Tellus v.4

Då var vi en vecka rikare med kunskaper av skolans alla ämnen och uppgifter. Som alltid kämpar vi på ordentligt och sliter som flitiga små arbetsmyror:) 

Förutom vårt projekt i svenska, att skapa en egen tidning, så har vi hunnit med en del i SO-Geografi dessutom. Själva området i år kretsar kring ”Vår hållbara värld – eller?” men med några fokusområden på: hur vår jord är formad och formas, dess olika naturtyper, lite namngeograf men även ett större område kring hållbar utveckling. Vi är precis i början av projektet men något jag tycker är mycket viktigt är att eleverna är med i själva inlärningsprocessen och får chans att påverka (ELEVINFLYTANDE) inte bara ”mat och husrum” utan även sin inlärning i form av metoder och innehåll i själva kunskapsinhämtningen. Därav har vi diskuterat mycket denna gång kring HUR själva bedömningen ska ske. Denna gå fick eleverna själva bestämma på vilket sätt de vill göra bedömningen och resultatet blev att de vill ha två stycken mindre skriftliga delprov istället för flera små avstämningar alternativt ett stort prov i slutet av projektet. Detta betyder att vår första avstämning, delprov 1 av 2, kommer att ske på fredagen den 7/2 v.6. Även provdatum fick eleverna vara med och påverka. Halleluja;)

 

Vad gör vi på rasterna då eller när vi inte har lektioner, undrar ni säkert? Jo, killarna spelar mycket pingis men tjejerna kan dra till med en armbrytning eller två:) 

 

 

Då var det dags för nationella prov i Svenska. Proven är uppdelade i 4 delprov. Två stycken är prov som ämnar testa läsförståelse av skönlitterär text (prov B1) samt sakprosa (prov B2). De andra två proven ämnar testa skrivförmåga av skönlitterär text (berättande text, prov C1) samt sakprosa (beskrivande text, prov C2). Eleverna har vid några tillfällen fått möta och öva på gamla prov men även fått en gedigen genomgång av upplägg och innehåll. Kidsen ska vara förberedda men så klart att det känns lite pirrigt och nervöst en dag som denna. Ladda gärna hemma med god söm och bra frukost. Skicka gärna med en litet mellanmål eller annan typ av energi (en “bar”, banan eller dyl) om ni så önskar. 

Så här kommer upplägget vara för dessa dagar: Observera att tiderna är hålltider och sluttiden kan ändras. 

 

Måndag 3/2

Start 9:45 i klassrummet. Delprov B1 

11:45 – 12: 45 lunch och rast. 

12:45 – ca 14.15 . Delprov C1 . (kan bli längre) 

Hemgång efter proven

 

Onsdag 5/2

8:20 vanliga lektioner fram till:

10:30 Delprov B2

11.55-12:30 lunch och rast

12:30- ca.14.00 Delprov C2(kan bli längre) 

Hemgång efter proven

 

 

Nu är det bestämt att det sista föräldramötet i mellanstadiet med oss eminenta pedagoger går av stapeln onsdagen den 12 februari klockan 18.00. Här tänker vi prata om läget i gruppen, vad gör vi i skolan just nu, nationella prov/betyg samt lite information inför högstadiet. Har ni önskemål på övriga punkter så kontakta oss gärna så kan vi förbereda oss på bästa sätt. 

 

 

 

Vilken roll har tidningarna i ett demokratiskt samhälle? Och vilket land var först i världen med att föra in tryckfrihet i sin grundlag? 

 

 

Fokus denna vecka:  

I svenskan arbetar vi med vårt tema om tidningar och enligt trovärdiga källor verkar det vara ett uppskattat tema. Hittills har vi gått igenom fakta och historik kring olika tidningar. Hur står det till med läsandet i Sverige och varför är det så viktigt att att vi har ett läskunnigt och “läsvilligt” folk? Hur är en tidning uppbyggd (struktur, struktur och åter struktur) och vilka jobbar på en tidning och vad gör dem egentligen? 

Samtidigt har vi analyserat vad tidningarna faktiskt skriver om eller snarare vad de väljer att rapportera om till sina läsare… Eleverna fick i uppdrag att,  genom att titta och sammanställa de bilder som fanns i en “vanlig” dagstidning, analysera vad som porträtteras. De faktorer de skulle titta på var skillnader mellan kön, ålder och arg/ledsen eller glad. Resultatet av klassernas sammanställning med tillhörande analys var spännande. Det visade sig att den ena gruppen fick fram att de tidningar de tittat på har flest bilder på vuxna, arga/ledsna män. Den andra gruppen fick flest bilder på vuxna, glada män. Samtidigt kunde vi konstatera att det är fler glada ansikten i sportsidorna än i inrikes/utrikesnyheterna… 

Därefter fick vi en mycket spännande diskussion om huruvida detta faktiskt representerar verkligheten och varför vi fick fram dessa resultat och vad det kan betyda.  Vi kunde konstatera att det rapporteras mycket mer om tragik och eländigheter än goda nyheter.. Men varför då? Är det bra eller dåligt? Finns det ett värde i att berätta om alla tragiska händelser som sker i vår omvärld. Viktigt,  kunde vi enas om, var i alla fall att det är viktigt att journalistiken har till uppdrag att informera, förmedla, kommentera men framför allt att granska olika makthavare och se till att demokratins grunder är skyddade. Ingen person ska kunna “komma undan” och göra elaka saker när man är i en maktposition. “Kapten klänning” kom bland annat på tal… Ja, ni har verkligen smarta barn och det är så spännande att få vara en del i deras vardag och få följa deras resonemang om hur vi ska kunna bevara vårt fina demokratiska samhälle fri från diktarur och censur. Tack! 

Samtidigt så har eleverna denna vecka lyckats starta upp sitt första bidrag till sin egna tidning. Bidraget bestod i att skriva en recension av antingen en bok, en film/serie, en teater/balett alternativt en dataspel, till många killars förtjusning:)

Så här såg det ut när vi började att läsa recensioner och samt själva började skriva. Jesper fick en mycket intressant idé som lockade tills sig ett stort entourage.. gissa vad han ska recensera? ”Mordet på orientexpressen”…

Här finner ni LPP o projektet:

https://lemshaga.se/lokalaplaneringar/svenska/tema-tidning/

 

 

 

 

Övrig information:

Inte idag:) 

 

Kommande datum och aktiviteter: 

V. 5

Måndag 27/1. Mentorstiden utgår p.g.a. utvecklingssamtal. Skolstart denna dag är 10:40.

Onsdag 29/1 . Utvecklingssamtalsdag. Inga lektioner…

Torsdag 30/1. Alla-aktivitetsdagen. Tider för Kungsberget: 06:00-ca 19:30

 

V.6

Måndag 3/2. NP- Svenska. Se info ovan! 

Onsdag. 5/2. NP- Svenska. Se info ovan! 

Fredag 7/2: 

  • Förmiddag: Delprov 1 (av 2)  i geografi. 
  • Eftermiddag: Besök från verkligheten): Vi får träffa tidningsmästare! 

 

V.7 

Onsdag. 12/2. Föräldramöte. 18.00-19:30

 

Ha en skön älg! 

Bästa hälsningar från oss pedagoger i Tellus genom Åsa