Solen veckobrev vecka 36

Hej Solar!

Då kan vi lägga en hel vecka av vanliga lektioner bakom oss. Nu har verkligen alla ämnen kickat igång ordentligt och det gäller att hänga med. Vi förväntar oss att lektionstid nyttjas på rätt sätt och att du tar ett eget ansvar att repetera genomgångar etc. för att ge dig själv bästa möjlighet inför gymnasiet.

Veckan som gick: Under mentorstiden ägnades tid åt den mycket viktiga Likabehandlingsplanen. Vi gick igenom vad som står i utvalda delar och visade var man hittar planen om man vill läsa mer. Titta gärna tillsammans hemma på den för däri har vi grunden till både trygghet och inlärning. Länk till planen.
Det har sedan rullat på med “vanliga” lektioner efter schema.

Veckan som kommer: På måndagens mentorstid kommer eleverna att påbörja arbetet inför sina utvecklingssamtal. Ett viktigt jobb som sedan leder fram till den IUP (Individuell Utvecklings Plan) som vi skapar tillsammans under samtalet. Under torsdag eftermiddag vankas det skolfoto och vi avslutar veckan med vårt traditionsenliga Lemshagaspel (se inbjudan nedan).

Övrig viktig info!

Praon: Tyvärr har vi varit tvungna att skjuta praoveckan framåt i tiden. Vi vet i dagsläget inte vilken vecka det kan bli men självklart återkommer vi så snart vi bara vet.

Utvecklingssamtalen: Under veckan har vi publicerat tider som ni kan gå in och boka. Vi är glada över att skolledningen låter oss träffa er föräldrar tillsammans med eleverna i skolans lokaler. Viktigt att ni innan samtalet tillsammans sätter er ner med era barn för att gå igenom vad de skrivit. Varmt välkomna!

Föräldramötet: Den 16:e september klockan 18:00 kör vi igång Solens digitala föräldramöte. Det kommer ske vi Google meet. Några dagar innan mötet kommer vi publicera länken på schoolsoft. Huvudpunkten är såklart info om gymnasiet som vår SYV Daniel kommer hålla i.

Lemshagaspelen: På fredag smäller det. Vår traditionsenliga friidrottsdag går av stapeln. Nu håller vi tummarna för härligt väder så att förutsättningarna för goda prestationer blir så bra som möjligt.
Lemshagaspelen 2020

“Skärmtid” på elev-iPads. Funktionen “Skärmtid” på elev-ipads ger vårdnadshavare en möjlighet att ställa in olika typer av anpassningar och begränsningar om man så behagar. Aktiverar ni funktionen “Skärmtid” så får ni skapa en egen pinkod och kan t.ex sätta en tidsgräns för mellan vilka klockslag iPaden får användas.  Apple har en bra guide, länkad nedanför, som går igenom alla delarna för att ställa in “Skärmtid” och Lemshaga uppmuntrar vårdnadshavare att tillsammans med sina barn utforska möjligheten att hitta en hållbar balans mellan skola, skärmtid och annan fritid. https://support.apple.com/sv-se/HT208982

Bild- och namnpublicering – bekräfta i Schoolsoft.
I början av varje läsår ber vi vårdnadshavare att i samråd med sina barn att ta ställning till om Lemshaga får publicera namn- och bild på barnet offentligt via skolans hemsida i form av klassernas veckobrev. Observera att vi aldrig skriver ut fullständiga namn på hemsidan utan använder oss utav förnamn samt i vissa fall första bokstaven i efternamnet.
I Schoolsoft finns en nyhet publicerad där vi ber er vårdnadshavare ta ställning till publicering av namn respektive bild. Frågan finns öppen att besvara i Schoolsoft fram till nästa fredag. Ett uteblivet ställningstagande tolkas som att namn och bild på elev ej får publiceras.
Hörlurar: Då mer och mer text skall jobbas igenom märker vi att många elever gynnas av att kunna lyssna istället för att själva läsa. Detta behöver då göras med hörlurar!! Prata igenom hemma om hur ditt barn brukar göra och kolla av så att hen har hörlurar att använda sig av.
Spexvecka: Eleverna har lyft upp att de skulle vilja ha en spexvecka i skolan med olika “klädteman” varje dag. Vi har i nuläget inte spikat någon vecka och heller inte vilka teman som det isåfall skulle bli. Vi mentorer kommer att föra diskussionen med klassen och i slutändan godkänna de olika temana.
Specialkost: Vill återigen påminna om att alla elever behöver lämna in nya lappar kring specialkost. Observera att detta även gäller er som önskar vegetarisk kost.

Kommande datum och aktiviteter:

Tors 10/9 skolfoto

Fre 11/9 Lemshagaspelen

Ons 16/9 Gymnasieinfo för elever och föräldramöte kl 18.

Fre 18/9 Spexfoto för Solen 8:45

Mån-Ons 21-23/9  Utv.samtal

Ons-Tors 8-9/10 Individuella SYV-samtal

Fre 16/10 Individuella SYV-samtal

V 44        Höstlov

Önskar er alla en fantastisk helg!!

//Mentorerna i Solen