Solen veckobrev v.34

Hej allesammans!

Normer & värden

Vi kan säga att vi fått en flygande start där vi direkt tagit oss an viktiga och angelägna saker! Detta har inneburit att vi bla har visat på vilka möjligheter/friheter man får när man startar som Solenelev, förutsatt att man tar ansvar. Vi har också velat lägga grunden för att ha kolla på allt praktiskt i Ladan. Dessutom har vi jobbat för att skapa trygghet över klasserna och vi har skapat möjligheter att träffa alla vuxna som jobbar med alla elever i Ladan. Som om detta inte vore nog har vi  gett stora möjligheter att ta nya kontakter med andra elever i våra fantastiska Solengrupp!

Det är för att nå detta som vi jobbat i åldersblandade grupper, diskuterat samarbete/ledarskap, gjort massor av samarbetsövningar, varit på Skansen och tagit oss ända till Gotland! Nu har vi detta med oss, att bygga vidare på, under resten av detta spännande år!

Lapp om namn- och bild/datoravtal

Årligen behöver vi ber er fylla i en blankett om datoranvändning i skolan och om publicering av bilder och namn. Denna delas ut på måndag och behöver tillbaka senast måndag v.36. Här finns den digitalt att ladda ned:
Avtal-om-användning-av-tekniska-hjälpmedel-åk-7-9-1

Utvecklingssamtal och tider HT19

Vi kommer som vanligt jobba med att förbereda dessa samtal i skolan men vi ger också en läxa att tillsammans hemma gå igenom allt tillsammans. En punkt kommer handla om gymnasiet då detta kommer vara ett av fokusområdena vid mötet.

Respektive mentor kommer snart att lägga ut bokningsbara tider för utvecklingssamtalen för HT19. Ni hittar dessa tider på SchoolSoft under fliken “Bokningar”.

OBS! Först till kvarn gäller! Det betyder att om ni ej har flexibla tider ber vi er gå in och boka en tid snabbt.

Prao Åk 9 v.45

Nyhet för året är att även åk 9 har prao och det innebär att det ni nu behöver diskutera och se över vad som vore intressant och möjligt att praktisera som! På föräldramötet tipsade ni föräldrar om att kontakta varandra för att dela bra praoplatser. Vi kommer dela ut prao-blanketter i skolan till alla elever denna finns också på hemsidan (länk)

2 veckor innan dvs måndag v.43 behöver denna blankett lämnas in.

Föräldramöte:

Terminens föräldramöte kommer till stor del handla om gymnasieval och vår SYV Daniel håller i detta. Det prel datum vi fått är 18/9 vilket innebär att vi ber er att hålla en lucka i kalendern för detta datum. Har ni andra punkter ni vill lyfta ber vi er kontakta oss mentorer innan mötet! Vi återkommer med spikat datum och tider.

Skolfoto:

Fredag 13/9 är det skolfoto för båda Solenklasserna och de ber er ta del av info Skolfoto

Övrig information:

Ledigheter under året

Under året i åk 9 finns det saker att tänka på när det gäller ledigheter. Under vårterminen beviljar vi inte ledigheter pga bla nationella prov. Vi rekommendera även att undvika ledigheter under höstterminen då vi av erfarenhet vet att stressnivåer ökar under åk 9. I slutet på november har vi muntliga nationella prov i sv, en och ma som också börjar förberedas under höstterminen.
Ska man ansöka om ledighet gör ni detta digitalt via Schoolssoft.

Hästallergi

Viktigt att tillse att det inte tas med kläder/utrustning som varit kontakt med hästar då vi har elever som är allergiska.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kontrollera sina uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Solens klasstelefon

Se till att spara numret redan nu så att du har det hela läsåret. Då kan ni alltid nå oss på den: 08-586 313 09.

Schema

Era scheman finns nu på SchoolSoft. Kom ihåg att det finns risk för ändringar under första veckorna.

Skåplås

Kom ihåg att ni ska ha godkända lås på era skåp. Om du inte har ett eget lås så  finns det att köpa från oss för 50kr.

Värdesaker

Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Specialkost

Specialkost? Gå till hemsidan “Avtal, blanketter och informationsblad” fyll i och lämna till mentor.

Kommunikationspolicy

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.

kommunikationspolicy – lemshaga

Ha en fantastisk helg allesammans!!

/Solenteamet