Teach Your Teacher

Ämne: Engelska

Årskurs: 7 

Ansvarig: Sofia Ljungkvist

När: ca v 36 – 39

 

Varför?

Jag får lära känna er, mina nya elever.

Jag ser era nivåer i engelska så att jag kan bygga en smart plan utifrån dem.

Lära mig nya utmanande, roliga, knasiga, spännande saker.

Vi övar- och redovisar muntligt och skriftligt samt övar hur vi använder språk- och kommunikationsstärkande strategier.

 

Vad?

Välj ett ämne, en hobby, en person, en sak, en plats el dyl som du vill berätta om för mig, Fia, din lärare. Skriv sedan en text om ämnet och skapa en muntlig redovisning som du spelar in på video (+ ev redovisar i helklass/grupper/par).

 

Hur?

36-37:

Välj ett ämne.

Skriv en text i Google doc (dokument finns i Classroom).

  • Minst 50-100 ord, max ca 300.
  • Mottagare: En som inte vet något om ämnet.

Lägg till minst tre bilder som passar innehållet i texten.

Inlämning i Classroom.

 

38-39:

Genomgång ’cue cards’.

Skapa ’cue cards’ inför din muntliga presentation.

Öva din presentation ensam tyst, ensam högt, inför en person högt.

Spela in din video där du presenterar.

  • Ansiktet måste synas.
  • Försök ha ögonkontakt med kameran.
  • Lär dig så mycket som möjligt utantill. Prata så tydligt som möjligt, med flyt.

Inlämning i Classroom.

 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum

Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

 

Tid 

Vi försöker skapa tid för alla att tänka, tala, samtala. Jag försöker skapa tydliga tidsramar för delmomenten.

Möjligheter 

Här ges möjligheter att öva språket men också att fritt vara kreativ i sin berättelse.

Förväntningar 

Förväntningarna vi har i klassrummet är att vi respekterar varandra och lärandet, och agerar därefter.

Rutiner 

Tydliga start- och avslut på lektioner. Think-Pair-Share används för att fördela tänk- och talutrymmet. Tydliga start- och avslut på lektioner.

Interaktion 

Interaktionen växer sig starkare ju mer vi är tillsammans.

Miljö 

Tillsammans skapar vi en miljö som är tillåtande, välkomnande, accepterande och glädjefylld. Vi kommer dessutom smycka den fysiska miljön med exempel från projektet och skapa pedagogisk dokumentation kring vårt lärande.

Språk 

Vi pratar- och använder engelska så mycket det går. När det inte går använder vi svenska och hjälps åt att få ihop det engelska. Vi pratar inkluderande och vänligt och vi är uppmärksamma på hur språket påverkar de som är omkring oss.

Modellering 

Genom att vara- och agera i enlighet med punkterna ovan, hoppas jag modellera det vi strävar efter. Vi lär oss tillsammans.