Tellus veckobrev v 4

Tellus!

En ny vecka är snart över och vi har redan gått 3 veckor i skolan sedan jullovet.

Svenska

Vi har nu börjat med ett nytt område i svenska och första delen handlar om dialekter. Området startade med att alla fick fundera kring ett påstående ” Alla borde tala svenska på samma sätt”. Vi började med rutinen ”tug of war” där eleverna fick skriva en motivering till sitt ställningstagande och sedan sätta upp på en linje. NEJ———-JA

De flesta elever tyckte att man skulle få tala precis så man ville, att det blev roligare, att man ska få bestämma själv. Tankarna fanns också kring att det skulle ju bli lättare att förstå varandra om alla gjorde just det, talade på samma sätt. Förhoppningsvis blir det lättare att förstå varandra efter detta område.

Vi har fått reda på lite tips om hur vi ska tänka för att placera in en dialekt, vart den kommer ifrån, utifrån att titta på en karta. Vi kan använda oss att generalisera utifrån väderstrecken först, nord, syd, väster, öster. Vi har också lärt oss om vissa typiska drag som kan placera in en dialekt. Vi koncentrerade oss ganska mycket på våra R. Skorrande i södra Sverige och rullande i resten av Sverige. Eleverna fick också testa på hur mina skorrande R låter.

Vi tog också hjälp av komikern Robert Gustafsson för att få hjälp med att lyssna på dialekter. Här är klippet.

Dialekter

SO

I SO har ni ett provtillfälle imorgon om ”Lag och rätt”. Ta det lugnt, kämpa på så kommer det att gå galant.

NO

Vi fortsätter med vårt tema om rymden. Vi har nu börjat lite om solsystemen och kommer att snart gå in på stjärnorna. Jag vill att alla tar med sig en toalettpappersrulle som vi ska använda till en laboration. Ta med den i nästa vecka.

Vi började veckan med att göra en laboration som skulle hjälpa oss med tankar och kunskaper om hur himlakropparna bildades. Ni fick reda på hur ni skulle göra och er uppgift var sedan att koppla ihop det som hände med bildandet av himlakropparna.

Information

Vill bara påminna igen om att det är mobilförbud på skolan.

Gå också in och godkänn om ni vill låna hem er iPad från skolan. Det är många som vill göra detta men inte godkänt. Utan godkännande via Schoolsoft får man heller inte låna hem sin iPad.

Utvecklingssamtal kommer att ske under v 7-8. Under nästa vecka kommer vi att börja lägga ut tider som ni kan boka på Schoolsoft. Först till kvarn gäller.

Trevlig helg

Önskar Cecilia, Amanda, Krister och Marie