Speech

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 35-43

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Lyssna-, se på, läsa och analysera tal.

Skriva tal (argument, motargument, struktur).

Hålla tal.

Fokus: Hör-/läsförståelse, skriftliga förmågor utifrån olika former, muntlig presentation.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

3 – Muntlig framställning
Formulera sig och kommunicera i tal

(t ex hur du använder engelska språket så att det blir rätt)

 

3 – Muntlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal

(t ex hur du anpassar ditt sättet du pratar till mottagarna)

 

4 – Skriftlig framställning
Formulera sig och kommunicera i skrift

(t ex hur du använder engelska språket så att det blir rätt)

 

4 – Skriftlig framställning
Förbättra

(t ex hur du utvecklar ditt tal allteftersom skrivprocessen pågår)

 

4 – Skriftlig interaktion
Formulera sig och kommunicera i skrift

(t ex hur du anpassar ditt språk till mottagarna)

 

5 – Visa förståelse och 5 – Följa instruktioner

(t ex hur du visar att du är delaktig under arbetets gång, gör det du ska – när du ska)

 

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

(t ex hur du hanterar situationer där språkkunskaperna inte räcker till. Prata runt, ställ frågor, säg på ett annat sätt.)

 

5 – Välja och använda material från olika medier

(t ex att din fakta passar ämnet och att du har hänvisat till källan på rätt sätt i skrift/tal)

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Läsa-, titta på-, lyssna på tal.

Analysera tal. Vilka delar kan vi hitta? Vad spelar de delarna för roll?

Skriva och bearbeta egna argumenterande tal.

Framföra talen muntligt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Lektionsunderlag.

Skriftliga tal.

Muntliga tal.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

OBS! Ungefärlig plan!

35 – LPP, IUP – engelska mål+kolla din matris, Läsa tal.

36 – Läsa tal, Lyssna på tal

37 – Hjälpstruktur inför att skriva tal.

38 – Hjälpstruktur inför att skriva tal, börja skriva tal.

39 – Skriva eget tal.

40 – Bearbeta eget tal. (inlämning)

41 – Träna att hålla talet, testa tidsramen, bearbeta.

42 – Inlämning/hålla tal

43 – Inlämning/hålla tal

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.