Solen månadsbrev oktober

Hej alla Solar!

Nu är vi igång igen efter höstlovet! Hoppas ni haft ett vilsamt lov och laddat upp batterierna inför sista delen av höstterminen.

Oktober har inte bara bjudit oss på fint höstväder utan en massa spännande saker i skolan.

Inom matematiken har vi under terminen bl a jobbat med sannolikhetslära och kombinatorik. Många lekar och spel bygger på slumpmässiga händelser och kunskaper om sannolikhet, men sannolikheter är även en viktig del i att beskriva mer påtagliga händelser i vardagen såsom strömavbrott, väder eller att saker går sönder.

Vi började med att lära oss grunderna inom sannolikhetsläran och olika metoder för kombinatoriken och i slutet av området fick eleverna i grupp skapa egna Casinospel. Spelet skulle innehålla antingen tärningar, kort, kulor, lyckohjul eller en kombination av saker. Som avslutning genomförde vi Casino Lemshaga där eleverna fick testspela varandras spel samt ge respons i form av ”two stars and a wish”.

Vi har även jobbat med lägesmåtten – medelvärde, median och typvärde. Men ibland räcker det inte med lägesmått utan man måste komplettera med att titta på hur värdena är fördelade, vilken spridning de har sk spridningsmått. Vi har bl a jobbat med spridningsmåtten variationsbredd och kvartilavstånd (kvartiler) samt hur man med hjälp av kvartilerna (nedre och övre) kan rita upp ett lådagram (en typ av diagram).

Sista delen av terminen kommer vi att ägna oss åt algebra och ekvationer under matten.

Inom No:n började vi terminen med att jobba med biologi och människokroppen. Vi har studerat människokroppen ur både mikro- och makroperspektivet dvs från kroppens små celler till våra organ och organsystem. Allt för att förstå hur dem fungerar och samverkar. Vi började med mikroperspektivet då vi fokuserade på att förstå växt- och djurcellers olika delar och uppgifter för att sedan grotta ner oss i de olika organen och hur de samverkar för att förse kroppens celler med det dem behöver.

Vi även pratat om virus, bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Detta för att lära oss hur infektionssjukdomar, bakterie- respektive virusinfektioner kan behandlas och hur smittspridning kan förhindras.

Sista delen av terminen kommer vi att ägna oss åt arbetsområdet – sex, samtycke och relationer.

Övrig information

  • Vi har nu helt gått över till Meitner. Det betyder att både planeringar och uppgifter som ska göras, hittas i Meitner under respektive arbetsyta (ämne). Nu ska både elever och föräldrar ha full tillgång till Meitner. Om så inte är fallet så ber jag er kontakta Maria K-W för hjälp och info.
  • Nu har vi studietid både på måndagar 8.30 och onsdagar 15.30.
  • Glöm inte bort prao v 50  – det är bra om ni kollar runt i tid. Det finns blanketter att skriva ut här: https://lemshaga.se/praktisk-info/studie-och-yrkesvagledning/. Dessa ska skrivas på och lämnas in till oss mentorer.

Kommande datum

v 46 14/11 Livskunskap Solen grön, se utskick på Meitner.

v 46 15/11 Livskunskap Solen röd, se utskick på Meitner

v 48 30/11 Muntliga NP Matematik och svenska (engelska pågår under hela veckan)

v 50 Prao

v 51 Julavslutning onsdag

Ha en fin helg!

/Solenteamet