Texttyper

När? v.2-5

Vad?

Olika texttyper – syfte, uppbyggnad (struktur) och språkliga drag för instruerande-, argumenterande-, förklarande- och beskrivande texter.

Språkriktighet – Skiljetecken, styckeindelning, sammansatta- respektive särskrivna ord, tal- och skriftspråk, ”den röda tråden”.

 

Frågeställning och följdfrågor

Med vilket syfte skrivs dessa texter?

Hur är dessa texter uppbyggda?

Vilka språkliga drag utmärker dessa texter?

Hur kan jag bearbeta en text så att den blir bättre?

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte
  • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
  •  Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.
  • Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Centralt innehåll från kursplanen
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dessutom kan eleven bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att gå igenom olika texttypers syfte, struktur och typiska språkliga drag (lärarledda genomgångar varvat med diskussioner och tanke-rutiner). Eleverna kommer sedan träna på att förbättra texter samt skriva egna texter.

Eleverna ska få lära sig att:

-avgöra vilket syfte texterna har, varför de har skrivits

-redogöra för hur texterna är uppbyggda för att syftet ska kunna uppnås

– känna igen och visa vilka språkliga drag som utmärker varje texttyp.

-Bearbeta texter

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer också att få visa att du har förstått hur dessa texter ser ut genom fortlöpande skrivövningar.

Sammanhang och aktualitet

Att på ett effektiv sätt kunna skriva med olika syften, för olika situationer och mottagare har du användning av under hela livet. Kanske tycker du något som du gärna vill att andra ska få ta del av? Kanske vill du få dem att tycka samma sak? Då kan du skriva en insändare eller en debattartikel och skicka till lokaltidningen. Du kanske behöver skriva instruktioner till hundvakten om hur du vill att din hund ska skötas? Att behärska olika texttyper är alltså något du definitivt kommer att ha nytta av framöver.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
  • Genom Visible Thinking synliggörs elevernas tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
  • Gruppen används som en kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar eleverna både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga