SYV, Hjärnsmart & lite Prao

När, under vilka veckor?

v.38-45

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur väljer man till gymnasiet?
Vad drömmer du om att bli?
Vad kan man använda kunskaper om hjärnan till?
Vad bör man tänka på när man är på en arbetsplats?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
Centralt innehåll från kursplanen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammas ta del av information om gymnasieval från vår SYV. Utifrån detta kommer vi vid utvecklingssamtal och mentorstimmar jobba vidare med att hitta bra A-planer, B-planer och C-planer för alla elever. Här tar vi fram frågor som kan undersökas och sedan användas inför valet.

Vi kommer starta arbetet med att lära oss mer om hjärnas funktioner och mind set kommer vara ett område vi jobbar med.

Innan Prao-perioden kommer vi tillsammans diskutera hur vi tänker kring hur man är på en arbetsplats.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 38 & 39 IUP
v.40 Gymnasieval och förväntansdokument
v.41 Hjärnkunskap
v.42 Hjärnkunskap & inför prao
v.43 Hjärnkunskap & inför prao

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har satt igång arbetet med att söka och välja gymnasieprogram och vi närmar oss praoperioden i åk 9.
Hjärnkunskap är en del av skolans 3-års mål och här vill vi skicka med eleverna viktiga kunskaper för livet!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.