State the Facts – USA

När, under vilka veckor? 

37-43 (ev längre)

Vad ska vi göra 

Lära om/redovisa staterna i USA, en stat per elev.

LPP som tankekarta: LPP STATE THE FACTS – VENUS

Hur ska vi arbeta?
 • Läsa-, förstå-, ta ut ord ur-, översätta faktablad om en stat i USA (+ ev uppgifter/egen fördjupning kring staten/landet)
 • skriva sammanfattande text om staten, med egna ord
 • skriva brev eller vykort eller reseblogg som turist i staten
 • göra en Travel Guide där du presenterar någon/några sevärdheter i staten
 • göra muntlig presentation av staten (Hur vill vi göra det? Presentationer, videos, intervjuer, resereportage, tv-program, film, teater?)
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Det kommer säkert att ändras och skjutas, men i stora drag gäller följande tidsplan:

v. 37

 • Gå igenom LPP och projektupplägg
 • Få en stat per elev
 • Läsa sitt faktablad och skriva ner viktiga/nya ord i Notebook
 • Besvara frågor gällande tilldelad stat

v. 38-40

 • Påbörja sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i notebook (se instruktioner i Classroom)
 • Göra klart sammanfattande faktatext om tilldelad stat – i google docs (se instruktioner i Classroom)
 • Inlämning sammanfattande text, fredag v 40.

v. 41-42

 • Påbörja brev eller vykort från din hittepå-semester i din stat. (Förarbete i notebook)
 • Göra klart brev eller vykort. (skriva i exam.net)
 • Lämna in.
 • Genomgång av regler för Texttyperna: Travel Guide och Blog Post
 • Göra Travel Guide eller Blog Post om valfritt resemål i din stat. (i google drive eller pages)
 • Lämna in.

v. 43

 • Förbereda muntlig presentationer
 • Ev börja med muntliga presentationer

v. 43/45

 • Muntliga presentationer

 

Extra

 • Fördjupningsuppgifter i samråd med läraren.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

4 – Skriftlig framställning Förbättra

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

______________________________________________
Sammanhang och aktualitet

Realia, kunskap kring engelsktalande länder, kommande val i USA, pågående medborgarrörelse i t ex USA.

Centralt innehåll från kursplanen

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika

sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från

Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Förankring i kursplanens syfte

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas
 • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle