Tal- och taluppfattning – Venus grön

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? v 35-43

Vad?

Vi kommer repetera och befästa grundläggande kunskaper om tal och räknemetoder. Mycket av det som vi ska arbeta med har ni mött tidigare, men erfarenheten visar att det behövs ordentlig repetition av grundläggande moment för att klara kommande delar i matematiken och att ha bra användbara verktyg för de 4.a räknesätten.

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är positionssystemet? Kan du använda och förstå det när du multiplicerar/dividerar med 10, 100, 1000?
 • Är du säker på de 4:a räknesätten? Vilka användbara och effektiva metoder finns? Kan du och använder du med säkerhet bra skriftliga räknemetoder?
 • Vilka är sambanden mellan räknesätten?
 • Hur gör man när man multiplicerar och dividerar med tal mellan 0 och 1? Är du helt säker på det och kan förklara varför tex att en multiplikation kan ge en mindre produkt eller att kvoten av en division kan bli större än det tal man utgick från? Vilka smarta strategier kan man använda?
 • Vilka innebär prioriteringsreglerna?
 • Vad innebär begreppen udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal och delbarhet?
 • Vilka är våra avrundningsregler och hur överslagsräknar vi?
 • Kan du lösa problem som är kopplade till tal och taluppfattning?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som
använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer få en bedömning i följande förmågor: Problemlösning, Metod och Kommunikation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva genomgångar, diskussioner och ”starters”. Vi kommer  att arbeta med uppgifter på olika nivåer utifrån din individuella förmåga.
Vi kommer att se hur innehållet är kopplat till historia och samhället: Hur används denna matematik i samhället? Hur såg räknemetoderna ut förr?

OBS!
Läxa blir att räkna och ”nöta” och repetera hemma samt läxor i läxbok som ska lämnas in varje fredag. Vi kommer hålla ett högt tempo så det är viktigt att du tar ansvar för och följer tidsplanen samt hur mycket och vad du räknar på varje kapitel. Det är bra att repetera multiplikationstabellerna på egen hand under tiden också.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar, kontinuerlig inlämning av läxor på fredagar, prov efter avslutat kapitel v 43.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Facit till övningsbladen: Facit till övningsbladFacit övningsblad del 2

v 35

Måndag: Presentation av dig och mig. Info om LPP, läxor och upplägg. Hur ser mina förväntningar ut på dig? Vad förväntar du dig av mig?
Utdelning av böcker, räknehäften och läxa. Sifferpresentation.

Torsdag: Genomgång av kapitel 2.1. Positionssystemet och siffrors värde. Egen räkning i boken på sid 39-40

Fredag: Egen färdighetsträning i boken eller på nedanstående filer.
Talsystem, Magisk-triangel-och-kvadrat, Övningsblad 2.1B

v 36

Måndag: Kapitel 2.2. Vi tittar på hur man räknar multiplikation och division med 10; 100; 0,1; 0,01. Hur tänker vi, strategier? Mindre räkna, mera tänka – vi gör en övning för att hitta mönster. Vi lyfter sedan upp våra tankar och strategier i helklass.

Torsdag: Vi lyfter upp era tankar från föregående lektion, jobbar med en gemensam gruppuppgift och tränar lite individuellt.  Vi går igenom förra veckans läxa samt ny läxa delas ut.

Fredag: Vi repeterar även idag det vi tränat på under veckan genom en gemensam uppgift, egen räkning s 42-43 samt en liten tävling. Efter idag är det bra om du har jobbat klart med s 42-43.

v 37

Måndag: Kapitel 2.3 Addition och Subtraktion. Kommer du ihåg begreppen, algoritmer och huvudräkningsstrategierna?
Egen räkning: s 44-46

Torsdag: Kapitel 2.4. Multiplikation och Division. Genomgång av algoritmer och huvudräkningsstrategier.
Egen träning: s 48-49

Fredag: Egen tid att finslipa algoritmer i de fyra räknesätten.

Extra material för dig som behöver träna mer : Övningsblad – 4 raknesatten

v 38

Måndag: Mattediagnos

Torsdag: Fortsatt jobb med diagnosen och sedan eget jobb i boken med uppgifter från kapitel 2.1-2.4

Fredag: Övning – vilket räknesätt? Vi visar varandra hur vi tänker kring de fyra räknesätten och skriver en kort reflektion.

v 39

Måndag: Lemshagaspelen

Torsdag: Kapitel 2.5. Vi gör en övning för att upptäcka vad som händer när man multiplicerar resp dividerar med 0,5. Vi formulerar en regel tillsammans samt tränar på det mha ett spel.

Fredag: Vi tittar vidare på smarta strategier för multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Vi försöker hitta användbara mönster tillsammans genom att titta på olika strategier. Vi kopplar tillbaka till kap 2.2. Egen träning: s 51-52.

v 40

Måndag: Vi fortsätter nöta smarta strategier för multiplikation och division med tal mellan 0 och 1. Se fredag v 39.

Torsdag: Kapitel 2.6. Vi tittar tillsammans på vad som skulle hända om man alltid räknade åt det hållet man läser? Finns det bestämmelser över vilken ordning vi skall räkna?  Vi tittar på prioriterinsreglerna (sifferdjävulen) samt tränar själva. Egen träning s 54-56

Extramaterial: Övningsblad 2.6, Paranteser

Film om prioriteringsreglerna.

Fredag:  Kapitel 2.7. Vi tränar begreppen udda tal, jämna tal, siffersumma, sammansatta tal, delbarhet och primtal.
Vi spelar sedan begreppsspelet och sedan blir det lite räkning i boken s.58-59

Film om primtal.

v 41

Måndag: Vi gör en aktivitet för att hitta de 100 första primtalen. Vi pratar om primtalsfaktorisering, vad är det? Vi tittar på faktorträd och övar både tillsammans och enskilt. Ny läxa delas ut.

Extramaterial:  Övningsblad 2.7 Primtalsfaktorisering

Torsdag: Egen tid för träning på allt det vi gått igenom under v 40-41, sidorna 54-59 i boken..

Fredag: Kap 2.8 och 2.9. Vi kollar på begreppen avrundning och överslagsräkning. Vad är det och varför är det bra att kunna?

Extramaterial:  Övningsblad 2.8 Avrundning

v 42

Måndag: Idag skall ni få göra ett begreppstest och ett kapiteltest. Vi börjar nu repetera och förbereda oss inför provet som kommer v.43.  Facit begrepps- och kapiteltest

Torsdag: Orienteringsdag år 7-9

Fredag:  Vi börjar med en gemensam aktivitet – ”Sök Talet”. Sedan är det repetition inför provet som gäller . Jobba med kapiteltestestet (s 69), tal i boken (s.39-59), Baslägret (s.70-72), Hög höjd (s.73-75) eller övningsbladen som finns i LPP:n.

v 43

Måndag: Vi tränar sista lektionen inför provet.

Torsdag: Matteprov kap 2

Fredag: Problemlösningstävling

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.