Tal och taluppfattning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v 35-43

Vad?

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de 4.a räknesätten.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?
 • Är du säker på de 4:a räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
 • Vilka är sambanden mellan räknesätten?
 • Hur gör man när man multiplicerar och dividerar med tal mellan 0 och 1? Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från? Vilka smarta strategier kan man använda?
 • Vilka innebär prioriteringsreglerna?
 • Vad innebär begreppen udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal och delbarhet?
 • Vilka är våra avrundningsregler och hur överslagsräknar vi?
 • Kan du lösa problem som är kopplade till tal och taluppfattning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som
använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer få en bedömning i följande förmågor: Problemlösning, Metod och Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva genomgångar, diskussioner och ”starters”. Vi kommer  att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån elevens individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur såg räknemetoderna ut förr?

OBS!
Läxa kommer vara en inlämningsläxa varje vecka (med start vecka 36). Vi kommer hålla ett högt tempo så det är viktigt att du tar ansvar och följer tidsplanen samt hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar. Inlämningsläxor. Skriftligt prov v.43 efter avslutat kapitel.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 35

Måndag-röd: Info om LPP, läxor och terminsplanering. Hur ser mina förväntningar ut på dig? Vad förväntar du dig av mig?

Tisdag-röd: Genomgång av kapitel 2.1. Positionssystemet och siffrors värde. Eget jobb i boken på sid 39-40

Tisdag-grön (vikarie): Idag blir det jobb med några olika talsystem. Hur skrev de tal i andra länder för väldigt länge sedan? Uppgifterna hittar du i nedanstående dokument.
OBS! Till vikarien: Dela ut skrivböcker till eleverna. De stora lila!!

Talsystem

Onsdag-röd (vikarie):
1. Börja med att göra övningsblad 2.1B (du får det av läraren).
2. När du är klar skall du göra klart sidorna 39-40 i boken.
3. Sista 10 min jämför du dina svar på övningsbladet med en kompis.
4. Om du hinner klart så jobba med Magisk-triangel-och-kvadrat

Torsdag-grön (vikarie):
1. Börja med att titta på följande video om positionssystemet.
2. Jobba med arbetsblad 2.1B (du får det av läraren)
3. Jämför dina svar med en kompis eller rätta i helklass.
4. OM det finns tid kvar så jobba med Magisk-triangel-och-kvadrat

Fredag-grön (vikarie):
1. Låna en mattebok Prio7 (finns i skåpen). Du får dela med kompis.
2. Läs igenom sidan 38.
3. Gör uppgifterna 1-22 på sid 39-40 (gör så långt du hinner men slarva inte).
4. Klappa dig på axeln och beröm dig själv för en väl genomförd vecka.

Vecka 36

Måndag-röd: Kapitel 2.2; Vi börjar med en gruppuppgift för att ni själva skall försöka hitta mönster och strategier för mult och div. med 10; 100; 0,1; 0,01
Det blir sedan lite tid för egen räkning på s.42-43
Utdelning av läxböcker och läxan (tal 1,2,4,6,7,9,10 på sidan 70).

Tisdag-röd: Vi lyfter upp era tankar från föregående lektion, jobbar med en gemensam aktivitet och tränar lite individuellt på sid. 42-43.

Tisdag-grön: Info om LPP, läxor och terminsplanering. Hur gick det förra veckan?. Utdelning av mattebok. Gruppuppgift för att ni själva skall försöka hitta mönster och strategier för mult och div. med 10; 100; 0,1; 0,01

Utdelning av läxböcker och läxan (tal 1,2,4,6,7,9,10 på sidan 70).

Onsdag-röd: Vi börjar med en gemensam aktivitet för att befästa veckans jobb. Därefter får ni en stund att räkna själva på s.42-43.

Torsdag-grön: Vi lyfter upp era tankar från föregående lektion, jobbar med en gemensam aktivitet och tränar lite individuellt på sid. 42-43.

Fredag-grön: Vi börjar med en gemensam aktivitet för att befästa veckans jobb. Därefter får ni en stund att räkna själva på s.42-43.

Vecka 37

Måndag (röd): Addition och Subtraktion kap. 2.3 Kommer du ihåg begreppen, algoritmer och huvudräkningsstrategierna?
Egen räkning: Sidan 44-46
Läxböckerna ges tillbaka och nya läxan gås igenom.
Läxa v.37: Uppgift 11-15 på sidan 70

EXTRA MATERIAL: Arbetsblad-4-raknesatten

Tisdag (röd): Multiplikation och Division, kap. 2.4. Genomgång av huvudräkningsstrategier och begreppen runt räknesätten.
Egen träning: Sidan 48-49

Tisdag (grön): Addition och Subtraktion kap. 2.3 Kommer du ihåg begreppen, algoritmer och huvudräkningsstrategierna?
Egen räkning: Sidan 44-46
Läxböckerna ges tillbaka och nya läxan gås igenom.

