Solens veckobrev v.40

Hej alla Solar!

Stämningen i klassen och arbetsro

Vi vill börja med att återigen berömma er för hur flitiga, ambitiösa och seriösa ni är. Det märks att ni övar, anstränger er och verkligen planerar ert skolarbete. Under lektionerna bidrar alla till bra arbetsro och stämningen i klassen är fin.

Planera, disponera och artikulera

På svenskan håller vi fortfarande på med våra sommarprat. Vi har diskuterat kunskapskrav, förmågor och struktur. Vi har lyft fram hur viktigt det är att kunna följa en dramaturgisk kurva och en mall/disposition. Vi har även pratat om vikten att kunna planera och förbereda ett arbete, eftersom det är det som i slutändan leder till vilken kvalitet ett arbete får. Dessutom är själva planerandet där det bland annat ingår hur man förbereder sig genom att gör en disposition avgörande för att klara av stora skrivuppgifter på gymnasiet.

Nästa vecka på onsdagen är det sista dagen för att lämna in det färdiga manuset och den färdiga ljudfilen till sommarpratet. Efter många om och men så har vi kommit fram till att det bästa programmet för att spela in ljudfilen är i Imovie. Där kan man ha en bild, ljudfil och samtidigt göra klipp. Så, gör er inspelning i Imovie.

Mentorstimmar

Under mentorstimmarna håller vi på att prata om Ladans trivselregler. Vi diskuterar vilka vi tycker är bra och vilka vi skulle villa ändra på. Arbetet med detta kommer att fortsätta under måndagens mentorstimme. En annan sak vi kommer att lyfta fram är vår Plan för likabehandling. Det är en text om hur vi/du/man kan gå tillväga om någon känner sig hotat, kränkt eller orättvist behandlad. I planen kan du även läsa om vilka som är skolans trygghetsgrupp och hur de arbetar. Trygghetsgruppen är lärare på Lemshaga som du kan ta kontakt med om du vill ha stöd, hjälp eller råd kring något som känns jobbigt. Du kan naturligtvis även prata med alla lärare, men gruppen är den grupp som går in om det är något lite allvarligare vi behöver ta tag i. Planen finns på Lemshagas hemsida under praktisk info.

Skolinspektionen

På tisdag kommer Skolinspektionen till oss. De kommer gå runt i skolan och de kommer även intervjua två elever från varje klass. Vilka som berörs av detta kommer ni få veta på måndag.

Matråd

På tisdag är det matråd kl.13. Mötet är i Storgårdens personalrum.

YAM

På onsdag kommer YAM till oss för sista gången. Röd kommer ha YAM kl.9.40-10.20 och Grön har kl.11.10-11.50.

SYV

På fredag kommer SYV hit för att ha de första individuella samtalen. Vilka som har samtal ser ni på Schoolsoft. Skriv upp i kalendern så att du inte missar tiden.

 

Trevlig helg önskar alla mentorer i Solen!