State the facts – USA

När, under vilka veckor? 

36-48 (ev kortare/längre)

Vad ska vi göra 

Lära och redovisa

 • kort bakgrundsfakta om USA, tillsammans i klassen
 • staterna i USA: individuellt, en stat per elev, med stöd av läraren, Fia.

LPP som tankekarta: LPP STATE THE FACTS – VENUS

Hur ska vi arbeta?
 • Insamling av fakta vi redan vet. Tillsammans i klassen.
 • Kort bakgrundsinformation om USAs historia. Tillsammans i klassen.
 • Läsa-, förstå-, ta ut ord ur-, översätta faktablad om en stat i USA (+ ev uppgifter/egen fördjupning kring staten/landet) Enskilt arbete med stöd av Fia.
 • Skriva sammanfattande text om staten, med egna ord, från det vi lärt oss. Enskilt arbete med stöd av Fia.
 • Göra en Travel Guide där du presenterar någon/några sevärdheter i staten. Enskilt arbete med stöd av Fia.
 • Skriva brev eller vykort eller reseblogg som turist i staten. Enskilt arbete med stöd av Fia.
 • Göra muntlig presentation av staten (Hur vill vi göra det? Presentationer, videos, intervjuer, resereportage, tv-program, film, teater?) Enskilt arbete/grupp/helklass, med stöd av Fia.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Det kommer säkert att ändras och skjutas, men i stora drag och ungefär, gäller följande tidsplan:

ca v. 36-40

 • Introduktion kring området.
 • Bakgrundsinformation om USA.
 • Gå igenom LPP och projektupplägg.
 • Få en stat per elev. + frågor, checklist, kartor.
 • Läsa sitt faktablad och skriva ner viktiga/nya ord i Notebook/ipad.
 • Besvara frågor gällande tilldelad stat i notebook/ipad.

ca v. 40-41

 • Påbörja sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i notebook (se instruktioner i Classroom/checklist)
 • Göra klart sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i google docs (se instruktioner i Classroom/checklist)
 • Inlämning sammanfattande text, datum kommer i schoolsoft+classroom när vi vet hur vi ligger till.

Extra om vi har tid:

 • Bearbeta sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i google docs

 

ca v. 42

 • PAUS I PROJEKTET FÖR HÖR&LÄSFÖRSTÅELSEAVSTÄMNINGAR

 

v. 43

 • Påbörja vykort från din hittepå-semester i din stat. (Förarbete i notebook)
 • Göra klart vykort.
 • Lämna in vykort. Datum kommer i schoolsoft+classroom när vi vet hur vi ligger till.

 

v 43 eller v 45

 • Genomgång av regler för Texttyperna: Travel Guide och Blog Post
 • Göra Travel Guide eller Blog Post om valfria resemål i din stat. (i google drive eller pages)
 • Lämna in.
 • Planera inför muntliga presentationer. Vad vill ni göra?

 

v. 45-48

 • Förbereda muntliga presentationer
 • Börja med muntliga presentationer
 • Muntliga presentationer

 

Extra

 • Fördjupningsuppgifter i samråd med läraren.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

4 – Skriftlig framställning Förbättra

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Realia, kunskap kring engelsktalande länder.

Centralt innehåll från kursplanen

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika

sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från

Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Förankring i kursplanens syfte

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle