Solen veckobrev v.16

Hej allesammans!

Ny vecka är avslutade i dessa C-tider och det har varit kul att se att de flesta är på plats igen!!

Mentorstiden:
Ingen sådan i veckan men vi har ändå lyft frågan om ”att en vara förebild”. Tanken har varit att synliggöra vinsterna med att åk 9 är bra förebilder på skolan. Dels för er själva som individ & grupp men även vinsten för alla andra på skolan. Det blev bra samtal och detta kommer ligga till grund för hur vi avslutar tiden här på Lemshaga.
I denna anda drar vi på måndag igång ett litet projekt som går under arbetsnamnet ”Livet på Lemshaga”, under mentorstimmen får ni veta mer…

SO
I vårt utforskande av islam har vi fortsatt med historien om hur den tillkom. Här har vi försökt visa/gestalta delar med små scener som vi visat upp. Klart lyckade och de har inspirerat till vår nya del. Här kommer vi skapa filmklipp som visar islams 5 pelare.

Vi kommer lägga stor vikt vid att göra jämförelser med andra religioner och livsåskådningar. Ett annat mål är att synligöra att det finns många sätta att vara religiös på och och därför behöver vi förstå att människor tänker olika, även om de t ex har samma religion.

ID
Nästa vecka är det dags att åka till badhuset för Livräddning. (info i Schoolsoft)

Solen Röd: Måndag.
Solen Grön: Torsdag.

EN
I veckan som kommer är det viktigt att ha med sig sitt förarbete till engelska lektionerna (+ laddad Ipad) då det är dags att skriva sin text.

Kommande datum

Livskunskap 28/4- Solen röd, Ingarö 8.30

1/5 Lovdag

Ha en fin helg allesammans!!

/Solenteamet