Texttyper åk 9

Ansvarig/Ansvariga lärare: Charlotte G och Marie AS

När, under vilka veckor? v 2- 8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Vilka olika texttyper finns det?
  • Vilka olika delar har texttypen?
  • Hur kan vi analysera olika texter för att hitta de typiska dragen?
Övergripande mål från LGR11 2.2
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Förankring i kursplanens syfte
  • Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
  • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Förmågan att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll från kursplanen
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp- byggnad och språkliga drag.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  • Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, analyser, gruppuppgifter, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Analyser av texter, diskussioner samt ett test/prov.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 2- Genomgång av texttyper
V 3- Brev + debattartikel/argumenterande text
V 4- Debattartikel/argumenterande text
V 5- Artikel +
V 6- Tidningsartikel + reportage
V 7- Romanutdrag + novell
V-8 Test/prov

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.