Tellus veckobrev v.18

Hej allesammans!

SO

Vi har nu lämnat religionens värld för den här gången och nu begett oss ut i världen för att studera andra saker. I veckan tog vi tillsammans del av ett brev från Unicef. Här kunde vi förstå att läget i delar av Afrika är akut, till och med så akut att det beskrivs som det värsta läget sedan FN bildades. Utifrån detta brev har vi börjat jobba med vad det innebär att leva i en konflikt/krig. 

Vi kommer passa på att lyfta fram detta för alla under nästa vecka när alla är varmt välkomna till:

Lemshagas årliga – Skolansdag – får inte missas!

Vi hoppas kunna bjuda er på smakprov av vad vi gör och inte minst utmana er alla att bli barnhjältar, ja vi lovar ni har chansen att vara med och rädda liv om ni kommer på onsdag!!

Varmt välkomna mellan 13-16! (alla elever slutar denna tid)

Nationella prov

De nationella proven är nu till ända! Vilket jobba alla har gjort! Bra jobbat!!

Planering för hösten!

Nu är det dags att påbörja arbetet med att göra nya klassindelningar till hösten. Syftet med klassindelningen från åk 3 till 4,5,6,7,8 och sist till åk 9 är att eleverna ska bygga upp en trygghet med alla eleverna i respektive årskurs, och därmed öka den sociala förmågan och skapa trygghet för framtiden.

Genom att man ingår i olika gruppkonstellationer lär man sig att utveckla sin sociala kompetens genom till exempel samarbetsförmåga, konflikthantering och förmåga att känna tillit. Ett socialt klimat är något som kan utvecklas. Vi ser stora vinningar med detta ur ett pedagogiskt perspektiv.

Skolan är noga med att det är de pedagoger som känner barnen/eleverna, som sätter ihop de nya klasserna. Det är framför allt mentorerna som är de som ansvarar för klassindelningarna. Vi kommer att meddela den nya klassindelningen någon vecka före sommarlovet, där vi har möjlighet att besvara elevernas funderingar.

Om det finns något som du och ditt barn anser att vi behöver ta särskild hänsyn till inför klassindelningen nästa år önskar vi mentorer veta det. Era eventuella synpunkter kommer att vara en del i det underlag som vi utgår ifrån och vi kommer att beakta dessa i den mån det går. Ni föräldrar mailar era ev. synpunkter till resp. mentor senast söndag 14 maj.

Har ni några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er till oss mentorer!

Datum att ha koll på:

10/5 Skolansdag kl. 13-16
15/5 studiedag
25-26/5 lov
5-6/6 studiedag/lovdag
14/6 avslutning

Ha en fantastisk helg!

/Tellusteamet

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']