Skrivregler och texttyper

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.12-(16)

Vad är skrivregler och varför har vi dem?

Frågeställning och följdfrågor: (dessa kommer på provet i april)

1. När ska man sätta punkt?

2.När ska det vara stor bokstav?

3.Hur använder jag kommatecken?

4.Hur använder jag talstreck?

5.Hur använder jag kolon?

6.Hur delar jag in en text i stycken?

7.Hur skriver jag en fullständig mening? (vad är subjekt och predikat?)

8.Vad är en huvudsats?

9.Vad är en bisats?

10.Hur varierar jag mina meningar? (ordval och fundament)

11.Hur binder jag ihop mina meningar? (textbinding)

12.Hur skapar jag flyt och variation i min text? (sambandsord)

13.Hur använder jag skolspråket och nominalisering? (undvika talspråket) 

14. Vilka är de vanligaste texttyperna (genrerna) och vad kännetecknar dessa?

När ska vi göra vad?

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/1920fb44-1e29-4685-97b6-2375e9b287a3?page=1

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/e3de6481-c917-4466-99e9-e4624196da5f

Styckeindelning: (v.12)

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/dfde76b2-0d7d-484b-98cc-bf3f351e48d3
https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/c538305d-d41c-4517-af1d-09c1dca3d02f

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/7b3af57f-9402-43aa-ba4a-5a343f677732

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/d0a154b9-a6b5-4513-afeb-af8a8e4fc359

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/a6dacd95-f900-4c04-a68c-aedbfb49cc86
https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/4ad2f530-bab2-438c-b723-942822baed87

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/3fcaa4af-f416-4ff6-9e3d-4cbfedf4a7ce

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/774c6aa6-cf16-4530-90fe-6325b180348a

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/8c207369-7994-46b5-bcb7-c661cb8eb70c
https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/aadebe01-3d2e-4d0b-911d-2d459d9ee5b6
Filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=8sq_dRsSNjo

De viktigaste skiljetecknen (v.13)

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/c1316c14-fd60-4eaf-965e-dba2a1caa232

Filmklipp:https://www.youtube.com/watch?v=ILWV5MJabXY

Punkt

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/ca722179-f1cb-4d5e-bc9e-e31ffdbfa667

Frågetecken

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/053323f3-fc2a-43d3-9e26-997c94a55f27

Utropstecken

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/bac3b8bd-bc3f-4d3e-8cd7-ea351eea0b07

Kommatecken

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/614c75bf-8f47-4eeb-b772-08d7e8ffd18a

Öva på skiljetecken (v.14)

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/2904ab80-447f-4fb4-abba-6dea535cfd7b

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/3b466c32-f051-4a03-91c2-436d8cb3f203?page=9999

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/52f55c1f-c043-4547-8bbe-6935e6058a6e

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/b1c8bc35-a592-4972-883d-b632a2cb7f30

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/783174c2-e9bf-49a5-a7f8-

5ef044186044https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/783174c2-e9bf-49a5-a7f8-5ef044186044

https://gleerupsportal.se/laromedel/svenska-7-9/article/ceecf7a0-5634-481f-ba2a-d429931dcb3b

Gör ALLA övningar fram till andra skiljetecken. V.12-14

Fler skiljetecken och andra skrivtecken v.14

Stor eller liten bokstav: v.14 

Anföringsverb och dialoger v.14

Syftningar: som, hennes eller sin? v.14

Skriva ihop eller isär? v.14

Förkortningar v.14

Gör alla övningarna noggrant!

 

 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer läsa en hel del texter på Gleerups. På detta sätt får ni samtidigt träna läsning, lässtrategier och läsförståelse.

Vi kommer göra en hel del praktiska övningar som finns på Gleerups.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer få göra ett skriftlig prov.

Jag kommer titta på hur du övar i Gleerups.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.