Onsdag (röd): Genomgång av algoritmer för multiplikation och division samt egen tid att finslipa algoritmer i de fyra räknesätten.

Torsdag (grön): Multiplikation och Division, kap. 2.4. Genomgång av huvudräkningsstrategier och begreppen runt räknesätten.
Egen träning: Sidan 48-49

Fredag (grön): Genomgång av algoritmer för multiplikation och division samt egen tid att finslipa algoritmer i de fyra räknesätten.

Film om multiplikationsuppställning

Film om divisionsuppställning

EXTRA MATERIAL: Arbetsblad-4-raknesatten

Vecka 38

Lektion 1: Vi börjar jobba med en mattediagnos.

Läxa v.38: Tal 16-20 på sidan 71

Lektion 2: Fortsatt jobb med diagnosen och sedan problemlösning när/om du blir klar.

Lektion 3: Eget jobb i boken med uppgifter från kapitel 2.1-2.4

Vecka 39

Den här veckan har vi två lektioner, då en går bort under Lemshagaspelen.

Lektion 1: Hur kan man tänka vid multiplikation och division med 0.5? Vi gör en aktivitet.

LÄXA V.39: Läxa v.39

Lektion 2: Gemensam diskussion om aktiviteten från förra lektionen. Vi tittar på smarta strategier för multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Vi försöker hitta användbara mönster. Vi kopplar tillbaka till kap 2.2. Sedan jobbar vi vidare i boken på sidan 51-52 eller på nedanstående arbetsblad.

Arbetsblad 2.5A

Film om mult. och div. med tal mellan 0 och 1

Vecka 40

Lektion 1: Vi börjar med att spela en variant av luffarschack och därefter är det egen färdighetsträning på sidorna 51-52 eller på nedanstående arbetsblad som gäller.

Arbetsblad 2.5A

Läxa v.40: Tal 21-25 på sidan 71 i boken

Lektion 2: Kunskapsmatrisen! Vad är det? Vi går igenom sidan och skapar elevkonton.

Lektion 3 (endast Venus grön): 30 minuter egen färdighetsträning på sidorna 51-52 och därefter ett avslutande test på kunskapsmatrisen. Testet gör vi framför allt för att ni skall bekanta er med hur “prov/diagnoser/tester” görs på iPadden.

Vecka 41

Lektion 1: Genomgång av kapitel 2.6. Vad skulle hända om man alltid räknade åt det hållet man läser? Finns det bestämmelser över vilken ordning vi skall räkna? I boken är det s.54-56
Vi går igenom läxan som den här veckan ligger på Kunskapsmatrisen.

Provnyckel Venus Röd: 68ZxLx
Provnyckel Venus Grön: o6dt5A

Lektion 2: Tid till egen färdighetsträning. Boken sidan 54-56, Kunskapsmatrisen eller nedanstående arbetsblad.

Arbetsblad 2.6

Lektion 3: Vi stannar upp lite och går tillbaka för att reflektera över vad vi än så länge jobbat med.
Du kommer få tid till att själv räkna uppgifter i boken sid 39-56, Arbetsblad från LPP:n eller färglägga din matris på Kunskapsmatrisen.
Jag vill även att alla (som inte redan gjort det) går in och självbedömer sin läxa.

Vecka 42

Lektion 1: Primtal! Vad är det?? Delbarhet? Hur gör man primtalsfaktorisering? Vad är faktorträd? Det blir några begrepp som vi behöver reda ut. Sedan övar vi både i grupp och enskilt.

Arbetsblad 2.7

Film om primtal

LÄXA: Göra minst 10 uppgifter på kunskapsmatrisen som träning inför provet nästa vecka. Glöm inte att du kan kolla på små korta instruktionsfilmer om du känner att det är svårt.

Lektion 2: Vi tränar begreppen udda tal, jämna tal, siffersumma, sammansatta tal och repeterar delbarhet och primtal.
Vi spelar sedan begreppsspelet och sedan blir det lite räkning i boken s.58-59

Lektion 3 (endast Venus Röd): Vi inleder med begreppsspelet och sedan gör man begreppstestet i boken s.68.Man rättar sedan själv för att få en hint om vad med behöver träna på inför provet. Sista stunden repeterar ni de områden som ni behöver träna mer på.

Vecka 43

Lektion 1: Begreppstest/Kapiteltest därefter egen träning inför provet.

Lektion 2: Sista finputsningen inför provet.

Lektion 3: MATTEPROV på kapitel 2 sidorna 38-59

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbet- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.