Solen månadsbrev november

Hej allesammans!

Ett månads brev för Solen så här i november bör säga något om de muntliga nationella proven. Det stora fokuset låg på vår heldag men denna sista novembervecka har haft inslag av nationella prov varje dag då engelskan haft grupper alla dagar. Sammantaget är det återkommande svaret man får när man frågar hur det gått; Bra! Mycket bra! vilket så klart är roligt och glädjande! Med denna känsla blir tröttheten lättare att hantera och vi närmar oss jul nu!

Mentorsfokus har under månaden legat på lite olika saker men gemensamt är att vi på olika sätt försöker bygga grunden till gymnasiet än stabilare. Förberedelser inför gymnasiemässan var en sådan del och nu stundar många öppna hus att gå på. Ha koll och boka in datum i kalendern. Många samtal om dessa pågår just nu och ”provapådagar” dyker också upp! Vi har också byggt vidare på förståelsen av de nyheter som en ny läroplan ger runt betygssättning. Här kan vi tipsa om filmen vi såg som alla kan ta del av som vill veta mer om detta (länk). Filmen följde vi upp med samtal och diskussion för att öka förståelsen. Fortsätt samtalen hemma om bra planer i gymnasieansökandet. Ha gärna en ”A-plan” som kompletteras med både en B-plan och en C-plan. Försök i detta se till att alla planer är positiva alternativ! I och med att vi närmar oss prao-perioden är ett kommande fokus att plocka upp erfarenheter om hur man skapar en positiv bild av sig själv på en arbetsplats. Ska bli kul att höra hur tankarna går här!

Finns det en högre makt? Vad är värt att kämpa för? Vad är meningen med livet? Med livsfrågor som dessa har vi landat i religionsfokus under våra SO-timmar. Vi har haft intressanta och spännande samtal om diverse etiska frågor också för att med olika etiska modeller få syn på olika sätt att agera/svara på dessa. Ett återkommande tema har varit miljö i dessa frågor då vi velat plocka upp trådar från valet och den pågående klimatkrisen. Det är också en huvudfråga när vi längre fram kommer in i geografin.
Med våra egna tankar om frågorna ovan har vi glidit vi över i andras tankar och svar. Först ut har Islam varit följt av Buddhismens svar. Vi har även sökt kopplingar till den historia som finns till var och en av dessa religioner. Där blir det tydligt att det finns viktiga personer som på olika sätt förmedlat budskapet till medmänniskorna. När denna grund nu är lagd kommer vi fördjupa och bredda kunskaperna runt dessa religioner för att sedan jobba med jämförelser mellan alla 5 världsreligionerna. Viktiga inslag är som vanligt möjligheterna till samarbete och samtal runt de delar vi har i fokus. Våra möjligheter att skapa ”rum i rummen” har för många blivit ett uppskattat sätt att få till dessa möten.

Övrig information

  • Vi har nu helt gått över till Meitner. Det betyder att både planeringar och uppgifter som ska göras, hittas i Meitner under respektive arbetsyta (ämne). Nu ska både elever och föräldrar ha full tillgång till Meitner. Om så inte är fallet så ber jag er kontakta Maria K-W för hjälp och info. I Meitner finns också möjlighet att i kalendern se alla läxor/prov/inlämningsuppgifter. Dels finns detta överst i varje dag och klickars ”Uppgiftskalendern” går det att få en översikt.
  • Nu har vi studietid både på måndagar 8.30 och onsdagar 15.30.

Kommande datum

v 50 Prao

v 51 Julavslutning onsdag

v.2 tisdag 10/1 startar vårterminen. (ordinarie schema gäller denna dag)
Här startar sista etappen på Lemshaga-resan!

Ha en fin helg!

/Solenteamet