Språkhistoria

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? V 18-20

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vilken språkfamilj och språktillhörighet har svenskan?
 • Hur har det svenska språket utvecklas från runor/runskrift fram till idag i stora drag?
 • Finns det några viktiga förändringar som påverkat det svenska språket?
 • Vad är Svenska akademien och Språkrådet?
 • Vilken roll har Svenska akademien och Språkrådet i det svenska språket?
 • Vilka språk talas i Norden?
 • Hur är de släkt med varandra?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­ arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket… Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Centralt innehåll från kursplanen

Språkbruk

 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
14 – Eleven kan föra resonemang… Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom lärarledda lektioner, filmer/avsnitt.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom lektionstillfällena samt ett avslutande prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Se classroom för exakt planering.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att veta sin historia, ursprung är alltid aktuellt. Att få förståelse för hur ett språk förändras gör att vi kan befinna oss i fler olika sammanhang och anpassa oss.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.