Avslutning

 

Jag kommer också titta på hur du förstärker och levandegör innehållet i ditt reportage genom:

En ändamålsenlig design.

Gestaltande beskrivningar av miljö och person.


Dessutom kommer jag bedöma hur väl din text följer språkliga normer.


Hur ska vi arbeta?

 

Under din prao har du gjort en intervju och samlat dokumentation i form av dagboksanteckningar och gestaltande beskrivningar av person och miljö.

 

I skolan läser vi några olika reportage och diskuterar genretypiska drag.

Efter din prao ska du skriva ett reportage. Tänk dig att reportaget ska publiceras i till exempel Nacka-Värmdöposten och att läsarna är i åldern 8-100 år.

 

Reportaget kommer hängas upp i Ladan.

 

Material


Du har samlat din dokumentation under uppgiften Prao v 45 på classroom.

 

Du skriver ditt reportage i uppgiften Skriva reportage på classroom.

 

Du designar sedan ditt reportage i pages.

 

Bedömning sker via schoolsoft där uppgiften finns och är kopplad till centralt innehåll och kunskapskrav.

 

Inlämning

Grön: Senast fredag 6/12.
Röd: Senast måndag 9/12.