Solens veckobrev v.2

Hej alla i Solen!

Nu är vi äntligen tillbaka och har dragit igång vårterminen 2019!

Under våren kommer det vara en hel del datum att hålla reda på varför dessa kommer redan nu, så fram med din kalender, skriv in alla datum och börja planera.

28/1 Solen Dans i Brunn fm (Mer info på schoolsoft)

29/1 Solen Dans Hemmesta 18.30-21.00 (Föräldrar uppmanas att hämta)

30/1 Utvecklingssamtalsdag (Mer info i Schoolsoft)

31/1 Allaktivitetsdag (Välj aktivitet via länk)

4/2 Utvecklingssamtal under mentorstimmen. (Ni andra har sovmorgon)

6/2 Solen Skolbio kl.13

25/2 – 1 / 3 Sportlov

12/3 NP Svenska

14/3 NP Svenska

20/3 NP NO LABB halvdag

20/3 Inspirationsmässa på em i Ladan

26/3 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

27/3 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

2/4 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

3/4 NP NO åk 9

9/4 NP Engelska

11/4 NP Engelska

15/4-18/4 Påsklov

30/4 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

⅕ Lov

6/5 NP Franska och Spanska (påverkar inga andra lektioner)

7/5 NP SO

8/5 Skolansdag, Lemshagaforum för eleverna på förmiddagen

9/5 NP SO

13/5 Lemshaga forum

15/5 NP Matematik

17/5 NP Matematik

19/3 NP NO

20/2 NP NO

20/5-21/5 Studiedagar

22/5 Omvärldsdag för åk 6-9

30/5-31/5 Lov

6/6 Lov Sveriges nationaldag

7/6 Lov 

11/6 Friluftsdag

12/6 Avslutninsmiddag, Solen (Ni är lediga under dagen och kommer på kvällen)

13/6 Sommaravslutning

(Var uppmärksam på att något datum kan komma att förändras)

Kompletterad och utvecklad policy kring mobiler och iPads.

Ipad – förhållningssätt/regler
På Lemshaga är iPad ett viktigt verktyg i elevernas vardag för att klara undervisning, kommunikation, planering, informationsinhämtning. Samtidigt har vi under alla år jobbat med att hantera utmaningarna med detta verktyg i form av t ex dess lockande möjligheter. Aktuell forskning lyfter också fram dessa utmaningar som grunder till fenomen som okoncentration, stress och ohälsa. Vi förtydligar nu att vi i klassrummet endast har skolrelaterade appar/program i gång på våra Ipads. I de fall det ändå sker att en elev använder ipaden till annat än skolarbete kommer vårdnadshavare och mentor få en notis i Schoolsoft. Detta sker utöver det samtal som vuxen/pedagog har med eleven i direkt i anslutning till att detta skett. Mentor och vårdnadshavare får sedan diskutera om man t ex ska begränsa appar/program.

/Ladans mentorer

Mobiler – arbetsmiljö
Ladan har sedan några år tillbaka varit mobilfritt, vilket innebär att eleverna har mobilerna i skåpen under dagtid. Vi har på detta sätt gett bättre förutsättningar för fokus och koncentration. Vi vill dessutom skydda våra elever från onödig stress som t ex sociala medier kan skapa.

I elevrådet har det sedan en tid tillbaka pågått en diskussion kring reglerna runt mobiltelefonerna. Tidigare har vårdnadshavare varit tvungna att komma och hämta ut sitt barns telefon om man har brutit mot reglerna. Detta har i många fall lett till onödig stress för både elever och föräldrar. Elevrådets förslag är nu istället att man som elev får hämta ut sin telefon i slutet av dagen. Vi kommer nu testa detta upplägg med start den 8/1-19.

Som tidigare förväntas man som elev lämna in sin telefon om man brutit mot någon av mobilreglerna. Skulle eleven mot förmodan inte lämna ifrån sig telefonen kontaktas vårdnadshavare omgående.

/mentorerna i Ladan

Ledigheter och nationella prov

Under vårterminen beviljar vi inte några ledigheter på grund av nationella prov. Vi ser att eleverna behöver vara närvarande så mycket som möjligt för att kunna tillgodogöra sig den undervisning de behöver för att utveckla sina kunskaper optimalt och kunna prestera efter bästa förmåga på proven. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Hur hänger läsförståelse, skrivande och låttexter ihop?

För er som vill veta mer om det föreslår jag att ni går in och läser Lpp:n i svenska. Jag kan avslöja att det är ett mycket spännande projekt!

Vilka är orden vi oftast stavade fel på 2018?

Vet du vilket som är rätt, det vänstra eller det högra?

 1. 1  väll väl
 2. 2  förståss förstås
 3. 3  föresten förresten
 4. 4  lungt lugnt
 5. 5  tvugna tvungna
 6. 6  orginal original
 7. 7  försent för sent
 8. 8  hitills hittills
 9. 9  brevid bredvid
 10. 10  jasså jaså
 11. 11  tyvär tyvärr
 12. 12  åtminstonde åtminstone
 13. 13  endå ändå
 14. 14  tunnt tunt
 15. 15  cyckel cykel
 16. 16  överrens överens
 17. 17  igentligen egentligen
 18. 18  nogrann noggrann
 19. 19  ytterliggare ytterligare
 20. 20  imot emot
  Vi önskar er en vilsam helg!Annica, Madelene, Patrik och Charlotta